İlahi Kameralar

Tutaste

Tecrübeli Üye
Silver
#1
[TABLE="width: 606"]
[TR]
[TD="width: 580, bgcolor: #ffffff, align: center"][TABLE="align: center"]
[TR]
[TD]Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılıolanlardan korkmuş olduklarını görürsün. "Vay halimize!derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyükhiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıpdökmüş!" Böylece yaptıklarını karşılarındabulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.”(Kehf, 49)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rasûlullah (sav) buyurdular:
“İhsân, Allâh’a, O’nugörüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O’nugörmüyorsan da O seni mutlakâ görüyor.”(Müslim, Îmân, 1, 5;Buhârî, Îmân 37; Tirmizî, Îmân,4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bir gece vaktiydi. Hz. Ömer (ra), mûtâdı olduğuüzere Medîne sokaklarını gezmekteydi ki, ansızındurakladı. Önünden geçmekte olduğu evden dışarıyakadar taşan bir tartışma sesi dikkatini çekmişti. Bir ana,kızına:
“–Kızım, yarın satacağımız süte biraz sukarıştır!” demekteydi.
Kız ise:
“–Anacığım, halîfe süte sukarıştırılmasını yasak etmedi mi?” dedi.
Ana, kızının sözlerine sert çıkarak:
“–Kızım, gecenin bu saatinde halîfe süte sukattığımızı nereden bilecek?!.” dedi.
Ancak gönlü Allâh sevgisi ve korkusu ile dipdiri olankız, anasının süte su katma hîlesini yine kabullenmedi:
“–Anacığım! Diyelim ki halîfe görmüyor,peki Allâh da mı görmüyor? Bu hîleyi insanlardangizlemek kolay, ama her şeyi görüp bilen KâinâtınHâlıkı Allâh’tan gizlemek mümkünmü?..” dedi.
Rabbânî hakîkatlerle dolu temiz bir vicdan ve diribir kalbe sâhip olan bu kızın, derûnî bir Allâhkorkusu içinde annesine verdiği cevap, Hz. Ömer (ra)’ıson derece duygulandırdı. Mü’minlerin Emîri, onusıradan bir sütçü kadının kızı değil,gönlündeki takvâsı ile müstesnâ bir nasipbildi ve oğluna gelin olarak aldı. Beşinci halîfe olarakzikredilen meşhur Ömer bin Abdülazîz, işte bu temizsilsileden doğdu. (İbnü’l-Cevzî,Sıfatü’s-Safve, II, 203-204)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın EnGüzel İsimleri)
el-Bâsıt: Açan, genişleten, bollaştıran,zaman zaman kulunu imtihan etmek, ya da bir sıkıntıdan kurtarmak, rahmetetmek için hazinelerinin kapılarını açan, kulunudarlıktan çıkarıp, huzura erdiren, kulunun yaptığına, birebir değil, fazlasıyla, arttırarak, karşılık veren demektir.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kısa Günün Kârı
İlahi kameralar altında yaşadığımızı ve her amelimizinyazıldığını unutmayalım.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

Tutaste

Tecrübeli Üye
Silver
#2
[TABLE="class: cms_table, align: center"]
[TR]
[TD]Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılıolanlardan korkmuş olduklarını görürsün. "Vay halimize!derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyükhiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıpdökmüş!" Böylece yaptıklarını karşılarındabulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.”(Kehf, 49)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rasûlullah (sav) buyurdular:
“İhsân, Allâh’a, O’nugörüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O’nugörmüyorsan da O seni mutlakâ görüyor.”(Müslim, Îmân, 1, 5;Buhârî, Îmân 37; Tirmizî, Îmân,4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bir gece vaktiydi. Hz. Ömer (ra), mûtâdı olduğuüzere Medîne sokaklarını gezmekteydi ki, ansızındurakladı. Önünden geçmekte olduğu evden dışarıyakadar taşan bir tartışma sesi dikkatini çekmişti. Bir ana,kızına:
“–Kızım, yarın satacağımız süte biraz sukarıştır!” demekteydi.
Kız ise:
“–Anacığım, halîfe süte sukarıştırılmasını yasak etmedi mi?” dedi.
Ana, kızının sözlerine sert çıkarak:
“–Kızım, gecenin bu saatinde halîfe süte sukattığımızı nereden bilecek?!.” dedi.
Ancak gönlü Allâh sevgisi ve korkusu ile dipdiri olankız, anasının süte su katma hîlesini yine kabullenmedi:
“–Anacığım! Diyelim ki halîfe görmüyor,peki Allâh da mı görmüyor? Bu hîleyi insanlardangizlemek kolay, ama her şeyi görüp bilen KâinâtınHâlıkı Allâh’tan gizlemek mümkünmü?..” dedi.
Rabbânî hakîkatlerle dolu temiz bir vicdan ve diribir kalbe sâhip olan bu kızın, derûnî bir Allâhkorkusu içinde annesine verdiği cevap, Hz. Ömer (ra)’ıson derece duygulandırdı. Mü’minlerin Emîri, onusıradan bir sütçü kadının kızı değil,gönlündeki takvâsı ile müstesnâ bir nasipbildi ve oğluna gelin olarak aldı. Beşinci halîfe olarakzikredilen meşhur Ömer bin Abdülazîz, işte bu temizsilsileden doğdu. (İbnü’l-Cevzî,Sıfatü’s-Safve,II, 203-204)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın EnGüzel İsimleri)
el-Bâsıt: Açan, genişleten, bollaştıran,zaman zaman kulunu imtihan etmek, ya da bir sıkıntıdan kurtarmak, rahmetetmek için hazinelerinin kapılarını açan, kulunudarlıktan çıkarıp, huzura erdiren, kulunun yaptığına, birebir değil, fazlasıyla, arttırarak, karşılık veren demektir.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kısa Günün Kârı
İlahi kameralar altında yaşadığımızı ve her amelimizinyazıldığını unutmayalım.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]