Bayrakla Doğanlar, Bayraksız Ölemez!

Tutaste

Tecrübeli Üye
Silver
#1
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Allâh yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilâkis onlar diridirler! Allâh’ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir hâlde Rableri yanında rızıklara nâil olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehîd kardeşlerine de hiçbir keder ve korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar, Allâh’tan olan bir nîmeti, bolluğu ve Allâh’ın, mü’minlerin ecrini zâyî etmeyeceğini müjdelerler.” (Âl-i İmrân, 169-171)


Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, hiçbir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allâh yolunda şehîd olmak, sonra diriltilmek tekrar şehîd olmak yine diriltilip tekrar şehîd olmak isterdim.”(Buhârî, Îman, 26; Müslim, İmâre, 103, 107)


Allâh Rasûlü (sav) bir gün ashâbına şöyle buyurdu:

“Bu gece rüyamda iki adam gördüm. Yanıma gelip beni bir ağaca çıkardılar, sonra da bir eve götürdüler. O ev, şimdiye kadar benzerini görmediğim güzellik ve kıymette idi. Sonra o iki kişi bana:

“–Bu eşsiz ev, şehîdler sarayıdır.” dedi.” (Buhârî, Cihâd, 4; Cenâiz, 93)

Peygamber Efendimiz, ashâbından şehîd olanlarla çok yakından alâkadar olmuş, onlara husûsî bir ihtimam göstermiş, onların cennette olduklarını müjdelemiş, hem yakınlarını tesellî etmiş hem de sahâbe-i kirâmı şehâdet makâmına özendirmiştir. (Osman Nuri Topbaş, Hz. Muhammed (sav), Erkam Yay.)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Vâcid:
Zengin olan, her muradına erişen, dilediğini, dilediği zaman bulabilen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi vücuda getiren demektir.


Kısa Günün Kârı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde vatan savunması esnasında şehit düşen güvenlik görevlilerimiz için Cenâb-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyoruz. Şehitlerimizin yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralı vatan evlatlarımıza acil şifalar dileriz.

Aziz Şehitlerimizin Ruhlarına Bir Fatiha Okuyalım!