Gaflete düşürecek davranışlardan kaçınalım

#1
GAFLETE DÜŞÜRECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINALIM

Dünyada yaptığımız hiç bir amel karşılıksız kalmayacak. En küçük bir iyilik veya kötülük zâyi edilmeyecek. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz, nasıl ölürsek öyle dirileceğiz. İnanan insan, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yaşamak zorundadır.
Rabbisine yaklaştıracak amellerle meşgul olmalı. O’ndan uzaklaştıracak, gaflete düşürecek davranışlardan şiddetle kaçınmalı. Gaflete düşmemek için kendisini her an Rabbinin huzurunda bilmeli.
Her an O’nunla olduğunun şuuru içerisinde, uyanık bir şekilde ömür sürmelidir.
Rabbimiz bizleri şu ayetinde uyarmakta ve “Gafillerden olma”buyurmaktadır.
“Kendi kendine yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma.” (A’raf: 7/205)
Gaflet, insanın gönlüne sıkıntı veren manevi bir ateştir. İnsanı Rabbinden uzaklaştırıp huzursuz ve mutsuz eder.
Bu ateşten kurtulmak için kalbi Allah’a yakın eylemeli. Sabah akşam O’nu zikrederek günlerimizi geçirmeli.
“Ruhu’l-Beyan”da bu konu ile ilgili dikkat çekici bir menkibe vardır.
Cebraîl aleyhisselam ile Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen bu hadise şöyle anlatılmaktadır:
“İbn Abbas’tan rivâyet edilmiştir ki:
Cebraîl aleyhisselam, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize gelerek:
“-Yâ Muhammed! Rabbin sana selam ediyor ve:
“-Niçin Muhammed’i karamsar ve üzgün görüyorum?” diye soruyor.
Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Cebraîl aleyhisselam’a:
“-Yâ Cebraîl, ümmetimin kıyâmet günü karşılaşacakları şeyler husûsunda beni bir düşüncedir aldı” buyuruyor.
Cebraîl aleyhisselam:
“-Ümmetinin günahkârlarını mı, yoksa hepsini mi düşünüyorsun?” deyince, Efendimiz:
“-Allah’dan başka ilah yoktur. Muhammed de O’nun rasûlüdür, diyen herkesi düşünüyorum” buyuruyor.
Bunun üzerine Cebraîl aleyhisselam, Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in elinden tutup Benû Seleme kabristanlığına götürüyor.
Kabristanlığa girince sağ kanadıyla bir mezara vuruyor ve:
“-Allah’ın izniyle kalk” diyor.
Hemen kabirden bembeyaz yüzlü biri çıkıyor ve:
“Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasûlullah = Allah’dan başka ilah yoktur Muhammed de O’nun rasûlüdür ” diyerek kalkıyor.
Cebraîl aleyhisselam ona:
“-Yerine dönebilirsin” diyor.
O da eski yerine dönüyor.
Cebraîl aleyhisselam sol kanadı ile bir başka kabrin üstüne vuruyor ve ona da:
“-Allah’ın izniyle kalk” diyor.
Hemen kabirden simsiyah yüzlü, gözleri mosmor biri,
“-Ah başıma gelenler!..” diye âh u figân ederek kalkıyor.
Cebraîl aleyhisselam buna da: “-Yerine dönebilirsin” diyor.
O da önceki yerine dönüyor.
Cebraîl aleyhisselam sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e dönerek:
“-Kıyâmet günü de aynen bu şekilde diriltileceklerdir” diyor.
Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de:
“Yaşadığınız şekilde öleceksiniz; öldüğünüz şekilde de diriltileceksiniz.” buyuruyor. (Müslim, Cennet, 83)
Ayet-i celilede de:
“İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar (bilmelidirler ki) biz, güzel işler yapanların ecrini zâyi etmeyiz.” (Kehf: 18/30) buyuruluyor.
İsmail Hakkı Bursevi hazretleri bu hadiseyi naklettikten sonra şu hususlara dikkat çekiyor:
Bu kıssadan anlaşılmış olmaktadır ki, Allah Teâlâ hesabı çabuk görendir.
Herkes, amelinin karşılığına ulaştıracaktır.
Salih amel işleyenler, dünyada da mânevî cennetlerde nîmetlenecekler.
Gâfiller ise, Allah’dan uzaklık ve ayrılık ateşi içinde yanacaklardır.
Değerli gönül dostlarım; ölmezden evvel bunun acısını hissetmeyeceklerdir. Ancak öldüklerinde bu acı, mânevî azap olmaktan çıkıp hissedilir bir azaba dönüşecekdir.
Allah Teâlâ, cümlemizi kendisine uzak olma ateşinden ve cehennem azabından korusun.
Cümlemizi, kendisine ulaşma ve cemâlini görme nîmetiyle şereflendirsin!” Amin.
Ey uyuyan adam, uyan artık uyan!
Ölüm gafletle geliverirse, bu işten ne olur faydan?
Bu âleme temiz geldin, temiz gidesin
Ayıp değil midir ki, toprağa necis giresin.
Bu kuşu ayağından bağlama zamanı şimdidir.
İpin ucunu elinden kaçırdıktan sonra değildir. (Ruhulbeyan c. 3, s. 479)
Selam ve dua ile hayırlı GÜNLER diler,Yüce Rabbime emanet olunuz.
 

Ziyaretçilerden Sorular

Cevaplar
0
Görüntüleme
64
2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
249
Ayşe Hatun
Cevaplar
0
Görüntüleme
2,321