Kuranın isim ve sıfatları

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1
Kuranımız Kerimdir. İkram edilmiştir, Malikül mülk olan yüce Rabbimizden...
Hep kerim ismiyle biliriz. kerimliğiyle yüceltir, el değmez yükseklere koyar , ölülerimize okuruz. Ha bu arada nuska yaptırırız tabi, ama onun içinde elimizi sürmeyiz paralı bir hoca buluruz!!!

Bu konuda öğrenmeye çalıştığımız kelamımızın başka isimleri var mıdır? Bunu bilen kardeşlerimizde konuyaeklemeler yaparsa sevinirim...

Kur anımız mecid dir, nur, hadi,şifa, aliyy, aziz, meviza.... ve devam eder. Bunları nerden biliriz tabiki .Rabbimizn kelamından. hangi ayetler de hangi isminden özelliğinden bahsetmiştir Rabbimiz. Biraz araştırma yapıp inşallah paylaşalım...
 

Benzer konular

gulevuslat

Çalışkan Üye
#2
Okunduğundan dolayı, KUR'AN denilir. Yazıldığından dolayı KİTAP denilir.
Ölmüş olan kalpleri dirilttiğinden dolayı RUH denilir.
Hak ile batılı ayırdettiği için FURKAN denilir.
Allah'ı hatırlattığından dolayı ZİKİR denilir.
İnsanlar doğru yolu gösterdiği için HUDA denilir.

İnsanlara getirdiği ilahi aydınlıktan dolayı NUR denilir

Kur'ân'ın, "el-Kur'ân" lâfzı dışında daha pek çok isim ve sıfatları vardır ki, bunların sayısının 90'dan fazla olduğu söylenmiştir.

1- Kur'ân:Yüce Allah'ın Kitabı için, ism-i mef'ûl anlamı taşıyan özel isim olmuştur.

2- Aceb:Hayrete düşüren, hoşa giden, hârikulâde güzel, benzeri görülmemiş, çok hayret verici anlamındadır. Kur'ân-ı Kerim, bir âyette bu sıfatla nitelendirilmiştir:

"De ki: Cinlerden bir topluluğun Kur'ân'ı dinleyip, sonra şöyle dedikleri bana vahyolundu: Biz, hârikulâde güzel bir Kur'ân dinledik'." (Cinn 72/1)

3- Adl:Doğru olmak, hakkıyla hüküm vermek, hakkını yerine getirmek.Rabbinin sözü, hem doğruluk, hem de adâlet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir" (En'âm 6/115)

4- Ahsenü'l-Hadîs:Sözün en güzeli, en güzel söz."Allah, sözün en güzelini, (güzellikte) birbirine benzer, tekrarlanan bir Kitap hâlinde indirdi.." (Zümer 39/23)

5- Aliyy:Çok yüce, yüksek, şerefli, kıymetli, kadri yüce.
"O, katımızda bulunan ana kitaptadır. Şânı yücedir, hikmetle doludur" (Zuhruf 43/4)

6- Arabiyy:Arap'a mensup; Arapça; Hz. İsmail'in diyarına da "arabe" denilir ki bu takdirde "arabiyy", "arabe" diyarının lügatine mensup demek olur. Her iki mânâ da aynı mâhiyettedir.

"Biz, düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'ân yaptık." (Zuhruf 43/3)

7- Azim:Ulu, yüce, büyük, muazzam. "Andolsun, Biz sana, tekrarlanan yedi (âyetli Fâtiha'yı ) ve büyük Kur'ân'ı verdik." (Hicr 15/87)

8- Aziz:Eşsiz, yüce, şerefli, değerli, üstün, kuvvetli, galip, benzersiz, kendisine üstün gelinemez, erişilemez, âciz bırakılamaz.

"Onlar, kendilerine gelen Kur'ân'ı inkâr ettiler. Halbuki o öyle eşsiz bir Kitaptır" (Fussılet 41/41)

9- Beliğ:Tebliğ, dâvet, duyuru; yeterli ve beliğ nasihat; yetecek şey, yetecek miktar; yetişmek, kifâyet, istenen şeye ulaşmak; yetiştirilen nesne; yetiştirmek, eriştirmek.

"Bu (Kur'ân) insanlara bir tebliğdir. Bununla uyarılsınlar; O'nun yalnız tek Tanrı olduğunu bilsinler ve sağduyu sahipleri öğüt alsınlar diye (gönderilmiştir)" (İbrahim 14/52)

10- Besâir:Basîret'in çoğuludur. Basîret: idrâk, bir şeyin zâhir ve bâtınını gereği gibi idrâk etmek, anlamak, firâset, kalbin idrâk gücü, kalb gözüyle görmek, bilmek; ilim; zekâ; ibret; delil; tecrübe; perde, vb mânâlara gelir.

"Bu (Kur'ân), Rabbinizden gelen basîretler (gönül gözlerini açan nûrlar)dır ve inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmettir". (A'râf 7/203).

11- Beşir:Müjdeci, müjdeleyen, sevindiren; güzel yüzlü, güler yüzlü, sevecen. () "Hâ mîm. (Bu), Rahmân, Rahîm'den indirilmiştir. Bilen bir toplum için âyetleri açıklanmış, Arapça okunan bir Kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak (gönderilmiştir). Fakat çokları (onu düşünüp kabul etmekten) yüz çevirmiştir; onlar işitmezler." (Fussılet 41/4)

12- Beyân: delil; şüpheyi ortadan kaldırarak kastedilen mânâyı muhataba açıklamak, mânâdaki kapalılığı giderip, ona muhatabın anlayacağı biçimde açıklık kazandırmak, açık seçik olmak. Kastedilen mânâyı açıklayıp ortaya koyduğu için kelâma (söze) da beyân adı verilir.

"Bu (Kur'ân), insanlara bir açıklama, takvâ sahiplerine bir yol gösterme ve bir öğüttür." (Âl-i İmrân 3/138)
13- Beyyine:Açık delil, gerçeğin ortaya çıkarılmasına yarayan kesin delil, hüccet, burhân, kesin belge. Nûr gibi kendisi gayet açık olup da, başkasını da beyân eden, açıklayan demektir. Bunun için, dâvâcının dâvâsını açık bir şekilde beyân ve ispat eden şâhide; ayrıca mu'cizeye de beyyine denilir.23

"Yahut Eğer bize Kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk', demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidâyet ve rahmet geldi.." (En'âm 6/157)
14- Büşrâ:Müjde, sevindirici haber; müjdelik, muştuluk; büyük hayır husûlüne delâlet eden haber. "...Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici rahmet ve müjde olarak indirdik." (Nahl 16/89)

(..) "Tâ sîn. Bunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir Kitab'ın âyetleridir. Mü'minlere yol gösterici ve müjdedir." (Neml 27/1-2)

15- Fasl:Gerçek ve kesin söz; hak ile bâtılın arasını ayıran hüküm; aralık, engel; bir şeyi kesip ayırmak, kesmek, açıklamak.

"Şüphesiz Kur'ân, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür. O, şaka değildir." (Târık 86/13-14)

16- Furkan:İki şey arasını ayırmak; açıklamak; hükme bağlamak; iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayırma ölçüsü demektir.


17- Hablullâh:"Âlemlere uyarıcı olsun diye, kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah yüceler yücesidir" (Furkan 25/1)
Habl: ip, urgan; ahit, tutulacak söz, yemin; emân, güven; bir şeyi iple bağlamak demektir.
"Ve topluca Allah'ın ipine yapışın, ayrılmayın.." (Âlü İmrân 3/103)


Yeni Ümit Dergisi 52. Sayı, Nisan, Mayıs, Haziran sayılarında okudugum da böyle anlatıyordu kuranın sıfat ve isimlerini kısaca anlatmak istedim ayetlerle de destekleyerek.
 

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#3
Rabbim razı olsun kardeşim.. evet kuranımız sadece kerim, değil, hüda, şifa, mecid hak ..... isimleri de vardır.. siz biraz ek yapmışsınız. inşallah bende toparlayıp, hangi ayette hangi isminden bahsedildiğini paylaşmaya çalışacağım...
 

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#4
Yapmayacaginiz seyleri niye soyluyotsunuz diye bir ayet geldi aklima. Bir mesaj yazmis devamini getirmemisim. Kardes cok guzel.mesaj yazmis ayetlerle birlikte. Yani kur ani kuranin ayetleriyle anlatmis masallah
 

Ziyaretçilerden Sorular

2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
383
Ayşe Hatun
Cevaplar
0
Görüntüleme
2,467