Felek -i şems

#1
Felek-i şems sıdretül münteha adı verilen idris a.s 'ın ruhaniyetine teslim edlilen dördüncü sema 15.felek levhi mahvuz adı verilen insanın yüz cemalidir.size mahvuz olan rabbinize döndürüldüğünüzde şahitlik edecek ,cemalinizde sizlere secde kılan sekiz melaike ile rabbinizin huzurunda olduğunuzu hz.muhammed hz.kuranda açıkça tebliğ etmiştir.dördü şahadet aleminin melekleri felek-i şems adı verilen yüz cemalinizde hz.allahın lütfuyla miraca gidebilmemiz için bize şahitlik edecek göz,burun,kulak ve kelamdır.
gayp aleminin melekleri olan hz.cebrail,hz.mikail,hz.israfil ve hz.azrail arz aleminde hz.allah'ı miraç edebilmek için rabbimizin lütfu ile akıl-nefis-kalp ve ruhtur.bizi namazımızda rabbimizin huzuruna çıkaran bu melekler değilmidir.
gayrıda melekleri ve allah'ı arayanlar gaflete düşüp farkında olmadan şirke düşenlerdir.bu sözler hz.kuran'a sımsıkı sarılan kuran ayetlerinin bu günün insanının çaresizliğine hz.kuranın ruhlarımızın üzerine güneş gibi doğup hayal dünyasından çıkıp hakikat sabahının doğuşudur.
müdessir suresi ayet.1)ya eyyühel müdessirü :ey beden suretiyle örtülmüş insan kum,gaflet uykusundan uyanarak kabrin olan bedeninden kalk fe-enzir nevsini büyük bir günün azabından korkut, verabbeke fekebbir:senin gözünde hiç bir zerre rabbinden büyük olmasın.

şems suresi ayet 1)veşşemsi ve duhaha:hz.kuran'a and olsun ki ruh güneşi hz.muhammed ile hz.allah'ın nebisi idris a.s 'ın ruhaniyetine teslim edilen o mubarek mekan ,yani insanın yüz cemalinden kainata yayılan hz.allah'ın nuruna.

ayet 2)vel kameri iza telaha:ve idris a.s'ın ruhaniyetine teslim edilen onbeşinci felek insanın cemalinde akıl ile rabbinin kudretine iman eden kalp kamerine.

ayet 3)vennehari izacellaha:hz.allah'ın kemalatının nur'u alak'la besmeleye tecelli olduğunda o nur'un besmelede hz.akıl'dan yani hz.cebrail'den kalbe inerek kemalatıyla insanda ,zuhurunda açılan gündüze .

ayet 4)velleyli iza yagşaha :gecenin gündüzü örttüğü gibi bizim nefislerimizinde ruhumuzu örterek kalplerimize ve ilahi olan azalarımıza zulüm ettiğinde nevsinizin şerrinden allah'a sığının..

ayet 9)kad eflaha men vekkaha :hak tecelli olduğunda ,kuran'ın nuruyla kurtuluşa erdiren ,yani insanın cemalinin hakikatına vasıl eden ,idrakımızı açan allah'a hamd olsun .şahadet ve gayp meleklerini vücudundaki kavimleri kalp kamerinde el-cami yani hz.insan makamında miraca ,hakka yürütülenler yasin suresi ayet 26) o ay cennete vasıl olmak için ne olurdu bu kavimlerini bilseydi tebliğindeki gibi,azalarını ve meleklerini,rabbinin huzurunda olduğunu bilerek bu fetih aklın-kalbin-nevsin ve ruh'un fetihidir.bu fetih kalplere dikilen islamın sancağının gayrıda allah'ıarayanların allah aşkıyla yanan kalplerinde beden arz'ında hz.kuran ile hz.allah'a vasıl olduklarında ....
nisa suresi ayet 42)size bedeninizde her ümmetten bir nebiyi miracınızda şahit getirdiğimizde ,bu şahitler hz.ademde beden arz'ınızı ,hz.yahyada allah'a iman etmeniz gereken nevsinizi hz.isa'da ruhullah ,size lütuf edilen ruhunuzu hz.yusuf'ta kalbinizdeki allah'ın nur'unu hz.idris'te sıdretül münteha yani vücudunuzdaki melekleri ,hz.harun bekayı billah bu meleklere imanı hz.musa'ya
kelamullah ,insandan zuhur eden hz.allah'ın kelamını.hz.ibrahim'e kelimeyi tevhid'i ile la mevcud-u illa allah her zerreye allah'ın tecelligah olduğunu hz.muhammed'de her ferdin allah'ın rahmeti ile idrak kapıları açılarak vuslatta bu hakikata cemalinizin üzerine nakş olan sekiz melekle göz,kulak,burun ve kelamlarınızı . akıl,nefis,kalp ve ruhlarınızı şahit tuttuğumuzda bakalım hallerimiz nasıl olacak ..

vakia suresi ayet 57)nahnü haleknaküm felevla tüsaddikune:biz vücudumuzla sizi ishar etmekle ve sizin suretlerinizde kemalatımızla zahir olmakla sizi halk eyledik şimdi niçin tastik etmiyorsunuz.

vakia suresi ayet 58-59)erhama döktüğünüz meniyi sureti insaniyede siz mi halk ediyorsunuz yoksa halik bizmiyiz haber verin.
ayet 68)istidadınızın susaması ile içtiğiniz ilim suyunu ayet 69)aklı heyulani bulutundan siz mi indirdinizde idraklarınız açıldı yoksa bizmi indiriciyiz haber verin..ayet 72)onun ağacı olan alak'ı ve suret'i insanı ondan zuhur eden fikir ve kemalatı sizmi inşaa eylediniz anne rahminde bizmi haber verin .
arşı rahman olan kalbin vücud'u zair olduğunda sureti insanı biz alemlere rahmet için yarattık ,onları adem ve havva suretlerinde besmele kapısında cem edip ihlas suresi ayet 1 ile kulhüvallahü ehad :bir olan hz.allah'ın huzuruna miraca ,nebadat hayvanat ve cemadat üç alem'i geçerek nefis makamında suret'i insanı hz.kuran ile huzuruna davet eden hz.allah'tır..
ayet-el kürsüde semaları ve felekleri ,yasin-i şerif'te kemalat ve irfaniyetini tebliğ eden ve kainata halifem seçtiğim ey insan ,biz seni hz.kurana kardeş kıldık.
o mubarek kuran hz.allah'ın kelamı insansa ,o mubarek kuranın zuhur ettiği arş'ı furkandır...............

allah alimdir...BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA