Kürt kızların çilesi

su misali

Cezalı Üye
#1
efendim, bu kızların çilesi, kürt oldukları ve kürt olmalarının yasak olduğu bir ülkede kürt oldukları gerçeği ile yüzyüze kaldıkları andaki kadar büyüktür.

aslında buradan feci giydirilir ama * gerek yok hacu, yıpratmayacağım kendimi.

efendim, kuzey ırakta kürt kızları sünnet ediliyormuş, vah vah.. ulan sünnet edilen, cinsel yaşamı, sevişmekten zevk alma hali ortadan kaldırılan kızlara üzülmek şimdi mi aklınıza geldi diyorum. ve hemen eklyorum, şimdi sen buradan kürtlere aklınca pislik atıyorsun ya, küçük bir anımsatma yapmak istedim; efendim sünnet edilme hali, ırki değil dini bir mevzuu'dur. o kadınlar ve erkekler müslüman oldukları için sünnet ediliyorlar. kürt oldukları için değil ya da sadece kürt kızları sünnet edilmiyor.
 

Benzer konular

osman gazi

Acemi Üye
Silver
#3
Kuzey ıraktaki iki hain abd uşaklığı israil uşaklığı yapmakla meşgul...Halkın derdiyle dertlenmeyi bilmezler...abdye kapıyı içerden açan haindir onlar..abdnin safında kendi halkına kurşun sıkan alçaklar...şimdi abdnin güdümünde başbakanlık...özerk yönetim cilik oynuyorlar..TAAKİ MÜCAHİDLER İKTİDARI İSLAMA DEVREDENE KADAR...
 

LeVLâKe

Acemi Üye
Silver
#4
Kızların sünnet edilme durumları nasıl olur? Bazı kadın doktorlar bunun tıbben imkansız olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Günümüzde kadın sünneti yapan ehil kimseler var mı? Varsa, adresini gönderirseniz bizi sevindirirsiniz?

Kadının sünneti meselesi, bizim örfümüzde bulunmadığı, öncelikli meselelerimizden olmadığı, herkes tarafından aynı derecede gerekli görülmediği, sözünün edilmesi nezaket ve edep sınırlarm zorlayabileceği için, aslında yazılmasa daha iyi olur. Ama Rasûlüllah'ın inci-mercan ifadeleri arasında yer bulduğu ve soru, sorana karşı da saygılı olmamız gerektiği için, bilgilenme maksatıyla bilinenleri kaydediyoruz:

Rasûlullah Efendimiz: "Sünnet olmak (hitan), erkekler için bir sünnet (şiar) kadınlar için ise bir değer ve iyilik (mekrume)dir" buyurmuşlardır. (298 Ebû Dâvûd, edep 167; Müsned V/75) Medine'de kadın sünnetçisi olarak bilinen Ümmü Atiyye isimli kadına da: "Fazla kesme ki, kadınlar daha cok lezzet alsınlar " kocaların da daha çok hoşuna gitsin" (Beyhakî, es-Sünenü'I-Kübr2 VN/324; Ayrıca bk. Siddik Hasan Han, Hüsnü'I-üsve 337) demişlerdir Bu rivayet bir çok değişik kanaldan bize ulaşmaktadır. (el-Hindî, Kenz XVI/435 vd) Ebû Davûd'u şerheden Halil Ahmed'in bununla ilgili ilginç bir açıklaması vardır: Sünnetsiz erkek cinsel birleşmeden aslında daha çabuk tahrik olur. Ama bu, erkek için arzulanan bir şey değildir. Kadının tatmin olmasını zorlaştırır. Kadının sünnet olması ise, erkekteki oluşumun aksine, onun daha fazla zevk almasını; dolayısıyla daha çabuk orgazma ulaşmasını sağlar. Rasûlullah Efendimiz de bu bilinç düzeyini özellikle tavsiye etmişlerdir. Bu noktalardan bakıldığında Rasûlullah Efendimiz tarafından kadın için bir "değer ölçüsü" (mekrume) olarak vasıf lanan "sünnet", belki de aslında ağırlıklı olarak gündemimizde bulunmalı idi. Ama diğer mezheplerde kadın için dahi önemli bir sünnet olarak görülmesine karşılık, Hanefilerde müstehap ve fazilet sayılması ve daha çok Hicaz ve Mısır enlemindeki sıcak ülkelerin meselesi olarak kabul edilmesi, meseleyi bizim meselemiz olmaktan çıkarmış gibi görülüyor. Tibbî yönü ise ayrı bir konu.

Diğer yönden meşhur Hanefi fetvâ kitaplarından olan Bezzâziye'de Hanefi mezhebinin genel kanaatine zıt olarak: "Kadınların sünnet edilmesi (hitâni) sünnettir. Çünkü nas, hünsanın (erdisi) da sünnet edileceğini söyler. Eğer kadının sünneti sünnet değil de sadece fazilet (mekrume) olmuş olsaydı, hünsanın kadın olabileceği ihtimalinden ötürü sünnet edilmemesi gerekirdi" (Bezzazıye VI/372) denmekte, daha sonra gelen diğer meşhur fetva kitabı Hindiyye'de ise, kadınlar için sünnetin bir fazilet olduğu tercihi verilmekte, ancak önceki fıkıhçıların sünnet olduğunu söyledikleri aktarılmaktadır. (Hindiyye V/357; Ayrıca bk. Mahlüf, Fetâvâ şer'iyye I/45) Buna göre kadınların sünneti (hitâni), Hanefi mezhebinde sünnetle (şiar anlamında) fazilet arasında bir derecede, diğer mezheplerde ise sünnet düzeyinde olduğu anlaşılır. Ülkemizde yapıla gelmekte olan bir uygulama olmadığı için yapanları bilmemiz mümkün değildir. Yapılış şeklini vermenin ise merak gidermekten öte bir faydası yoktur.
 

hilmi34

Acemi Üye
Silver
#6
Kadını bırakalım, erkek sünnet edilmese ne olur, haram mı işler, dinden mi çıkar?

Dolayısıyla, çok özel bir durum yok ise kadınların sünnetine gerek yoktur ve bu "gereklilik" de Ekvator bölgesinde ve o bölgeye yakın yerlerde yaşayanlar içindir.

Sünnet'ten ziyade evlilik üzerinde durulmalıdır!
 

Gözümün_Mavisi

Çalışkan Üye
Silver
#7
Sünnet olmak kadin icin de erkek icin de bir zorunluluk degildir. Lakin günümüzde erkeklerin hemen hemen tamami sünnet olurlar. Kadinlarimiz ise sünnet edilmezler.
 

Gözümün_Mavisi

Çalışkan Üye
Silver
#8
Kuzey ıraktaki iki hain abd uşaklığı israil uşaklığı yapmakla meşgul...Halkın derdiyle dertlenmeyi bilmezler...abdye kapıyı içerden açan haindir onlar..abdnin safında kendi halkına kurşun sıkan alçaklar...şimdi abdnin güdümünde başbakanlık...özerk yönetim cilik oynuyorlar..TAAKİ MÜCAHİDLER İKTİDARI İSLAMA DEVREDENE KADAR...
Neden yazık olsun ki...? ABD'nin işi o... Peki müslümanlar ne yapar..? ABD'nin güdümünde birbirlerini katlederler... Elbet yazık olsun da ama kime..?