Cemeatler ve Artıları...

Gözümün_Mavisi

Çalışkan Üye
Silver
#1
Yaşadığımız topraklar üzerinde İslami dediğimiz epey bir cemeat var. Bunlar ister, eğitim ve okul bazında olsun ve isterse Kur'an Kursu bazında olsun ve isterse Tarikat bazında olsun, her camianın, niyyeti, hedefi, istek ve arzusu, sokaklara, caddelere, mahallelere ve dahi evlere hakim olmak ve oralarda "İslam Gülleri"ni açtırabilmektir.
Elbet, ifade edilen bu güzellik de, tepeden inme bir hareketle olmuyor. Bunun yolu, ifade edilen camialarda, yetişkinliğe adım atmamış ya da o çağlarda bulunan genç erkeklerimizi ve kızlarımızı buluşturmak, onları Kur'an'ın, Peygamber'in ve İslam'ın ahlakıyla, güzelliğiyle ve nuruyla yetiştirmek, yetiştirilmelerine vesile olmak ve istenilen seviye ve birikime geldiklerinde de, evle, caddeyle, sokakla ve mahalleyle buluşturmaktır.
İfade ettiğimiz camiaların hataları da olsa, kusur ve kabahatleri de olsa, ifade ettiğim bu güzellikleri sayesinde de bu topraklarda birazcık olsun huzur ve sükun ekseninde yaşıyoruz.
İster eğitim ve okul merkezli hizmet veren İslami cemeatler olsun...
İster Kur'an Kursu merkezli hizmet veren İslami cemeatler olsun...
Ve isterse Tarikat merkezli hizmet veren cemeatler olsun...
Buralardan caddeye, sokağa, mahalleye ve dahi bulunduğumuz mahalle arzedilen gençlerden, yetişmiş neferlerden çekinmeden ve de korkmadan yolumuza, yollarımıza revan oluyor ve birbirimizden mutlu bir şekilde hayatı kuşanabiliyoruz.
Çünkü ifade ettiğim camialardan yetişenler, Rabb'lerine, Peygamber'lerine ve de İslam'ına saygı ve sevgi duyanlar olunca ister istemez yaşadığımız çevrede de sevgiler ve saygılar yeşeriyor.
Netice-i kelam:
Öyle ya da böyle, cemeatlerin lehine ve aleyhine konuşulsa da, cemeatlerin böyle güzellikleri de vardır. Bu güzellik kelimelerle dahi ifade edilemeyecek nurani bir güzelliktir.
Allah, buna matuf olmak kaydıyla, bu merkezdeki camiaların yar ve yardımcısı olsun.
Selamlar.

Gözümün_Mavisi