Hakkı şikayet etmemek

furkan3629

Acemi Üye
Silver
#1
HAKKI ŞİKAYET ETMEMEK


(…) Sonra.. Hikmeti icabı, sende yapacağı ve tecrübe içinvereceği bazı belâlardan dolayı Allah’ı ithama kalkışma.. Bil ki, sana düşenvazife, belâ olursa hayır göstermektir; hayra da şükretmek..

Nimeti bulmadan, bulmuş gibi görünüp şükretmek, içindebulunduğun bir felaketi şikayet etmekten daha iyidir…

(…) Belâyı senden yine o defeder.. İzzeti ve zilleti omeydana getirir. Ondan başkası ne yükseklik vaad eder; ne de aşağı derecelereindirir

Başkası ne zengin edebilir, ne de fakir.. Ve hiçbir şeyihareket ettiremez ve durduramaz. Hepsini Hakk yaratır ve hepsi onun yedinde veonun iznindedir… Her şey onun emriyle cereyan eder ve yürür.. her şey muayyenvakte bağlıdır. Kâfi derecede gelir. Sonra gelecek, evvel gelmez.. Evvelgelecek de sonraya kalmaz. Allah-ü Taâlâ şöyle buyurur:

- “Allah sana bir zarar verecekse alacak yine odur. Şayetsana bir hayır murat edecekse, o hayrı senden çevirecek yoktur.”

İhsanını istediği kullara verir.. O hem Rahim hem deGafurdur… Afiyette bulunduğun halde Hakkı şikayete kalkışma.. Yanında Allah’ınbol nimeti olduğu halde fazlasını isteme.. Sana verdiği nimeti görmez olupinkâr yoluna sapma. Bu hâlin bir nevi istihza olur. Sonra, Allah’ü Taâlâ seniinceden inceye hesaba çeker. Dünyada belânı artırır, âhirette ise seniazarlar.. cehenneme atar. Sonra seni mânevi hallerden soyar; rahmet nazarınısenden çeker.

Hakikaten şekvaetmekten sakın. Etlerin makaslarla parça parça doğransa da itiraz yoluna sapma.

Sakın ha; sakın itiraz etme:

- “Allah, Allah..” De, Kurtuluş iste.. Fakat şekva etmekle değil. Hazer et..Yanlış yola sapmaktan kork.. Şekva yolunu tutmaktan çekin.. Çünkü Ademoğlununbaşına gelen belâlar ancak itirazından dolayı gelir…

O, erhamerrahimin olduğu halde, nasıl ondan şikayetedilir?.. Hakim, habir; kullarına en çok acıyan ve lütfunu esirgemeyen o olduğuhalde, nasıl ondan dert yanılır?.. O, kullarına zulmetmez; kuvvetli, işindeniyi anlayan bir doktora kızılır mı? Evladına acıyan bir ana cinayetle ithamedilir mi?.

(…) Ey zavallı, Allah’a karşı edep tavrı takın. Zorla gelenbelâya sabret; sabretmeye çalış.. Güçlükle de olsa kendini bu yola uydurmayaalıştır.. Rıza ve muvafakat yolunu tut.. Maneviyattan az buçuk nasibin varsa,bu yolu tutarsın. hakikaten bu yola devam edersen eşi bulunmaz bir cevherolursun.. Aksi halde herşey elinden gider; artık bir daha bulmana da imkankalmaz.

Allah-ü Taâlânın şu ayetini dinle:

- “Kıtal size farz oldu.. Halbuki siz ondan hoşlanmazsınız..bununla beraber, sizin sevdiğiniz şey iyi olabilir; sevdiğiniz şey de belkifenadır; bunu siz anlayamazsınız; ancak Allah bilir.”

Çünkü hakikat ilimleri gizlidir. Böyle olunca, herhangi birşeyi hissiyatına göre; iyi veya kötü görerek uygunsuz bir yola sapma..

Eğer takva halinde isen, Allah’ın emirlerine uymaya bak..Böyle olmak, yolumuzda ilk basamağı teşkil eder. İkincisi velâyet halidir…Burada da sâkin ol.. Hiçbir işe karışma.. Nefsini güzelleştirmeye bak.. Haddi,hiçbir zaman aşma!.. (…)

Dilini şikayettensakla.. Bu halleri özüne benimsettikten sonra, herşey sana hoş gelir.. Gelecekhayır olursa senin için güzelleşir.. Şer gelirse, korkma; seni taat, ibadetyolunda felâketlerden Hakk saklar. Seni o belâdan dolayı halka rüsvay etmez.hatta, o belânın, gelip gidişinden senin haberin bile olmaz. Bir karanlığıngelişi gibi, akşam gelir; gün doğunca gider.. (…)

Bu anlatılan güzel işleri, kendine örnek al..

Ve misallerden ibret almaya çalış.. Bu belâ geldikten sonragünaha, kötülüğe yaklaşma.. Kerim olan Mevlânın huzuruna günahla giremezsin.Oraya ancak iyiler girerler. O, kapısına ancak temizleri sokar.. Kapısına ancakbütün manevi hastalıklardan beri olanları alır.. (…)

Belâdan korkma.. Onlar günahlara kefaret olur; nasıl kipeygamber (s.a.) efendimiz bu hali işaret ederek:

- “Bir günlük sıtma, bir yıllık günaha kefaret sayılır.”

Buyurmuştur. Zahirdebelâ gibi görünen haller, seni daha da olgunlaştırır; bulunduğun hali muhafazahakkı sana tanınır. İlâhi sırları saklamaya emin görülürsün. (…) Sendeki buüstünlük sebebiyle, herkesin sevdiği bir varlık olursun.. İnsanlar da senisever, başka yaratılmışlar da..

Abdülkadir Geylâni (k.s)
 

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#2
“Kıtal size farz oldu.. Halbuki siz ondan hoşlanmazsınız..bununla beraber, sizin sevdiğiniz şey iyi olabilir; sevdiğiniz şey de belkifenadır; bunu siz anlayamazsınız; ancak Allah bilir.”

Rabbim hayırlı işlere bizlere sevdirir inşallah..Allah razı olsun...
 

MücTeHiD

Tecrübeli Üye
Süper Moeratör
#3
Allah razı olsun güzel paylaşım
Allah-ü Teala’nın(c.c) şu ayetini dinle:
size farz oldu. Halbuki siz bundan hoşlanmazsınız… Bununla beraber sizin sevdiğiniz şey iyi olabilir, sevdiğiniz şey belki de fenadır; bunu siz anlayamazsınız, ancak Allah (c.c) bilir.”
 

Ziyaretçilerden Sorular

M
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
0
Görüntüleme
2
Manuelgricy
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
17
Manuelgricy
I
Cevaplar
0
Görüntüleme
57