ALİMLERDEN Nükteler

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#1
[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="class: contentheading, width: 100%"]Nükteler [/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="colspan: 2"][TABLE]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir.*
İbrahim Havvâs (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz.*
İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek.*
Fudayl bin İyad (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir.*
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır.*
İmâm-ı Gâzâli (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!*
Bâyezîd-i Bistâmî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Eskiden iyilik yaparlardı söylemezlerdi. Sonra hem yapmaya hem de söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar.*
Ömer bin Hâris (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.*
Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: 1-İdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdası, 3-Zenginlere ise cimrilik.*
Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!*
Zünnûn-i Mısrî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%, align: center"]*Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadını alamaz.*
Yûsuf bin Hüseyin Râzî
Rahmetullahi aleyh
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın.*
Dâvûd-i İskenderî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir.*
İmâm-ı Birgivî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullahın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır.*
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.*

İmâm-ı Rabbânî
(Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%, align: center"]*Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü ve güzelliğidir.*

Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%, align: center"]*Dört şey ibâdettendir: Abdestsiz durmamak, çok secde etmek, gönlü mescidlere bağlı olmak ve Kur’ân-ı kerîmi çok okumak.*

Ali Dede Bosnevî
(Rahmetullahi aleyh) [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibâdet et, ister uyu!* İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir.*

Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız. Bunlar, neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennette olur.*
Ebû Turâb-ı Nahşebî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir.*Hasan-ı Basrî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan. Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder.*Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız.*Ömer bin Abdülazîz (Radıyallahi anh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Malı olanın aç sabahlaması, olmayanın tok sabahlamasından evladır.* Bişr-i Hafi (Rahmetullahi Aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır.* Ebubekir şiblî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Üç şey üç zümreye çirkin düşer: İdarecilere sertlik, âlimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik...*Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.*Abdullah-ı Dehlevi (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, âhireti sevmiş olamaz.*Abdülkâdir Geylâni (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir.*
Abdülhakim Arvâsi (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*Eshâb-ı kirâma hürmet etmeyen kimse, Muhammed aleyhisselâma îmân etmiş olmaz.*Ebûbekir Şiblî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]
*İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir.*İmam-ı Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

- - - Updated - - -

[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="class: contentheading, width: 100%"]Nükteler 2 [/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
-------Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir.*
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)

-------"Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür."

Abdülhakim Arvasi (rahmetullhi teala aleyh)

--------Ne mutlu Allah’ın dinini yayanlara. Kitap ile ilm ile yaymanın sevabı, dövüşerek şehit olanın sevabından daha çoktur.

Hüseyn bin Said (rahmetullahi aleyh)

--------- Oğlum, horoz senden dahâ akllı olmasın! Hâlbuki o, her sabâh zikr ve tesbîh ediyor, sen ise uyuyorsun.

Lokman Hakîm “rahmetullahi teâlâ aleyh”,

-----------*Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir.*

İbrahim Havvâs (Rahmetullahi aleyh)

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#2
[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="class: contentheading, width: 100%"]Nükteler 3 [/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
-------- Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.*

İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
-------Tek vakit namazımı kaçırma"ktansa, bin kerre ölmeyi tercih ederim."

Abdülhakim Arvasi (rahmetullhi teala aleyh

--------*Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz.*

İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)

---------*Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek.*

Fudayl bin İyad (Rahmetullahi aleyh)

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

- - - Updated - - -

[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="class: contentheading, width: 100%"]Nükteler 4 [/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Edebe riâyet etmeyen hiç kimse, Allah'a kavuşamaz, yâni velî olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzîhî bir mekrûhtan sakınmak; zikir, fikirden (tefekkürden) üstündür.
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
------------

"İslam dini, Allahü tealanın, Cebrail ismindeki melek vasıtası ile, sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselama gönderdiği, insanların, dünyada ve ahirette rahat ve mesud olmalarını sağlayan, usul ve kaidelerdir.

Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh)

---------------

İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullahın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır.*

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Rahmetullahi aleyh)

..............................

Allahüteala bir kulunu severse, ona iki şey verir. Birincisi ; sevdiği bir kulunu ona tanıştırır. Eshab-ı Kirama Peygamber efendimizi tanıttığı gibi. İkincisi ; ona hayırlı bir iş verir. en hayırlı iş Peygamber efendimizin yaptığı iştir.

Ebû Mücahid (Rahmetullahi aleyh)

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#3
Nükteler 5

[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="class: contentheading, width: 100%"]Nükteler 5 [/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir.*

İmam-ı Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi aleyh)

.....................................

"Bizim yolumuzda olmanın ilk şartı, Resûlullah efendimizi canından çok sevmektir."
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
.................................
"Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, âhireti sevmiş olamaz.*

Abdülkâdir Geylâni (Rahmetullahi aleyh)

.......................................

İki cihân se’âdetine kavuşmak, ancak ve yalnız, dünyâ ve âhıretin efendisi olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmağa bağlıdır. Ona tâbi’ olmak için, îmân etmek ve ahkâm-ı islâmiyyeyi öğrenmek ve yapmak lâzımdır.

Hüseyn bin Said (Rahmetullahi aleyh)

...................................

Malı seviyorsan, yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun! Eğer sevmiyorsan, ye de yok olsun."
Abdullah-ı Ensârî (Rahmetullahi aleyh)

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#4
Nükteler 6

[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="class: contentheading, width: 100%"]Nükteler 6 [/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[TD="class: buttonheading, width: 100%, align: right"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: contentpaneopen"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]"Bizim yolumuzda olmanın ilk şartı, Resûlullah efendimizi canından çok sevmektir."
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
------------

"Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselam ise her zamanda her memleketde, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan O'nun üstünde değildir. Bu olamayacak birşey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, O'nu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın O'nu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın O'nu tenkid edecek iktidarı yoktur."

Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh)

---------------
"En çok dikkat edeceğimiz şey, birbirimizin kusurlarını afv edeceğiz, sabredeceğiz. Sabredenin gideceği yer cennetdir".

Hüseyn bin Said (rahmetullahi aleyh)

...........................

Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan. Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder.*

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Rahmetullahi aleyh)

..............................

Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!*

Bâyezîd-i Bistâmî (Rahmetullahi aleyh)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]