• Teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız

GelmİŞ geÇmİŞ tÜm Evliyaların isimleri