Dünya Hayatının Çekiciliği

Tutaste

Tecrübeli Üye
Silver
#1
[TABLE="width: 606, align: center"]
[TR]
[TD="colspan: 2"][TABLE="width: 606"]
[TR]
[TD="width: 580, bgcolor: #FFFFFF, align: left"][TABLE="width: 570, align: center"]
[TR]
[TD]Cenâb-ı Hak buyuruyor:
Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.''(Tâhâ, 131
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Dünya tatlı ve hoştur (yeşildir). Görünüşü güzeldir, bakanın hoşuna gider.” (Tirmizî, Fiten, 26; İbn Mâce, Fiten, 19; Dârimî, Rikak, 37; Müsned, III, 7)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

Ebû Râfi (ra) naklettiğine göre Hz. Peygamber (sav)’in huzûruna bir misafir geldi. Evinde bir şey yoktu ki onunla misafiri ağırlasın. Beni, yahudilerden birine gönderdi ve şöyle buyurdu:

“Ona de ki: ‘Allâh’ın Rasûlü Muhammed’in hanesine bir misafir geldi; onun yanında bir nesne yok ki onunla misafiri ağırlasın. Benim yanımda da bir şey yok ki onu misafir edeyim. Bize bir miktar un satsın ve borç muamelesi eylesin. Receb hilali vakti olunca parasını göndereyim.”
Ben haberi yahudiye ulaştırdım. Yahudi: “Satmam ve veresiye vermem. Ancak bana bir şey rehin verirse o zaman başka.” dedi. Ben Hz. Peygamber’e geri döndüm ve durumu haber verdim.
Hz. Peygamber (sav): “Allâh’a yemin olsun ki, ben hem gökte hem yerde emînim. Eğer veresiye verseydi elbette onun hakkını edâ ederdim.” buyurdu. Kendi zırhını bana verdi ve götürüp o yahudiye rehin verdim. İşte şu âyet Peygamberimiz’in mübârek gönlünü tesellî etmek için nâzil oldu: “… asla gözlerini dikme! (Rûhu'l Beyan, 12. Cilt, Erkam Yay.)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Kuddûs: Hatadan, gafletten, her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh; pâk, temiz olan, bütün kemâl sıfatları üzerinde toplamış olan ve ne kadar övülürse övülsün tüm övgülerin üstünde olan demektir.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Kısa Günün Kârı

Dünya ve cümle lezzetleri bal arısı gibidir. Tatlısı balı çoktur, ama kötülüğü ve ızdırabı ondan da çoktur. Hucendî
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
Tutaste İbadet 0

Benzer konular