Il : Istanbul tarih : 29.11.2013 konu : Toplumu sarsan karar; boşanma

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#1
İL : İSTANBUL
TARİH : 29.11.2013
KONU : TOPLUMU SARSAN KARAR; BOŞANMA

Aziz Kardeşlerim!
Toplumumuzu derinden tehdit eden ve nice
felaketlere sebep olan çok önemli bir sosyal problem
boşanmadır. Büyük bir umutla kurduğumuz, güzel
duygularla beslediğimiz, vaatlerle meydana
getirdiğimiz kutsal birlikteliği sudan bahanelerle veya
büyüttüğümüz değersiz sebeplerle yok ediyoruz. Yok
olan sadece aile değil; aynı zamanda anne-babanın
umudu, gençlerin hayalidir.

Boşanma, sonuçları çok acı ve çoğunlukla geri
dönüşü olmayan bir iştir. Bir çatı altında evlilik
hayatının devamı mümkün değilse boşanma bir çıkış
yoludur. Hayati bir zaruret olmazsa boşanma hem
tarafları, hem çocukları, hem ilgili aileleri ve hem de
bütün toplumu rahatsız eden, onarılması güç
tahribatlara sebep olan bir karar olur. Bundan
dolayıdır ki Peygamberimiz (s.a.s) efendimiz: "Yüce
Allah'ın en sevmediği helal boşanmadır"
1

ifadesiyle dinimizin boşanmaya karşı tavrını beyan
etmişlerdir.

Sağlıklı bir geleceğin en önemli teminatı olan aile
kurumunun gittikçe yıprandığı günümüzde
boşanmaların artarak çoğaldığı bir vakıadır.
Boşanmalara sebep olan hususlar arasında şunlar
dikkat çekicidir. Ekonomik sorunlar, şiddetli
geçimsizlik, eşlerin birbirini ihmal etmesi, aşırı yaş
farkı, aldatmalar, ihanetler, inanç ve ideoloji
farklılıkları, ailelerin evli çiftlere gereksiz
müdahalesi, küçük yaşta yaptırılan zoraki evlilikler,
psikolojik sorunlar, uyuşturucu, alkol ve kumar
bağımlılığı.

Aziz Müminler!
Bizim toplumumuzda sıkça görülen boşanma
sebeplerinden birisi de evliliğe dışarıdan müdahale
eden bazı kimselerin kadını kocasına karşı
kışkırtmalarıdır. Peygamber (s.a.s) efendimiz,
"Kadını kocasına karşı kışkırtan bizden
değildir…"2
buyurarak, karı kocanın arasını
bozmanın, onların huzurunu kaçıracak söz ve
eylemlerde bulunmanın, Müslüman'a
yakışmayacağını belirtmişlerdir.İbni Mace, ‘Talak,’ 1 1

Ebu Davud ‘Talak,’ 1 2

Bu kışkırtmaların bir sonucu olarak bir kadının meşru
bir sebep yokken kocasından boşanmaya kalkışması
da dinimizde asla tasvip görmez. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Her hangi
bir kadın, geçerli bir sebebi olmaksızın
kocasından boşanma talep ederse, cennetin
kokusu ona haram olur."3
Bütün bunların terside
mümkündür. Erkek de karısına karşı kışkırtılabilir.
Her hangi meşru bir sebep yok iken karısını
boşamaya kalkabilir. O takdirde aynı vebali o erkek
de yüklenmiş olur.

Değerli Müminler!
Boşanma, sonuçları itibariyle çok ciddi bir iş
olduğu için, bu kararın aceleye getirilmemesi gerekir.
Karı-koca birbirlerinde mütemadiyen eksiklik
arayarak değil, bardağın dolu tarafını görmek gibi, iyi
ve hoş yönlerini görerek mutluluğu burada aramaya
çalışmalıdırlar. Allah (c.c) âyet-i celîlesinde bu
hususu şöyle belirtmektedir: "Eşlerinizle iyi geçinin.
Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, sizin
hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır
yaratmış olur."4
Peygamber (s.a.s) Efendimiz de
"Mümin, mümin hanımına karşı kötü duygular
beslemesin; çünkü onun bazı huylarından
hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir."5

buyurarak eşlerin mümkün mertebe geçinmelerini,
birbirlerinin iyi yönlerini görmeye gayret
göstermelerini tavsiye etmiştir.

Boşanmalar, sadece birbirinden ayrılan eşleri
değil, özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz
çocuklarımızı, telâfisi mümkün olmayacak şekilde
menfi yönde etkiler. Onların ruhi dünyalarını yıkar,
hayata küskün hâle sokar. İnsanın gelişmesi ve
büyümesi sadece gıda ile değildir. İçinde bulunduğu
aile ortamı, aile hayatı, anne-baba sevgisi ve ilgisi
kişiliğin gelişmesinde hayati rol oynar. Hayat
mücadelesi, zorluklarla başa çıkma, problemleri
çözme kabiliyeti büyük ölçüde ailede öğrenilir,
fiziksel ve psikolojik gelişim en güzel şekilde aile
içinde tamamlanır. Parçalanmış aile çocuklarında
genellikle uyum ve davranış bozuklukları
görülmekte, bazen eğitimleri yarım kalmakta, sokağa
ve suç ortamına itilmekte ve dolayısıyla kötü
alışkanlıkların pençesine düşmektedirler.

O halde boşanma kararı sadece eşleri birbirinden
ayırmaz; geride topluma sorun üreten bireyler bırakır.
Dolayısıyla eşler ayrılmadan evvel bir kez daha
düşünmeli, çözüm olarak gördükleri yol felaket
olmamalıdır. Sorun üretip uğraşmak yerine
problemin ortaya çıkmasını engellemek daha akılcı
ve daha iyi yoldur. Rabbimiz ailelerimize huzur ihsan
eylesin. Nefislerimizi, nesillerimizi, ailelerimizi her
türlü kötülükten, fitneden muhafaza buyursun.

Abdullah BABAOĞLU
Başvaiz-Maltepe

Ebu Davud ‘Talak,’ 17-18
 

Ziyaretçilerden Sorular

Cevaplar
8
Görüntüleme
138
2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
992
Ayşe Hatun