Dîvân-ı Kebîr//Aşk Dîvânı

MücTeHiD

Tecrübeli Üye
Süper Moeratör
#1
Gönül dün gece geldi de, canın kulağına dedi ki:"Ey adını söyleyemeyeceğim, eşsiz varlık"!Ey adını açıkça söyleyeni parçalayan, gizlice söyleyeni yakıp yandıran güzel!.Ey can!. Bilinemeyeni, tarif edilemeyeni anlatmaya kalkışan ne özür getirebilir?. Ne bahane bulabilir..Gül bahçesinde geçen sırrı, gizli şeyi bir gül bilir bir de hazin hazin ağlayan, feryat eden bülbül bilir.Sadece bülbüllerin seslerine dalıp o seslerin güzelliğinden bahseden kişi seste kalır. Seslerin ötesine geçerek aşk sırrını sezemez, anlayamaz.Ey o akıl almaz, eşsiz varlığı anlamaya çalışan, sezmeğe uğraşan!Ey göklere aşık olan kişi! Merdivenden bahsedip duran arifle dost ol, onunla iyi geçin!Herkes evden bahseder durur. Fakat; "0 evde bulunan güzel nerede? 0 nasıl bulunabilir?" diyen yok.Bir yaz günü sıcakta bir ağacın gölgesine sığınan herkes gölgeden, gölgeyi duşüren ağaçtan bahseder ama, o gölgeyi düşürten güneşten, güneşin nürundan kimse bahsetmez.Bütün bu zorlukları bilmekle beraber, dilin ona dair, onun hakkında söylediği birkaç sözle bütün kulaklar da mest oldu, akıllar da.Zavallı dil bir iki kırıntı buldu da ona daldıAsıl kaynağı, madeni bıraktı.Halbuki aşığın canı o kırıntılardan utandı da, pazarı da bıraktı, dükkanı da bıraktı gitti.Aşk kulağıma eğildi de: "Yeter artık, susayım dedi" Çünkü o bana böyle söyledi, böyle ilham etti.Hz. Pir Mevlana / Divan ı Kebir


“Dünya evi deprem içinde sarsılıp duruyor.Çünkü evden eşya taşınıyor, ötelere göç var.”


Ey karanlık geceyi uykuda geçiren mümin! Dua zamanı geldİ haydi,kalk!
•Ey kötülük etmeyi âdet edinmiş nefis; ibadet etme, iyilik etme zamanı geldi!
• Pencereden bak; tövbe kapısını aç! Evi tertibe koy, düzelt! Haydi, durma;bizim nöbetimiz geldi!


• Suçtan, kötülüklerden neden temizlenemiyorsun? Günahlardan ellerini yıka, yüzüne su vur; abdest al, namaza durma zamanı geldi!

• Seni mezara koydukları, lahitte yüzünü kıbleye döndürdükleri zaman, hayatta şu karşında duran kıbleyi hatırlarsın ama, namazını kılamadığın, kazaya bıraktığın için içinin yanmasından eline ne geçer?


• Sen şimdi hayatta iken bu kıbleden bir nür, bir ışık ara, bir ışık elde et de, o nur, o ışık senin kabrini ışıtsın, aydınlatsın! Allah'ın nüru gelince kabir, bir gül bahçesi olur!

H.z.MEVLÂNÂ
Dîvân-ı Kebîr