Rabb'ine Kulluk ve İbâdetle Yetişen Genç

KaİhL

<b>Bu Da Geçer </b>
Silver
#1
Allah Rasûlü (sav) anne ve babanın çocuğun manevî gelişmesi üzerindeki tesirini şöyle vurgular: "Bir çocuk ancak İslâm fıtratı üzerine doğar. Onun yahûdî, hristiyan ve ya mecûsî olmasına anne ve babası sebep olur." [Buhari, Müslim]

Rasûlullah (sav) uzunca bir hadis-i şerifinde hesap gününde, o dehşetli bunaltı ve sıcaklığın hâkim olduğu anda Allah'ın özel gölgede gölgelendireceği yedi zümreden biri olarak, Rabbine ibadetle yetişen, filizlenip büyüyen, kemikleri, kasları bu duygu ve teslimiyetle gelişip sertleşen genci sayıyor ve şöyle buyuruyor:
"Yedi zümre vardır ki,

Allah onları kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı hesap gününde kendi özel gölgesinde gölgelendirecektir: "Rabbine kulluk ve ibadetle gelişip yetişen genç..." [Buhari, Müslim]


"ÇOCUKLAR ,ANCAK İSLAM FITRATI ÜZERİNE DOĞAR"

Bu filizlenmenin, gelişip yetişmenin temellerini şüphesiz anne ve baba atar; dünyaya gelişine vesile oldukları yavrularının her iki cihanda da gerçek saadeti elde etmesi için atılacak ilk adımlar onların adımlarıdır. Allah Rasûlü (sav) anne ve babanın çocuğun manevî gelişmesi üzerindeki tesirini şöyle vurgular:
"Bir çocuk ancak İslâm fıtratı üzerine doğar. Onun Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi olmasına anne ve babası sebep olur." [Buhari, Müslim]

Allah Rasûlü (sav) birçok kaynakta yer alan bu hadisin devamında bir de misal verir:

"Develer yavrular. Siz bu yavrular arasında kulağının ucu kesik bir yavru buluyor musunuz? Onların kulak uçlarını daha sonra siz kesiyorsunuz." [Buhari, Müslim]

Bu misâlde ifade edilen gerçek, fazla izaha ihtiyaç duyurmayacak kadar açık ve nettir. Nasıl bir yavru, annesinden dünyaya gelişinde selim, azaları tam olarak dünyaya geliyorsa insanlar da, fikir ve düşünce olarak selim bir şekilde dünyaya gelirler. Dış tesirler onlara kötülük aşılamasa ve kötü yolları öğretmese, bu selim fıtratları devam etse hayır ve güzelliklerle iç içe olurlar. Nasıl selim doğan hayvanların kulakları tanınsınlar diye veya başka sebeplerle sonradan insanlar tarafından kesiliyor ve hayvanın selim yaratılışı bozuluyorsa insanın selim yaratılığı da dış tesirlerle bozulmaktadır.

alıntıdır
 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
El-Emin İbadet 1

Benzer konular