İstersen kifayet edelim

Mustafa CİLASUN

Tecrübeli Üye
Silver
#1


Yar…
Arkamdan kızma
Duygularımı yargılama
Sabır ve
Metaneti unutma
Yargıç
Olmaya asla adanma
An ayettir,
Zaman mühlettir
Tasarruf
Kimin hükmündedir
Zan, zehap
Kul için garipliktir
Kişinin,
Kendini bilmemesidir
Yoksa
o belalar
Sahipsiz midir?
Hangi dinden
Söz etmeli söyle
İhdas edilen mi?
Yoksa indirilen mi?
Sosyolojik
Travmalara göre
Öğretilen mi?
Veya sıfat ve
Mevkii için takiye mi?
Önü açık
Safsataların hezimetimi
Vahdeti hiçe sayan
Asabiyetlerimi
Tekfire yönelten
Densizliklerden mi?
Mesnetsiz
Maslahatlarla
Köleleştiren mi?
Ezber ve şefaate
Şartlandırılmış zehap mı?
Kabirde ruhla
Konuşan imamlar için mi?
Telkin veren
Ve fakat bilmeyen
Tuhaflığa mı?
Yaşarken öldüren,
Şevki ve azmi gömene mi?
Âlemi okuyamayan,
Yaşayan Kur’an olamayan
Efendimizi
Ulaşılmaz yapan,
Tazimi abartana mı?
Ruhu ve kalbi
Bir tarafa
Bırakan şekilciliğe mi?
Liberal ve kapitalizmin
Meşru sayıldığı varlığa mı?
Her türlü
Lanet ve melanet
Karşısında susanlara mı?
İbadet haneleri
Ruhsuzlaştıran asabi Saiklere mi?
İslam ve iman
Şartından başka
Kisvelerde yaşatılan mı?
İstersen kifayet edelim
Ve daha fazla kelam etmeyelim…

Mustafa Cilasun
 

Benzer konular