Miraç Kandili.19 Temmuz 2009 Pazar gününü

MücTeHiD

Tecrübeli Üye
Süper Moeratör
#119 Temmuz 2009 Pazar gününü Pazartesine bağlayan gece, mukaddes bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesi olan Miraç Kandilini idrak edeceğiz.
Pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran İsra ve Miraç, Yüce Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuğu, yükselişi ve huzura kabul edilişi ifade etmektedir. Nitekim İsra suresinin ilk ayetinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle dile getirilmektedir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
İlahi kudretin bir tezahürü olduğu kadar, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) mazhar olduğu ilahi bir lütuf da olan İsra ve Miraç mucizesi, aslında belirli aşamaları kat eden insanın, Yüce Yaratan’ın destek ve lütfu dahilinde, akıl ve idrake sığmayacak derecede nice mesafelere ulaşabileceğini de göstermektedir. Miraç hadisesi bizlere, ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini de haber verir. Gerçek anlamda gönül ve ruh temizliğinin yolu da Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmekten geçer.
Peygamber Efendimize has bir mazhariyet ve tecrübe olan Mirac’ın mü’minlere yansıyan bir bereketi olarak, İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan namaz, Sevgili Peygamberimizin (sav) ifadesiyle “Müminlerin miracı” kılınmış, her bir mü’mine namazla Yüce Rabbinin huzuruna çıkış ve oraya kabul ediliş imtiyazı tanınmıştır. Dolayısıyla namaz, dost doğru ve bilinçli bir biçimde kılındığında iç dünyamızdaki manevi yükselişi ve arınmamızı sağlayacak ve böylece bizi kötülüklerden alıkoyacaktır. Nitekim “Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı sürekli hatırda tutmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebut, 29/45) ayeti bu hususu açıkça vurgulamaktadır. Gerçekten, sadece bedeni ile değil özüyle, sözüyle, gönlüyle ve duygularıyla Allah’a yönelen ve O’nun huzurunda olduğu bilinciyle hareket eden insan, Rabbi ile baş başa kalmanın mutluluğunu yakalayacak ve bu bilinçle hayatına farklı bir anlam yükleyecek, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde her zaman Allah’ın huzurunda ve gözetiminde olduğu inancıyla daha dikkatli, titiz ve sorumlu bir tavır sergileyecektir.
Maddi ve dünyevi kalkınmayı hedefleyen ve bu yönde de önemli mesafeler kat eden günümüz insanının, maneviyat ve ahlak alanında aynı ölçüde başarılı olduğunu söyleyemiyoruz. Bunun temelinde de dünyaya boğulurcasına dalıp ilahi çağrıya gönlümüzü ve zihnimizi yeterince açmayışımız yatmaktadır. İşlenen her bir günah ve masiyetin, bencillik, çıkarcılık, kin, düşmanlık, başkalarının hak ve hukukuna saygısızlık gibi olumsuzlukların, bizim manevi ve ahlaki yükselişimizin önündeki en büyük engel olduğu asla unutulmamalıdır.

Ayet
"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."Lokman,31/17Ayet
"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."Lokman,31/17

Ayet
"Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."Mü'minûn, 23/98
Hadis
İbni Ömer ve Âişe radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. "Buhârî, Edeb 28


Ayet

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."Lokman,31/17 <LI class=sliderImage style="DISPLAY 1sizset="sizcac
Hadis

Kadir gecesinde okunabilecek bir duâyı da Peygamberimiz (s.a.s.), eşi Hz. Âişe (r.a.)'ye öğretmiştir. Hz. Aişe (r.a.), bunu şöyle anlatır: Hz. Peygamber'e dedim ki: "Ey Allah'ın Rasûlü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl duâ edeyim?" Peygamberimiz (s.a.s.): - "Allahım Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye duâ et
Ayet

"Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."Mü'minûn, 23/98 <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="10" sizcache="1" jQuery1246036431484="9">
Hadis

İbni Ömer ve Âişe radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. "Buhârî, Edeb 28 (VII, 78) <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="11" sizcache="1" jQuery1246036431484="10">
Ayet

"İşimi bana kolaylaştır."Tâ hâ, 20/26 <LI class=sliderImage sizset="12" sizcache="1" jQuery1246036431484="11">
Hadis

Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:- "Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize ve davra<LI class=sliderImage style="DISPLAY: block; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="4" sizcache="1" jQuery1246036431484="3">
Hadis

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.Ebu Dâvûd, "Vitr", 32 <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="5" sizcache="1" jQuery1246036431484="4">
Ayet

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."Lokman,31/17 <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="6" sizcache="1" jQuery1246036431484="5">
Hadis

Allah'ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.Tirmizî, "Deavât", 73 <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="7" sizcache="1" jQuery1246036431484="6">
Ayet

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."Lokman,31/17 <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="8" sizcache="1" jQuery1246036431484="7">
Hadis

Kadir gecesinde okunabilecek bir duâyı da Peygamberimiz (s.a.s.), eşi Hz. Âişe (r.a.)'ye öğretmiştir. Hz. Aişe (r.a.), bunu şöyle anlatır: Hz. Peygamber'e dedim ki: "Ey Allah'ın Rasûlü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl duâ edeyim?" Peygamberimiz (s.a.s.): - "Allahım Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye duâ et buyurdu." (Tirmizî, 85) <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="9" sizcache="1" jQuery1246036431484="8">
Ayet

"Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."Mü'minûn, 23/98 <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="10" sizcache="1" jQuery1246036431484="9">
Hadis

İbni Ömer ve Âişe radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. "Buhârî, Edeb 28 (VII, 78) <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="11" sizcache="1" jQuery1246036431484="10">
Ayet

"İşimi bana kolaylaştır."Tâ hâ, 20/26 <LI class=sliderImage sizset="12" sizcache="1" jQuery1246036431484="11">
Hadis

Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:- "Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize ve davranışlarını
<LI class=sliderImage style="DISPLAY: block; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="10" sizcache="1" jQuery1246036431484="9">
Hadis

İbni Ömer ve Âişe radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. "Buhârî, Edeb 28 (VII, 78) <LI class=sliderImage style="DISPLAY: none; FILTER: ; ZOOM: 1" sizset="11" sizcache="1" jQuery1246036431484="10">
Ayet

"İşimi bana kolaylaştır."Tâ hâ, 20/26 <LI class=sliderImage sizset="12" sizcache="1" jQuery1246036431484="11">
Hadis

Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:- "Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize ve davranışlarını
 

Benzer konular

KaİhL

<b>Bu Da Geçer </b>
Silver
#2
Rabbim razı olsun. Mevlam gecemizi boş geçirenlerden değil hakkını vermeye çalışan kullardan eylesin inşaallah. Hayırlı kandilller...
 

Ziyaretçilerden Sorular

M
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
0
Görüntüleme
2
Manuelgricy
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
17
Manuelgricy
I
Cevaplar
0
Görüntüleme
57