Paylaşmak Istedim Namazda Ki Faziletler.

Mehmet Alparslan

Acemi Üye
Silver
#1
NAMAZDA YAPILAN ŞEYLERİN KARŞILIĞI

-Bir kimse namazda "Euzü-Besmele" okuduğunda ALLAH Teala o kula bedeninde olan kılların sayısınca sevap verir.
-Fatiha'yı okuyunca, kabul olmuş hac sevabı verir.
-Rükuya vardığında CENAB-I HAK o kula binlerce altın sadaka etmiş sevabı ve rükuda sünnet üzere üç kere tesbih söylediğinde gökten inen 104 kitabı okumuş kadar sevap verir.
-"Semiallahü limen hamideh" deyince o kulu ALLAH-ü azimüşşan rahmet deryasına gark eder. Secdeye vardığında, o kula ALLAH-ü insanlar ve cinler adedince sevap verir
-Secdede sünnet üzere üç kere tesbih ettiğinde, ALLAH-ü azimüşşanın fazileti ama (alimler) bir kaçını beyan etmişler:
1 Fazileti : Arş ve Kürsü ağırlığı kadar sevap verilse gerekir.
2 Fazileti : ALLAH Teala o kulu mağfiret eder diye umulur.
3 Fazileti : O kul öldüğünde Mikail (Aleyhisselam) o kimseyi kıyamete kadar günde bir kez ziyaret eder.
4 Fazileti : Kıyamet gününde Mikail (Aleyhisselam) o kimseyi mübarek kanadı üzerine alıp, şefaat eder ve Cennet-i Ala'ya götürse gerektir.
-Kade-i ahire'ya oturduğunda, ALLAH Teala o kula fukara-i sabirin (fakirliğe sabreden kişilere verilen miktar kadar) sevabını verir.
-Fukara-i sabirin sevabı, ağniya-i (zenginlerin şükredenlerinden) beş yüz yıl evvel cennete girse gerektir. Ağniya-i şakirin onu görüp, "Ne olaydı, biz dünyada iken fakirliğe sabreden kimselerden olsaydık" diye temenni ederler.
İki yanına selam (namazda) verdiğinde o kula ALLAH Teala, "Ey mümin! Cennetin sekiz kapısı açıldı. Hangisinden girersen gir" diye hitap etse gerektir.
KAYNAK Mızraklı Ilmihal