Çocuklar Herşeyi Anlar Mı?

1Kubra

Çalışkan Üye
Silver
#1
Çocuklar Anlar
Günümüzde insanlar araısındaki iletişim hakkında elimizde birçok bilgi olmasina rağmen, bu bilgi çocuk yetiştirmede maalesef yeterince kullanılamamaktadır. Çevremize
baktığımızda ebeveynlerin çocuklarıyla konuşmalarında ciddi
yanlışllar yapabildiklerini ya da "zaten anlamıyor" düşüncesiyle yanlarında konuşulmaması
gereken konulan konuştuklarını
görmemiz mümkün. Bu zannın aksine, çocuklar daha küçük
yaşlardan itibaren yanlarında
konuşulanları antamaya başlarlar. Bebekler kelimelerin anlamlarını tam bilmeseler bile, anne
babalarının konuşma sırasındaki duygu ve davranışlarını fark edebilirler.
 

Benzer konular