Bir Sahabenin Rasulullah'a (sav) Sordugu Sorular ve Cevaplar

#13
[TABLE]
[TR]
[TD]müslümanların yapmaları gereken işler [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[HR][/HR] Bir gün, bir adam Peygamber Efendimiz’in yanına gelerek, “Size dünya ve ahiretle ilgili soracak sorularım var.” der.

Bunun üzerine Peygamberimiz o kimseye, “Ne istiyorsan sor.” buyururlar. Ardından o kişi ile Peygamber Efendimiz arasında bizim de pek çok dersler çıkarabileceğimiz şu diyalog yaşanır:

- İnsanların en zengini olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

- Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun.

- İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.

- İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.

- İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.

- Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun.

- İnsanlar içinde Allah’a en yakın, O’nun en has kullarından olmak istiyorum.

- Allah’ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah’ın en has kulu olursun.

- Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.

- Allah’a, O’nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor.

- İmanımı kemale erdirmek istiyorum.

- Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer.

- Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum.

- Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun. Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.

- Günahlarımın azalmasını istiyorum.

- İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah’a yalvarırsan günahların azalır.

- İnsanların en kerimi olmak istiyorum.

- Allah’a kullarını şikayet etmezsen insanların kerimi olursun.

- Rızkımın bol olmasını istiyorum.

- Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.

- Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorum.

- O zaman Allah ve Resulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.

- Allah’ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.

- Kimseye kızmazsan Allah’ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.

- Duamın kabul edilmesini istiyorum.

- Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.

- Allah’ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.

- Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezil olmayasın.

- Allah’ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.

- Kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter.

- Benim günahlarımı ne siler?

- Gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah’a kulluğun) ve hastalıklar.

- Allah yanında hangi özellikler daha faziletlidir?

- Güzel ahlak, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza.

- Allah yanında en büyük günah hangisidir?

- Kötü ahlak ve Allah’ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.

- Rahman Allah’ın rahmetini ne coşturur?

- Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek).

- Cehennem ateşini ne söndürür?

- Oruç. (bk. Kenzu’l-Ummal, a.y.; el-Hakim et-Tirmizi, Nevadiru'l-Usul, 1293 baskısı, s. 325)