Buyurdular kİ... (4)

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#1
[TABLE="width: 682"]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #d8e5f5"]
Buyurdular kİ... (4)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #0000ff"]
Muhammed Ma'sûm Fârûkî (kuddise sirruh)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 679"]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #d8e5f5"]
Muhammed Ma'sûm Fârûkî hazretleri buyurdular ki:

  • Bid'atler yayılıp sünnetler terkedildiği zulmetli zamanda, İslâm ilimlerinin tahsîli ve neşri (yayılması) en mühim işlerdendir. Ve Muhammed aleyhisselâmın sünnetini yaymak en büyük maksattandır.
  • Tövbe kapısı açıktır. Allahü teâlâ raûf ve rahîmdir. Kimse kusurdan hâli değildir. Ümidli olmalıdır.
  • Kur'ân-ı kerîm okumak, Allahü teâlâ ile tekellüm (konuşmak) olur.
  • Ömrün en kıymetli zamânı gençlik zamânıdır. En kıymetli şey ise mârifetullahdır. Gençliğini en kötü şey olan hevâ ve heves peşinde harcayıp, mârifetullahı, ömrün en kötü zamânı olan ihtiyârlık zamânına bırakanlara yazıklar olsun!
  • Seher vaktinde uyanık olmayı mümkün olduğu kadar elden bırakmamalı ve ağlayarak namaz kılıp istigfâr etmeyi ganîmet bilmelidir.

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

Benzer konular

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#2
Buyurdular kİ... (5)

[TABLE="width: 641"]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #d8e5f5"]
Buyurdular kİ... (5)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #0000ff"]
Sıbgatullah-i Arvâsî (kuddise sirruh)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #d8e5f5"]
Sıbgatullah-i Arvâsî hazretleri buyurdular ki:

  • Evliyânın menkıbelerini dinlemek, muhabbeti artırır, Eshâb-ı kirâmın menkıbeleri îmânı kuvvetlendirir, günahları mahveder.
  • Bid'atlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü, bid'at karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol, bid'at yüzünden kalkmıştır.
  • Talebe, tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe istikâmet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günâhtır.
  • Bizim yolumuzun esâsı sohbet ve muhabbettir. Sohbet muhakkak lâzımdır. Sohbet, dünyâ bağlılıklarını keser ve hakîkî îmânı kazandırır. Eshâb-ı kirâmdan bâzılarının; "Gelin bir saat îmân edelim." sözlerindeki îmândan maksat, sohbettir. (Yâni bir saat sohbet edelim de îmânımız yenilensin, kuvvetlensin.)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#3
[TABLE="width: 693"]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #d8e5f5"]
Buyurdular kİ... (6)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #0000ff"]
Câfer-i Sâdık (kuddise sirruh)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 696"]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #d8e5f5"]
Câfer-i Sâdık hazretleri buyurdular ki:

  • Allahü teâlânın yarattığı işlere karışmak, felâketine sebeb olur. Meselâ, Allah bana mal verseydi, hacca giderdim. Sıhhat verseydi ibâdet ederdim... gibi sözler söylemek, kişinin helâkidir.
  • Bu dört şeyi, her şerefli kimsenin yapması gerekir. Yapmaması ona yakışmaz:
   1. Bulunduğu meclise babası gelirse ayağa kalkmak,
   2. Misâfire hizmet etmek.
   3. Yüz tâne hizmetçisi olsa, muhtâc olmadığı zaman bineğine yardım istemeden binmek.
   4. İlim öğrendiği hocasına hizmet etmek.
  • Günâhlara tövbe etmeyi geciktirmek, Allahü teâlâya karşı mağrûr olmak, kibirli olmaktır.
  • Bir kimse, kusûr, günah işlediği zaman utanmıyorsa, yaşlandığı zaman pişmanlık duyup kötü işlerinden vazgeçmezse ve tenhâ bir yerde olduğu zaman Allahü teâlâdan korkmazsa, onda hayır yoktur.

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

- - - Updated - - -

Ebül Hasan Harkânî (kuddise sirruh)
[TABLE="width: 695"]
[TR]
[TD="width: 100%, bgcolor: #d8e5f5"]
Ebül Hasan Harkânî hazretleri buyurdular ki:

  • Allahü teâlâ için yaptığın her şey ihlâstır. Halk için yaptığın herşey de riyâdır.
  • Nîmetlerin en iyisi, çalışarak kazanılanıdır. Arkadaşların en iyisi, Allahü teâlâyı hatırlatandır. Kalblerin en nurlusu, içinde mal sevgisi olmayandır.
  • Siz Allahü teâlâdan konuşurken, başka şeyden bahsedenle arkadaşlık etmeyiniz.
  • Resûlullah efendimizin vârisi; O'nun işlerine uyan ve şerîatine tâbi olandır.
  • Ne zaman Allahü teâlânın varlığına nazar etsem, kendi yokluğumu görürüm, ne zaman kendi varlığıma nazar etsem, Allahü teâlânın varlığını görürüm.
  • Şâyet bir mümini ziyâret edersen, hâsıl olan sevâbı, yüz adet kabûl edilmiş hac sevâbı ile değiştirmemen lâzımdır. Çünkü bir mümini ziyâret için verilen sevap, fakirlere verilen yüz bin altın sadakanın sevâbından daha fazladır. Bir mümin kardeşinizi ziyârete gittiğinizde, Allahü teâlânın rahmetine kavuştuk diye îtikâd edin.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

Ziyaretçilerden Sorular

G
 • Cevaplanmamış Konu
SORU Hello
Cevaplar
0
Görüntüleme
98
K
Cevaplar
0
Görüntüleme
38
J
Cevaplar
0
Görüntüleme
34
Jacobwooda