Resim veya fotograf duvarlarimizi süsleyebilir mi?

#1
Islâm dini semavî bir din olup insanin dünya ve âhiretini imâr etmek için nazil olmustur. GetirdiGi hükümlerin herkesin akil ve zevkine uymasi da mümkün deGildir. Çünkü simalar birbirine uymadiGi gibi akil ve huylar da birbirine uymazlar. Akil ve mantiki veren Allah Teâlâ, insan için hangi hüküm daha uygun, hangi nizam daha güzel ise onu biliyor ve onu indiriyor.

Bunun için emir, nehiy, haram ve helâl ile ilgili olan ilâhî kanun ve nizamlarin bazilarina aklimiz ermezse de tümüne inanip hikmetini arastirmamiz gerekir. Arastirma yapmadan inkâr etmek kisiyi küfre götürebilir. Bunun için su veya bu niye haram olsun? Aklima yatmiyor, demek büyük bir vebaldir. Birçok kimse heykel ve resim haram olusundan söz edildiGi zaman hoslanmiyor, "heykel bir sanattir. Neden haram olsun?'' deyip Islâm'in hükmünü tereddütsüz reddediyor.

Müzelerde bulunan heykeller üzerine arastirma yapildiGi zaman câhiliyet devrinde, bu husus Roma ve Bizans devletlerinin hüküm sürdükleri zamanlarda insanlarin birçoklari heykel ve resimlere büyük itinâ göstererek tapindiklari putperestlik girdabina girdikleri görülecektir. Insani yeryüzüne Hâlife olarak tâyin eden Allah Teâlâ, tastan ve aGaçtan kendi eliyle yaptiGi heykel ve resimlere yaptiGi ibadetten onu kurtarip lâyik olduGu makama çikarmak için canli mahlûklarin her türlü heykel ve resimlerini yasakladi.

Bu hususta Peygamber (sav)'in birçok sahih hadisleri vardir. Ez cümle:

1- Kiyamet günü bu suretleri yapanlara; yaptiGinizi canlandiriniz denilecektir.( Buhari )

2- Kiyamet günü Allah'in en siddetli azabina maruz olanlar Allah' in yarattiklarini taklid edenlerdir.( Müsned Ahmed bin Hanbel)

3- Hazreti Aise bir gün resimli bir yastik satin aldi. Peygamber (sav) disardan yastiGi görünce içeri girmedi. Kapinin önünde ayakta kaldi. Hazreti Aise (ra) da onun yüzündeki memnuniyetsizliGi anladi ve söyle dedi: Yâ Resûlullah! Allah ve O'nun Resulüne tevbe ediyorum günahim nedir? Peygamber (sav) ona cevaben buyurdu ki: "Yastiktir." Hazreti Aise üzerine oturup yaslanasin diye senin için satin aldim, dedi. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Resim yapanlara azab verilecek, yaptiGinizi canlandiriniz denilecektir. Sonra sunu ilâve edip buyurdu: Içinde resim bulunan eve melekler girmez".( Müslim c. 4, s. 90)


Nevevî, müslim'in serhinde resimle ilgili görüsünü özetle söyle ifade ediyor: Bizim mezheb ulemasiyla diGer mezheb ulemasi diyorlar ki: Canli varliklarin resmini yapmak siddetle yasaklanmistir. Resim yapmanin üzerine büyük vebal terettüp eder. Hakkinda büyük tehdidler varid olmustur. Zira resim yapmak, Allah'in yaraticilik isini taklid etmek anlamini ifade eder.

Resim, ister elbise, hali, para, kab ve duvar gibi seyler üzerinde, ister baska bir sey üzerinde yapilsin haramdir. Yalniz aGaç, deve semeri ve cansiz mahlûklarin resmini yapmak haram deGildir. Gölgeli -heykel- ile gölgesiz suretler arasinda fark yoktur. Canlilara ait olduktan sonra haramdir.

Ibn Hacer, canli mahluklarin suretlerini yapmak haram olduGunu bulundurulmasinin da caiz olmadiGini belirttikten sonra söyle der: Cansiz mahluklarin resimlerini yapmak ve yaptirmakta beis olmadiGi gibi yerde ve ayak altinda bulunan sergilerde hakarete maruz kalmalari hâlinde dâhi, yerde ve ayak altinda bulunmalarinda herhangi bir beis yoktur. Ama ayak altinda kalmasi için dahi olsa canli mahlûkun resmini yapmak caiz deGildir. (Zevâcir c. 2, s. 33, al-Fikh 'ala'l-Mezâhib al-Arba'a c. 2, s. 41)

Gölgeli, gölgesiz resimler sahabe, tâbi'în, cumhuru ulema ile Hanefî, safiî ve Savrî gibi müctehidlerce de haram karsilanmistir. (Zevâcir c. 2, s. 33 )

Ancak haram olmayan resimler de vardir. söyle ki:

1 - Küçük kizlarin oynamalari için oyuncak resimler.

2- Bas veya göbekten itibaren yukari tarafin resmi. Böyle bir resim tam olmadiGindan bulunmasinda yine beis yoktur. Çünkü böyle bir mahlûkun hayat sahibi olup yasamasi mümkün deGildir ('). Bundan anlasiliyor ki; tapu, nüfus cüzdani, pasaport ve diGer muameleler için lüzumlu olan vesikalik fotoGraf ile dis ve iç organlarin fil imlerinin çekilmesinde hiçbir beis yoktur.

3- Yukarda beyân ettiGimiz gibi yerde ve ayak altinda bulunan sergideki resimlerdir. Bu tür resimlerin bulunmasinda beis yoktur.

4- Imâm Nevevî'nin dediGi gibi daG, deniz, aGaç ve bütün cansiz mahlûklarin resmini yapmak ve yaptirmak.

Yalniz fotoGraf da bu resme dahil mi, deGil mi ihtilaflidir. Birçok bilgine göre dahil deGildir. O, aynada görünen resim gibidir. O, haram olmadiGi gibi bu da haram deGildir. Yani o bir görüntü tesbit edilmistir.

Bu açiklamaya göre ahlaki ve dini yönüyle Islamiyete aykiri olmayan çizimlerin de yasak kapsamina girmediGi söylenebilir. Bunun gibi bilgisayar veya baska teknik metodlarla çizilenlerin de ayni sekilde deGerlendirilebileceGini düsünüyoruz. Resimle ilgili yasaGin üç boyutlu, kabartmali veya islama aykiri olanlarla ilgili olduGunu söylemek mümkündür.

Namaz kilinan odada fotoGraf bulundurmak?

Resimler kible cihetinde ise mekruhluk siddetlenir, yanda ise azalir, arkada ise daha da azalmis sayilir. Böyle resimler ya indirilmeli, yahut da üzeri örtülerek namaza durulmalidir. Boy resimlerini kapali bir yerde tutmak, ancak gerektiGinde görülecek halde muhafaza etmekte beis yoktur. KâGit paralarla nüfus cüzdanlarindaki vesikalik resimler de câizdir. Bunlar canlandiGi farzedildiGinde yasamayacak derecede küçük ve yarim olan resimlerdir. Ayrica bazi müseccel sahislari tanimak için çekilen zaruri boy resimleri için de ruhsat vardir. Bunlar ihtiyaç resimleridir.

Hirsizlar, diGer suçlular ancak bunlarla kolayca adaletin pençesine teslim edilebilmektedir. Bugünkü resimlerin mühtehcen olmayanlari tapilmak için çekilmediGinden, tapilmak için yapilan resimler cümlesinden sayilmayabilirler. Müstehcen resimlerin her türlüsü ise ahlâka, insanliGa ve Islâm?a aykiridir. Kaynaklariyla Islâm Fikhinda genis bilgi vardir.
 

Benzer konular

hattab546

Acemi Üye
Silver
#2
vay bee ablaa vallaha önemli bir konu günümüzde çok yaygin moda oldu bee duvarlara resim asmak rabbim senden razi olsun ins.
 
#3
Gerçekten çok önemli bir konu.. Ben resim yapmakla ilgili bu hadisleri bilmiyordum.. Rabbim affetsin bizleri :(

su resimleri yapanlara kiyamet günü azap edilecek; onlara ?Haydi diriltin yaptiklarinizi!? denilecektir. (Buhari, Müslüm)

***

Köpek ve resmin bulunduGu eve melek girmez. (Buhari, Müslim)

***

Ibni Abbâs (r.a), "Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i söyle buyururken dinledim" dedi:

"Her sûret yapan cehennemdedir. YaptiGi her sûret için ona bir can verilirve onunla cehennemde azap görür.."
Ibni Abbâs, (kendisinden fetvâ isteyen ve tek isi resim yapmak olan kisiye) söyle dedi:
? EGer mutlaka resim yapman gerekiyorsa, aGaçlarin ve cansiz seylerin resimlerini yap!? (Buhari, Müslim)

***

Av ve çobanlik disinda köpek bakanin sevabindan her gün iki kirat azaltilir. (Buhari, Müslim)
 

Ziyaretçilerden Sorular

2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
693
Ayşe Hatun
Cevaplar
0
Görüntüleme
2,768