Hutbe:il istanbul konu haccı hissetmek.

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#1
İL: İSTANBUL

TARİH
: 11.10.2013
KONU
: HACCI HİSSETMEK
بِسْمِِ اِللِِ اِلرَّحْمَنِِ اِلرَّحِيمِِ
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمينَ
[/FONT]
[/FONT][FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT][FONT=Simplified Arabic,Bold][FONT=Simplified Arabic,Bold]وَلِلّهِِ عَِلَى اِلنَّاسِِ حِِ جِ اِلْبَيْتمَنِِ اِسْتَطَاعَِ إِِلَيْهِِ سَِبِيلاِ وَِمَن كَِفَرَِِ
فَإِنَِّ اِلله غَِنِ يِ عَِنِِ اِلْعَالَمِينَِِ
[/FONT]
[/FONT][FONT=Simplified Arabic,Bold][FONT=Simplified Arabic,Bold][/FONT][/FONT][FONT=Simplified Arabic,Bold][FONT=Simplified Arabic,Bold]قَالَِ اِلنَّبِ ىِ عَِلَيْهِِ اِلسَّلَ مِ
[/FONT]
[/FONT][FONT=Simplified Arabic,Bold][FONT=Simplified Arabic,Bold]: [/FONT][/FONT][FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]الْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَ ج[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT][FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَا ء إِل الْجَنَّةُ
[/FONT]
[/FONT][FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]Kardeşlerim!
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold][/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold][/FONT][/FONT]Okuduğumuz ayet
-i kerimelerde Rabbimiz: [FONT=Times New Roman,Bold]“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. Onda apaçık deliller, [/FONT]Makam-[FONT=Times New Roman,Bold]ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. [/FONT][FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]Yolculuğuna gücü yetenl[/FONT][/FONT]erin o evi [FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold](Beytullah’ı) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır”[/FONT][/FONT]1 buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de okuduğumuz hadis-i şerifte: [FONT=Times New Roman,Bold]“[/FONT][FONT=Times New Roman,BoldItalic]Umre, diğer Umre’ye kadar yapılan günahların kef[/FONT]aretidir. [FONT=Times New Roman,BoldItalic]Makbul bir Haccın karşılığı da Cennetten başka bir şey değildir[/FONT][FONT=Times New Roman,BoldItalic][/FONT][FONT=Times New Roman,Bold].”[/FONT]2 buyurmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu aylar hac mevsimidir. Gidebilenler için arınma, dünyaya ilk geliş gibi saf ve arı bir başlangıç yapma zamanıdır. Yanlışlardan uzak durmak için Rabbimizin verdiği fırsatı değerlendirme zamanıdır. Şu anda hacılarımız Kâbe’de bu nimete kavuşmanın sevincini yaşamaktadır. Bizler de onlarla beraber dualarımızı ve selamımızı gönderip hasretle onları beklemekteyiz. Rabbimiz o mübarek mekânlara varmayı nasip eylesin.
[FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]Kardeşlerim!
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold][/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold][/FONT][/FONT]Rabbimizin her emrinde
olduğu gibi hac farizası da içinde büyük hikmetler ve faydalar barındıran bir ibadettir. Nitekim Allah Teâlâ bunlardan bir kısmını şöyle ifade etmektedir: [FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]“İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek [/FONT][/FONT]yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun [FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]develer üz[/FONT][/FONT]erinde sana gelsinler. Gelsinler ki [FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de [/FONT][/FONT]yiyin, yoksula ve fakire de yedirin.[FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]”[/FONT][/FONT]3 Hacı adaylarımız hacda, bizler bulunduğumuz yerlerde bu fazilet ikliminden istifade edeceğiz. Hacılarımız Mekke’de [FONT=Times New Roman,Italic][FONT=Times New Roman,Italic]Lebbeyk Allahümme Lebbeyk“Buyur Allah'ım! Davetini duydum. Emrine uydum. Senin hiçbir ortağın yoktur. [/FONT][/FONT]Hamd sa[FONT=Times New Roman,Italic][FONT=Times New Roman,Italic]nadır [/FONT][/FONT]nimet senin. [FONT=Times New Roman,Italic][FONT=Times New Roman,Italic]Mülk senindir. Yok ortağın.”[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Italic][FONT=Times New Roman,Italic][/FONT][/FONT]diye Allah’ın emrine amade olduklarını ifade
1
Ali İmran, 2/96,97
2
Müslim, Hac, 437
3
Hac, 22/27-28
ederken, bizler de Are
fe gününden itibaren ه اَللُ اهكْبهرُ ه اَللُ اهكْبهرُ
لاهإِلههه إِلاَّاَللُ ه واَللُ اهكْبهرُ ه اَللُ اهكْبهرُ ه و لِِلِ الْ ه حمْدُ
deyip Teşrik tekbirlerini getirerek onlara iştirak edeceğiz. Hacda rengi, dili, ırkı değişik, dünyanın dört bir yanından gelen mü’minler yurtlarını ve sahip oldukları her şeyi terk edip beyaz örtülere bürünerek Müslüman toplumu içinde bir nefer oluyorlar. Kâbe’de İslam’ın nuruyla dil, ırk, mezhep, meşrep, zenginlik, rütbe, mevki, makam gibi farklılıklar görünmez hale geliyor. İfade, heyecan, sevgi ve muhabbet Allah ve Resulüllah aşkı etrafında birleşiyor. İnsan melekleşiyor. Dünyanın farklı bölgelerinden gelip Harem’de saf tutan mü’minler gibi bizler de camilerimizde saf tutup küskünlükleri ve dargınlıkları ortadan kaldıralım. Hacda olmasak bile haccın manevi havasını teneffüs edelim. Hacılara benzeyelim.
[FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]Kardeşlerim
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold][/FONT][/FONT]!
Ka’be Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail ile birlikte
temellerini yükselttiği,4 müşriklerin girmesinin yasak olduğu kutsal mekân5… Gelin bu hac mevsiminde Rabbimizin yarattığı yüreklerimizi Kâbe gibi temiz tutup onun içine inancımıza yakışmayan hiçbir şeyi koymayalım. Gelin kalbimizi Kâbe gibi mü’minleri buluşturan, birleştiren bir mekân haline getirelim. Gelin kalbimize Allah rızasına uygun olmayan hiçbir şeyi yaklaştırmayalım. Gelin hacılar cemerata taş atarlarken biz de kardeşlerimizle aramıza fitne sokmaya çalışan; kin ve husumet üreten her türlü tuzak ve planı lanetleyip boşa çıkaralım ki, mabedimize namahrem, gönlümüze de fitne eli değmesin.
[FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold]Aziz Kardeşlerim!
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold][/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Bold][FONT=Times New Roman,Bold][/FONT][/FONT]Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor
: "Hac ve Umre [FONT=Times New Roman,BoldItalic][FONT=Times New Roman,BoldItalic]yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan bir şey [/FONT][/FONT]isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, [FONT=Times New Roman,BoldItalic][FONT=Times New Roman,BoldItalic]onları [/FONT][/FONT]affeder."6 Hepimiz içinde bulunduğumuz sıkıntıları, İslam âleminin çektiği ıstırapları biliyoruz. Kâbe’ye yüzümüzü dönmüşken yüreğimizi orada gözyaşı döken mü’minlerin yürekleriyle birleştirip dua edelim. Ya Rabbi Beytullah için hasretle yanıp tutuşan kardeşlerimize hac nasip eyle. Hacı adaylarımıza ibadetlerini tamamlayıp sıhhat ve afiyet içerisinde yurtlarına dönmeyi müyesser eyle. Bizlere birlik ve beraberlik ihsan eyle. İslam beldelerini her türlü tehlike ve fitneden muhafaza eyle. Zulme uğramaktan ve zulmetmekten bizleri uzak eyle. Bizleri hayırlara muvaffak eyle.
İstanbul Müftülüğü Hutbe Komisyonu
4
Bakara, 2/127
5
Tevbe, 9/28
6
İbniMace, ‘Menasik,’