Mümin müminin aynasıdır

furkan3629

Acemi Üye
Silver
#1
Mümin müminin aynasıdır


Birgün Fahr-i KainatAbdullah bin Mes'ud ile giderken, ebu cehil onu görünce hakaretler etmeyebaşladı. Efendimiz ona hitaben "doğru söyledin" dedi. Ve yollarınadevam ettiler. Az sonra "ikinin ikincisi" Hz. Ebubekir ilekarşılaştılar. Hz. Ebubekir Efendimiz'e övgüler saymaya başladı, sözün sonunda,Efendimiz "doğru söyledin" dedi. Bu hikmeti anlamayan Abdullah binMes'ud efendimize sordu.

- Ya Rasulallah, herikisine de doğru söyledin dediniz. Hikmeti nedir.
Efendimiz (s.a.v):

- Ben bir aineyim,ebu cehil bana baktı kendini gördü, Ebubekir'de bana baktı O'da kendini gördü.Bende öyle dedim dedi.

" el-mü'minumir'at-ül mü'min" (mir'at =ayna) .
Mümin mümininaynasıdır.[ Hadis-i Şerif ]

Ayinedir bu alem, herşey Hak ile kaim

Mirat-ı Muhammed'denHak görünür daim
[Aziz Mahmud Hüdâyî]