2015 Berat Kandili 1 Haziran 2015

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#13
Allah’ım! azabından afvına, gazabından rızana sığınıyorum. Sen’den yine Sana iltica ediyorum. Şânın yücedir. Sana yaptığım senayı Senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana lâyık bir surette hamd etmekten âcizim.
amin allah razı olsun...
 

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#17
[]Rasulullah s.a.v. buyurdu ki : '' Beni Hak Peygamber Olarak Gönderen Zat'a Yemin Olsun Ki , Bu Gece Bana Salavat Okuyana , Tüm Nebilerin ,Resullerin , Meleklerin Ve İnsanların Sevabı İhsan Edilir .''

-- BERAAT GECESİ TAVSİYE EDİLEN SALAVAT-I ŞERİFLERDEN BİRİDE BUDUR

Kim Berat Gecesi 100 Defa Bu Salavatı Okursa Resulullah (s.a.v) Rüyasında Görür İNŞAALAH

(Allahümme salli ala ruhi muhammedin fil ervah, ve ala cesedi fil ecsad, ve ala gavri fil gubur.)
(Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ala cesedi seyyidina, muhammedin fil ecsadi ve salli ala gabri seyyidina muhammedin fil gubur)
[/h]

 
Moderatörün son düzenlenenleri:

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#19
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

Enes ( Radıyallahu Anh)'dan merfu'an rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.

"(Herhangi bir aydan) onüç, ondört ve onbeşinci günler olan, eyyam-bıyd-ı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, birinci gününde onbin sene, ikinci gününde yüzbin sene, üçüncü günde, üç yüzbin senelik ecir verir."
YARIN ŞABAN AYININ 13.GÜNÜ BU GECE SAHURA KALKIYORUZ

Eyyam-ı Biyd oruçları kabir azabını hafifletir.

Rivayete göre; " Dört şey, kabir azabını hafifletir. Bunlar da:

1. Her an ve her zaman Kuran okumak,

2. Her mekanda yetime ikram etmek,

3. Receb ve Şabanın Eyyam-biyd oruçlarını tutmak,

4. Gece yarısı namaz kılmak ki, kalbi nurlandırır ve Rahman'ın rızasını celbeder."

Suyuti,el-La'ali,2/106 (Ahmed ibni Hıcazi,Tuhfetü'l-ihvan,sh:13
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: Ramazan ayı orucu için Şaban ayı orucu ile bedenlerinizi temizleyin Herhangi bir kul ,Şaban ayında üç gün oruç tutsa ,iftarından önce de Bana defalarca Salavat okursa ,mutlaka ALLAH-U TEALA onun geçmiş günahlarını bağışlar .(Hazreti ) Cibril Bana bildirdi ki:şüphesiz ALLAHU TEALA bu ayda 300 rahmet kapısı açar .Nüzhetül-Mecalis,1/142

ŞA'BAN -I ŞERİFİN YARI (onbeşi olan Beraat GÜNÜNÜN ORUCU Hazreti Ali (Radiyallahu anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i Şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Şöyle buyurmuştur:Şa'banın yarı (onbeşinci) gecesi olunca gecesini (ibadette) kıyamla geçirin , gününü de oruç tutun . İbni Mace , İkametü's-salat,no:1388. 1/444, Beyhaki,Şu'abu'l-iman,no:3542,3555,5/354-362
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir
Cebrail'in ve Allahu-u Te'ala'nın meleklerinin (Aleyhisselam) yedinci kat semadan dünya semasına inişleri,şa'banın yarı gecesinde gerçekleşir, O halde onun gününün orucuna rağbet edin .Şa'banın yarı gününü ,(salih) insanlar ve cinler ,kuşlar ,yabani hayvanlar ,yırtıcı hayvanlar ,davarlar ,denizlerin balıkları ve yeryüzünün böcekleri bile oruçlu geçirir) Ebu Abdillah el-Hubeyşi,Kitabü'l-Bereke,no:532,sh:193

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: her kim Şaban'ın başında n,ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa ,Allahu Teala 'ona yetmiş Peygamber sevabı yazar.Allahu Teala'ya yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. o sene ölürse şehid olarak ölür .

Rasulullah S.A.V) buyurdu kim Şaban 'dan bir gün oruç tutarsa ,Allahu Teala cesedini cehenneme haram kılar .Cennetlerde Yusuf Aleyhisselama)a komşu olur Allah ona Hazreti) Eyyüb ve Hazreti )Davud'un Sevaplarını verir.
allah razı olsun
 

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#20
Berat Duası:

Berat Kandili Duası :

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
"Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendi...ni sena ettiğin gibi yücesin."11

Berat Duası
Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini
siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."12
Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim.

Berat Gecesi Namazı -I
Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz ; yüz rekattır. Bu namazın her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin defa ihlas süresini okumuş olur.
Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanama-yacak kadarda çok sevabı vardır.

Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh'den gelen rivayete göre:
"Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: "Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala'nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Teala'nın mağfiretidir.


Berat Gecesi Namazı -II
Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır.
Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.
İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...
Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.
-"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende
-"En iyisini, Allah ve Resulü bilir." Dedim. Şöyle buyurdu:
-"Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin"?
-"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:
"Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."
Sonra kendisine sordum: "Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: "Sen onları öğrenebildin mi"? Bu sorusuna karşılık: "Evet" deyince, şöyle buyurdu:
"Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret."

Regaib Kandili |Miraç Kandili |Mevlid Kandili |Kadir Gecesi|Ramazan Ayı

Kaynaklar
1 Hülâsâtü'l-Beyân. 13:5251.
2 Şualar, s,426.
3 TDİ."Berat" maddesi.
4 Hak Dini Kur an Dili, 5:4295
5 İbni Mâce, İkame, 191.
7 et-Tergîb ve't-Terhib, 2:118.
8 İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.
9 Tirmizî, Savm:39.
10 Şualar, s.426.
11 et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120.
12 Ra'd Suresi, 39; Mecmuatü'l-Ahzab, 1:597.

Allah'ım bu gecede yaptıgımız duaları kabul eyle ve bizlere birdahaki mübarek kandil gecelerine kavuşmayı nasip et. Amin...