Rabbim sen affedicisin, affı seversin,affet bizleri...

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#1
Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım.)

"EY ALLAHIM!SEN BENİM RABBİMSİN .SENDEN BAŞKA İLAH YOKTUR.BENİ SEN YARATTIN.BENDE SENİN KULUNUM.ZATI ECELLİ ALANA VERDİĞIM SÖZDE ELDEN GELDİĞİ

KADAR SEBAT ETMEYE ÇALIŞIYORUM.YAPTIĞIM GÜNAHLARIN ŞERRİNDEN SANA SIĞINIRIM .SANA KARŞI YAPTIĞIM GÜNAHLARI İTİRAF EDİYORUM ,YA RABBİ!VERDİĞİN

NİMETLEREDE ŞÜKR EDEREK MUTERİFİM .YA RABBİ!BENİ BAĞIŞLA ÇÜNKÜ SENDEN BAŞKA GÜNAHLARI AFFEDECEK İLAH YOKTUR."

RASULÜLLAH (S.A.V)EFENDİMİZ :
"HER KİM SEYYİDÜL İSTİĞFARIN SEVAPVE FAZİLETİNE KALBEN ,İNANARAK SABAH VE AKŞAM OKURSA CENNET EHLİ ZÜMRESİNDENDİR "BUYURMUŞLARDIR.
ESTAĞFURULLAH ESTAĞFURULLAH ESTAĞFURULLAH ELAZİM VEETÜBÜ İLEYH

ESTAĞFİRULLAH EL AZİYM ELLEZİ LA İLAHE İLLALLAHÜVEL HAYYEL KAYYUMU VE ETÜBÜ İLEYH AMİN


Estağfirullah el azim ve etübü ileyh
Estağfirullah el azim ve etübü ileyh
Estağfirullah el azim ve etübü ileyh
Estağfirullah el azim ve etübü ileyh


Estağfirullah el azim ve etübü ileyh


ESTAĞFURULLAH ELAZİM VEETÜBÜ İLEYH
ESTAĞFURULLAH ELAZİM VEETÜBÜ İLEYH
ESTAĞFURULLAH ELAZİM VEETÜBÜ İLEYH

RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
AMİN!


1FATİHA 3 İHLAS İLE ...
RABBİM RAZI OLSUN SİZDEN.

ESTAĞFURULLAH EL AZİM VE ETÜBÜ İLEYH
ESTAĞFURULLAH EL AZİM VE ETÜBÜ İLEYH
ESTAĞFURULLAH EL AZİM VE ETÜBÜ İLEYH

EL AMAN EL AMAN RABBİM SENDEN BAŞKA İLAH YOK Kİ BİZE İMDAT ETSİN.
SEN BİZİ CEHENNEM ATEŞİNDEN KORU...

ESTAĞFURULLAH ELAZİM VEETÜBÜ İLEYH
ESTAĞFURULLAH ELAZİM VEETÜBÜ İLEYH
ESTAĞFURULLAH ELAZİM VEETÜBÜ İLEYH

RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
AMİN!

 

Benzer konular

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#4
Bİsmİllahİ'r-rahmanİ'r-rahîm

BİSMİLLAHİ'R-RAHMANİ'R-RAHîM
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

İçinde bulunduğumuz bu
Kadir Gecesihürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!

Allahım,
Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanları olalım ya Rabbi! Matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar hep bir küheylan gibi koşalım; koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki, oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

Allahım,
Herkese sinemizi açalım, herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir sıyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ama senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmayı lutfet. Hiç kimseyle cedelleşmeyelim. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim. Kat'iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim. Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden hemen herkesi sevelim. Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkışlayalım. Başkalarının anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!

Allahım,
Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım. Senin inayetine vesile sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım. Seni memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterelim ve böyle bir hedefe ulaşmak için de bütün varımızı feda edebilelim, dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

Allahım,
Düşünce dünyamızda "benim yapmam", "benim başarmam", "benim sonuçlandırmam" gibi merdud mülâhazalara asla yer verme Ya Rabbi! Yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım, başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım, öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım Ya Rabbi!

Allahım,
Her zaman kendimizle yaka-paça ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım. Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim, başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip herkese bir hüsn-ü misal olalım İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım. Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım ve elli defa rencide edilsek de, bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli ve ihlas donanımlı yaşamayı en birinci mesele bilelim. Duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla Hakrızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım. Beraber yürüdüğümüz, aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle asla rekabete girmeyelim. Onlarakarşı kat'iyen kıskançlık duymayalım; aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım ve onlara karşı hareketlerimizde hepbir vücudun uzuvlarından herhangi bir organmış gibi davranalım Ya Rabbi!

Allahım,
Tam bir îsar rûhuyla; makam ve mansıp, paye ve şöhret gibi maddî-manevî hemen her konuda yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp kendimiz gerilerden gerilere çekilerek onların başarılarının tellalı gibi davranalım, kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım Ya Rabbi!

Allahım,
Başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı hep saygılı kalmaya çalışalım. Paylaşmaya, beraber yaşamaya açık duralım. Oturup kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla müşterek hareket etme yollarını araştıralım, müşterek projeler geliştirelim ve "ben" yerine "biz"i ikame etme gayreti gösterelim. Dahası, başkalarının mutluluğu yolunda rahatlıkla kendi saadetimizi feda edebilelim ve bunları yaparken de kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim. Hatta böyle bir beklentiye girmeyi kendi hesabımıza bir düşüş sayalım; yılandan-çıyandan kaçtığımız gibi önde görünmekten, namdan-şandan kaçalım ve unutulma murakabesine dalalım Ya Rabbi!

Allahım,
Kimsenin kılına dokunmayalım, saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım. En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim. Her zaman fenalıklara karşı iyilikle mukabelede bulunalım. Kötülükleri kötülerin işi sayıp, bir iyilik âbidesi gibi davranalım Ya Rabbi!

Allahım,
Hayatımızı Kur'ân ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım. Benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte bulunalım kendimize nisbet edilen güzellikleri "her şey senden" deyip sana verelim. İradeye vâbeste işlerde de her zaman "ben"den kaçıp, "biz"e sığınalım. Hiç kimseden korkmayalım. Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım Ya Rabbi!

Allahım,
Kimseye gücenmeyelim; hele Hak'ka dilbeste olanlara kat'iyen kırılmayalım. Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım. Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım; utandırmak bir yana, böyle bir fenalığı gördüğümüzde büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım. Mü'minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım; görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip ve kat'iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Hareket ve faaliyetlerimizi, bu dünyanın bir ücret yeri değil de, bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım. Her zaman
memurbulunduğumuz sorumlulukları fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim. Netice ve sonuçla meşgul olmayı da sana karşı bir saygısızlık sayalım Ya Rabbi!

Allahım,
Dine, imana ve insanlığa hizmeti, Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim. Ne kadar büyük işler başarsak da, bundan nefsimiz adına maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı hiç mi hiç düşünmeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim. İnsanların bize karşı olmasından dolayı sarsıntı yaşamayalım. "bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir" deyip dişimizi sıkıp sabredelim, maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de alternatif çıkış yolları arayalım en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip
hep azm u ikdamda bulunalım Ya Rabbi!

Allahım,
İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!

Mübarek
Ramazan
hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!

EFENDİMİZ HAZRETİ MUHAMMED'E, AİLE EFRADINA VE O'NUN BÜTÜN ARKADAŞLARINA SALÂT U SELAM EDEREK BUNLARI SENDEN DİLENİYORUZ;

DUALARIMIZI KABUL BUYUR YA RABBİ!

AMİN VE'L-HAMDÜ LİLLAHİ RABBİ'L-ALEMİN
 

aysesemra

Acemi Üye
Silver
#5


Hüzün sardı her yanı , gidiyormusun ey Ramazan Rahmetine bulandır ; kokunu bırak biraz ...
Bir daha ki gelişine kadar ömür var ise teselli olsun...kokunu bırak biraz..
Umudunu başka bahara erteleyenlerden eyleme bizi ...
Hüzünle uğurlayıp aşk ile bekleyenlere dahil et bizi Ya rahman..
Bereketinle geldin , sağnak sağnak yağdın susuz gönüllere ..
Devasın şifasın ey Ramazan hasta gönüllere..tesellisin yolunu gözleyenlere
Kokunu bırak biraz ne olur biz boynu büküklere..gitme gitme
Utanarak , sıkılarak karşıladım seni hoşnud edebildimmi bilemem Rabbimin müjdeleri ile umutlanır bir yanım..bir yanım hep ağlar..
Rahmetine bulandır bereketinle ey Ramazan seni aşkla bekleyenlerin safına dahil etsin ya Rahman..
Ne olur biz gariplere kokunu bırak kokun ; hallere, dillere , yüreklere sinsin Rabbimin izni ile inş/Allah

Rabbim bu güzel gecenin hürmetine Rahmetine daldır Affet bizleri...
O bizden hoşnut biz ondan Ramazanı uğurlayanlardan eyle bizi 

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#6
Allahım,
Herkese sinemizi açalım, herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir sıyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ama senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim Ya Rabbi!
 

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#7
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
AMİN!

Dua'larınız Kabul
Yaşantınız ALLAH Yolunda Ve Hayırlar İle Dolu Olsun
İNŞAALLAH....


Allahümme salli ala seyyidina ve ala ali nebiyyina MUHAMMED

Elhamdülillahi Rabbil alemin
Esselatu vesselamu aleyke Ya Resulullah
Esselatu vesselamu aleyke Ya Habiballah
Esselatu vesselamu aleyke Ya Seyyide evvelin vel ahirin

Allahümme salli ala seyyidina ve ala ali nebiyyina MUHAMMED
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
RABBİM SEN AFFEDİCİSİN, AFFI SEVERSİN,AFFET BİZLERİ...
AMİN!
 

aysesemra

Acemi Üye
Silver
#8
Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allahım!
Ciddî ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle!
Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.
Allahım!Şimdiye kadar yaptığım gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle!
Senin gücün her şeye yeter.

Âmîn… Âmîn… Âmîn…
 

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#9
DAYANMIYOR yureğim dinmiyor ki göz yaslar,im

Allah RAZI olsun kardesim..yazi..dua ve niyazlarinizi yurekten severek bu fakir okumakta..
Bu da size benim acizane hediyem olsun..
Bazen terk eder seni ümitlerin,hayallerin,sevdiklerin,en güvendiklerin..
dayanamaz onca ayrılığa, dayanamaz koca sevdalara gebe minik kalbin..
ve hemen kapısının tokmağına dikilir buğulu gözlerin, Erhamur-Râhim’inin.
Bazen de O’nun kapısından hiç ayrılmak istemezsin,atmamalı başka kapılarda yüreğin!..


Tesekür ederim ALLAH RAZİ OLSUN


Bazen terk eder seni ümitlerin,hayallerin,sevdiklerin,en güvendiklerin..
alıştım onca ayrılığa, alıştı, koca sevdalara gebe minik kalbiM..DAYANMIYOR yureğim dinmiyor ki göz yaslar,im aşikmiyım yalnız,mi bilmiyorum yasıyorum yinede, gunahkarliğimizı gördükçe aç olanı tok gördükçe iste o
zaman yanliz olma,diğimiza ağlıyorum,..
Şükretmeyen hamd etmeyenleri.af et ALLAH İM DİYE,ağlıyorum.....

Ağlıyorum yasayıpta yorgun dusen,lere, ne kayıp ettim ne kazandim vicdan mahkemesini yapmayanlara ağlıyorum onlarca tatil,zadeler,den kazalardan dolayı hastaneler dolup tasan buttun hastalara derdimize yureğimiz ağlıyor ve dua ediyorum.....


yüce ‎ALLAH'ım,
Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, ‎lütfeden ALLAH'ım.
Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve ‎bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH'ım.

Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin ‎diye yaratan, ilk emri ( oku ) olan, alemlerin RABBİ ALLAH'ım.
Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH'ım.

Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin ‎sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet mercii olan yüce RABBIMIZ.
Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti ‎bol olan RABBIMIZ.

Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar, yalvarış ve ‎yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana ‎mahsustur ALLAH'ım.

Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ‎ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak ‎şeyleri kazanmaya çalışırız.

Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -ALLAH'IM
Rahmetinle duamıza icabet eyle YA MÜCİB.
Duamızı, ağzı dualıların, gözü yaşlıların, bağrı yanıkların dualarından eyle

YA KERİM.
YA RABBI, duamızı fazlınla, ikramınla kabul eyle ‎
Sen her şeye kadirsin ALLAH'IM. Derdi olanlara derman ver
‎ Hastalarımıza Şifalar ver İYİ EYLE sen her,şeyin doğrusunu bilensin

AMİN AMİN AMİN


EL FATİHA MEA ES SALAVAT

 
Moderatörün son düzenlenenleri:

hüzün çiçeği

Acemi Üye
Silver
#10
-ALLAH'IM
Rahmetinle duamıza icabet eyle YA MÜCİB.
Duamızı, ağzı dualıların, gözü yaşlıların, bağrı yanıkların dualarından eyle Amin
ALLAH,ım senden başka gidecek kapımız yok senin kapından başkasına muhtaç etme bizleri
yarattıklarına bakıp bir an tefekkürümüzü ibadet say senin için senin adınla sevdir.
Ocaklarına her gün ateş düşen ailelere sabırlar ihsan et herşeyin senden geldiğini bildir sen dilemezsen olmaz ALLAH,ım acılarından isyana düşürme amin amin amin...
 

Ziyaretçilerden Sorular

M
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
0
Görüntüleme
1
Manuelgricy
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
14
Manuelgricy
I
Cevaplar
0
Görüntüleme
57