Çocuklarda Altını Islatma Probleminin Nedenleri Ve Çözüm Yolları

alici

Acemi Üye
Administrator
Silver
#1
İnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığında henüz hiçbir yeterliliğe sahip değildir. Birilerinin bakımına ve gözetimine muhtaç olarak dünyaya gelir. Bebeklik döneminde ihtiyaçlannı dile getirdiği ilk ve tek davranış şekli ağlamaktır. Hani derler ya "Çocuğun dilinden annesi anlar." Anne, bebeğinin ağlama zamanından, ses tonundan, sesinin şiddetinden; altını mı ıslattı, acıktı m, yoksa hasta mı hemen anlar. Gelişimlerine bağlı olarak çocukların kendini ifade etme şekilleri değişiklik gösterir. Sözel iletişimin yaninda çocuklar bilhassa davranışlanyla da ebeveynleriyle iletişim kurmaktadırlar. Ebeveynler, olumlu davranışların yanı sıra olumsuz olanların da çocukların bilinçaltında bir tür iletişim kanalı olduğunu gözden kaçırmamalıdır. Kimi zaman bir davranış bozukluğu ya da günlük hayatta karşılaşılan bir problem çocuğun ailesine yönelttiği bir "imdat" çağnsıdır. Çocuklarda altını ıslatma davranış problemi de bu çağrılardan biridir. Davranışa neden olan problemler ve çözüm yolları değişmekle beraber, asıl olan bir şeylerin yolunda gitmediği ya da eksik kaldığıdır.

Bu davranış probleminintemeline indiğimizde, bilerek ya da bilmeyerek çocuğu na karşı yanlış tutum ve davranışlarda bulunan ebeveynler karşımıza çıkar. Hiçbir anne baba çocuğunun kötülüğünü istemez; ancak hem soruna kaynak teşkil etmek hem de çözümü çocuktan beklemek oldukça haksız bir tutumdur.

Çocuklar genellikle 2-3yaşlanna kadar altlannı ıslatırlar. Bu olağan bir durumdur. 4 yasindan sonra alt ıslatmanın devam etmesi durumunda ise "altını ıslatma" (enürezis) sorunundan söz edilebilir. Altını ıslatma problemi dört şekilde görülür. Birincisi, yalnızca geceleri altını ıslatma. Islatma yattıktan biraz sonra ya da kalkmaya yakın gerçekleşir. Ikincisi, sadece gündüzleri altını ıslatma. Sebep bazen utangaçlık bazen de oyuna dalma olarak karşımıza çıkar. Uçüncüsü ise ara sıra alt ıslatmadır. Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, çocuğa karşı sert disiplin uygulanmasi, çocuğun korkutulması, gece üstünün açık birakilmasi ya da bel kaslannı zorlayıcı aktivitelerde bulunmaşı alt ıslatmanın nedenleri olabilir. Dördüncüsü de hem gece hem de gündüz (kronik) altını ıslatmadır.

Probleme karşı olumsuz tutumtann etkisiyle çocuklarda parmak emme, tırnak yeme, telaffuz bozukluğu, kıskançlık, korkaklık ve pasiflik, içe kapanıklık ve yalnız yaşama, sorumluluktan kaçma, kendine güvensizlik, öfke ve ağlama nöbetleri, saldırgan davranışlar, hırsızlık ve yalancılık, dikkat dağınıklığı, yaşına uygun davranışlar göstermeme gibi sorunlar görülebilir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki bu davranış problemlerinde, birinin sonucu diğerinin nedeni olabilir. Yani altını ıslatma davranışından kaynaklanan olumsuzluklar,

ALTINI ISLATMA DAVRANIŞININ

NEDENLERİ

Fiziksel Olarak

• Genetik yatkınlık,

• Sinir kas kontrolünün gecikmesi,

• idrar yollarinda enfeksiyon,

• Aşın yorgunluk sonucu derin uyku,

• Aşın sıvı ve/veya tuzlu gıdaların tüketimi, • Ayakların ve bel kısminin aşın üşümesi gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

PSİKOLOJİK OLARAK

• Yeni bir kardeşin doğması, okula başlama, okul değiştirme, sevilen birinin kaybı gibi stres faktörlerine karşı hayatın eski dönemlerine geri dönme isteği,

• Erken ve baskılı tuvalet eğitimi (Özellikle aşırı titizlik ve sabırsız davranma),

• Gün içinde korku yaşanması,

• Ruhsal zorlama, aşırı baskı ve üzüntü yaşanmaşı,

• Anne babanın ayrilmasi, aile ilişkilerinde bozuktuklar, evde huzursuzluk gibi ailevi faktör• Ailenin aşırı koruyucu ve hoşgörülü tutumu ile çocukta bebeksi kalma eğilimi,

• ilgi çekme ve öç alma isteği gib
99096835-DBA6-487C-86F4-56E1B731EBC5.png
 

Ziyaretçilerden Sorular

Cevaplar
0
Görüntüleme
64
2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
249
Ayşe Hatun
Cevaplar
0
Görüntüleme
2,321