Belaların 1. Kat semaya indiği ay"safer ayı"

#1
BELALARIN 1. KAT SEMAYA İNDİĞİ AY"SAFER AYI"

Safer, kameri ayların ikincisinin adıdır. Resmi vesikalarla hususî mektuplarda ve takvimlerde “Saferu’l-hayr” şeklinde yazılır ve (s) rumuzuyla gösterilirdi. Bilindiği gibi kamer (ay)ın doğuş ve batışına tabi olan ay hesabına “kamerî aylar” denilmektedir ki şunlardır: Muharrem, Safer, Rebîu’l-evvel, Rebîu’l-ahir, Cemaziye’l-evvel, Cemaziye’l-ahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bu hususta Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:
Safer ayında Levhi Mahfuz'dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, aşağıda tarif edilen namazları kılınız, tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların, bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kat'i yazılmış yani ALLAH Teâlâ 'nın C.C., senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namazdır;

(İSLÂM'da gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunduğunda giriyor)

Niyet ederken ; İnşaAllahü Teala ister Allah(CC) Rızası için...ister
Hacet Namazı..niyetiyle niyetleniriz..
1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır;

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi
2 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi

Bu namazdan sonra 100 kere "Yâ dâfia'l-belâyâ, idfâ anna'l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü'r-Râhimin, inneke alâ külli şey'in kadir" okunmalı ve dua edilmelidir.

Yine Korunmak için;

*Ayet-el Kûrsi:
Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi 'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

Evden çıkarken üç kere: "BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM" söylenmelidir.

Safer ayında her gün mutlaka 100 kere "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM" denilmelidir.

Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

**Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur. En EFDÂL Salâvat'ı Şerife:

"ALLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me'lumatike ve bârik ve sellim"

**ALLAH'u Teâlâ'yı devamlı zikretmek lazımdır. Zira ALLAH'u Teâlâ'yı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir "LA İLAHE İLLALLAH" dır.

**Enes bin Mâlik'e RA Peygamberimizin SAV öğrettiği çok tesirli bir dua:
Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH 'tan C.C. korksun . Başta şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH 'ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman'dan RA bildirildiğine göre ani belalardanda korunur. Ayrıca Zehir verilse tesir etmez ALLAH 'ın izniyle (hergün okumak lazımdır):

"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym"

**KUŞLUK NAMAZI VE KORUNMA (iki,dört,altı,sekiz yada oniki rekât kılınabilir):

-"Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmîd bir sadakadır, her bir tehlîl bir sadakadır. Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır. Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir." Hadis-i Şerif / Müslim, Müsâfirîn 84, (720); Ebu Dâvud, Salât 301, (1286).

-"İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır. Her bir maf sal için bir sadakada bulunması gerekir. Mescidde toprağa gömeceği bir balgam, yoldan bertaraf edeceği, bir engel... Bunları bulamazsa, kuşluk vakti kılacağı iki rek'at namaz!" Hadis-i Şerif / Ebu Dâvud, Edeb 172; (5242).

-ALLAH Teâlâ Hazretleri buyurdu ki: "Ey Ademoğlu! Günün evvelinde benim için dört rek'at namaz kıl, ben de sana günün sonunu garantileyeyim. '' Hadis-i Şerif / Tirmizî, Salât 346, (475).

-"Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, deniz köpüğü kadar çok da olsa, ALLAH C.C.günahlarını affeder." Hadis-i Şerif / Tirmizî, Salât 346, (476). (Sadaka Cehennem ateşine perdedir.)
 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
bekkain 3 Aylar ve Dualar 1

Benzer konular

#3
[TABLE="class: tborder vbseo_like_postbit, width: 100%, align: center"]
[TR]
[TD="class: alt1, bgcolor: #F6FBFE"]SAFER AYININ HER GÜNÜ OKUNACAK DUANIN TÜRKÇE METNİ
(14 aralık cuma 2012 ile 12 ocak cumartesi 2013 arası)

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning, width: 640"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"]
[/TD]
[TD="class: td2"]Resim Büyük Olduğundan Dolayı Küçültüldü.Orjinal Boyutunu Görmek İçin Tıklayınız.Orjinal Boyutu743x960.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]





[/TD]
[/TR]
[/TABLE]



[TABLE="class: tborder vbseo_like_postbit, width: 100%, align: center"]
[TR]
[TD="class: alt1, bgcolor: #F6FBFE"]SAFER AYININ HER GÜNÜ OKUNACAK BİR DUA
(14 aralık cuma 2012 ile 12 ocak cumartesi 2013 arası)

Bismillahirrahmananirrahim. Allahümme salli alâ muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasûlike ve alâ âlihi ve bârik ve sellim. Allahümme innî euzü bike min şerri hâzel yevmi ve min külli şiddeti ve belâi ve beliyyetilletî fîhî ve yekûnü fî ilmike yâ Dehrü yâ Diyârü yâ Keynânü yâ Keynûnü yâ Evvelü yâ Ebedü yâ mübdîü yâ Muîdü yâ Zelcelâli vel ikrâmi yâ zel Arşilmecîdi ente tef ’alü mâtürîdü. Allahümmahrusnî biaynikelletî lâ tenâmü fî nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyelletibteleyteni bi sohbetihim bi hurmetil ebrâri vel ahyâri bi rahmetike yâ Azîzü yâ Gaffârü yâ Kerîmü yâ Settârü bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Allahümme şedîdül kuve yâ Şedîdü
yâ Azîzü yâ Kerîmü yâ Kebîrü yâ Müteâlü zellelte bi izzetike cemîa halgıke yâ Muhsinü yâ Mücmilü yâ Mütefaddilü yâ Mun’imü yâ Mükrimü lâ ilâhe illâ ente. Allahümme yâ Latîfü letafte bihalgissemâvâti vel’ardiültüf binâ fî kadâike ve âfinâ minelbelâike velâ havle velâ kuvvete illâ bike bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Hasbunallahü ve ni’mel vekîlü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ve sallallahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.Allahumme barik lena fi şehris saferi vahtim lena bis se'adeti vazzafer. —










[/TD]
[/TR]
[/TABLE]






 

Ziyaretçilerden Sorular

D
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
0
Görüntüleme
3
Davidulcem
G
Cevaplar
0
Görüntüleme
5
Gurzufruu
D
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
0
Görüntüleme
29
Davidulcem