“Hidayet Allah’tandır” sözü nasıl anlaşılmalıdır?

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1
Hayır ve şerrin Allah’tan olması cihetiyle, insanları hidayete erdiren ve dalalete düşüren ancak Odur. İnsanlar birbirinin hidayet ve dalaletine sadece sebep olurlar. Hidayet ve dalaleti Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını yanlış anlayan bazı kimseler, “Hidayet Allah’tandır, o nasip etmedikten sonra insan doğru yola giremez.” diyerek, hem başkalarını ikaz ve irşat etme yolunu kapatmakta, hem de kendilerini kusurlarında mazur göstermek istemektedirler.

Önce şunu belirtelim. Cenab-ı Hakk'ın dilediğine hidayet buyurması caizdir. İnsanları saadete erdiren ve şekavete düşüren ancak O'dur. Lakin yüce rabbimizin bir kulunda dalalet yaratması, o kulun kendi cüzi iradesini kötüye kullanması sebebiyledir. Yoksa, kul kendi kabiliyetini dalalet yoluna yöneltmedikçe, Cenab-ı hak onu o yola sevk etmez. Aynı durum hidayet için de söz konusudur. Nasıl ki insan, rızık için gerekli bütün teşebbüsleri yaptıktan ve sebeplere başvurduktan sonra neticeyi Allah’tan bekler. Zira Rezzak (rızık verici) ancak Odur.

İnsan, sebepleri mükemmel bir şekilde yerine getirmekle, rızkı elde etmeğe muhakkak gözüyle bakamaz. Aynen öyle de bir kimseye Allah’ın emir ve yasaklarını en güzel bir şekilde tebliğ eden insan, neticeye kesin gözüyle bakamaz.Zira, Hadi (hidayete erdirici) ancak Odur. Allah’ın dilediğine hidayet vermesi ise, hidayet şartlarına riayet eden kimseye, dilerse hidayet vermesi demektir. Yoksa, “hidayet için gerekli hiçbir sebebe riayetin gerekmediği” manasına gelmez. Bu düşünce tarzı rızık misalinde, tarlaya tohum ekmeden, mahsul beklemeğe benzer.

Alaaddin Başar
 

furkan3629

Acemi Üye
Silver
#2
بِسْــــــــــــــــــــــمِاﷲِارَّحْمَنِارَّحِيم


“Hayır ve şerrin Allahtan olması cihetiyle”
söyleminde Alaadin Başarın sözünde kast ettiği; “Hayır Allah’tan, Şer Nefsimizden” dir. Kastettiği anlaşılmadığında sözü çok tehlike noktalara götürebilenler olabilir. Hidayet ve daleletin vesilelerini bizlere çok güzel açıklamış yazısında.

Rabbim kuluna şerri murad etmez. Kul cüzi iradesiyle nefsine uyar ( şeytana uyar ) ise rabbim ozaman şerri kulun seçimden dolayı murad etmiştir deriz. Hayır Allah’tan, Şer Nefsimizdendir.

بِسْــــــــــــــــــــــمِ
اﷲِارَّحْمَنِارَّحِيم
NİSÂ - 79: Mâ esâbeke min hasenetin fe minallâh(minallâhi),ve mâ esâbeke min seyyietin fe min nefsike. Ve erselnâke lin nâsiresûlâ(resûlen). Ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden).

Sana iyilikten (hasenatdan) ne isabet ederse, işte oAllah'tandır. Ve sana kötülükten (seyyiattan) ne isabet ederse, o taktirde o,kendi nefsindendir (derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır). Ve seni,insanlara Resûl olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter.

Bu âyet-i kerimede hayrın Allah’tan, şerrin nefsimizdenolduğu zikredilmektedir. Şerr bize derecat kaybettiren her şeydir. Hayır dabize derecat kazandıran her şeydir.

Yûnus Suresine baktığımızda Allahû Tealâ şöyle buyuruyor:

بِسْــــــــــــــــــــــمِاﷲِارَّحْمَنِارَّحِيم
YÛNUS - 44: İnnallâhe lâ yazlimun nâse şey'en ve lâkinnennâse enfusehum yazlimûn(yazlimûne).

Muhakkak ki Allah, insanlara (hiç)bir şeyle (asla)zulmetmez. Lâkin insanlar, kendi nefslerine zulmederler.
Âyet-i kerimede zikredildiği gibi Allahû Tealâ insanlaraasla zulmetmez. Yani şerr asla vermez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. İnsanlar kendi hevalarına uymak suretiyle şerr işlerler.


بِسْــــــــــــــــــــــمِاﷲِارَّحْمَنِارَّحِيم
İNSÂN (DEHR) - 3: İnnâ hedeynâhus sebîle immâ şâkirenve immâ kefûrâ(kefûren).

Muhakkak ki Biz, onu (Allah'a ulaştıran) yola hidayet ettik.Fakat o, ya (Allah'a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah'a ulaşmayıdilemez) küfreden olur.

Her halükârda kişinin bu davet karşısında kendisine düşeniyapması vesilelere sarılması, Allah’a ulaşmayı cüzi irade ile kabul etmesi ve istemesi lâzımdır.

Hidayet konusunda vesiler elbetteki vardır altı çizgili olan ise hidayetin Allahtan olduğudur.
 
Moderatörün son düzenlenenleri: