Temizlik Hakkında Kırk Hadis

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#1
Temizlik Hakkında Kırk Hadis


(1.Hadis) Temizlik, iman ehline lazım olan işlerin yarısıdır. “Elhamdülillah” demek terazinin hayır kefesini doldurur. “Sübhanellahi velhamdülillahi demek yer ve gökleri doldurur veya göklerle yerin arasını doldurur.Namaz, nurdur.Sadaka, sahibinin lehine bir bürhandır.Sabır, hakkı görmeye yarayan bir ışıktır.Kuran lehine veya aleyhine bir huccettir.Her insan, nefsinin satıcısı olarak sabahlar ya da onu azad eder veya helak eder. (Müslim, c. 1, s.140)


Açıklama:Yüce İslam dini, temizliğe büyük bir ehemmiyet vermiştir.Gerek dini vazifelerle ilgili gerekse hususi hayatımızla alakalı işlerde temizliği emretmiş içten dışa doğru gelişen ve genişleyen bir temizlik ölçüsü vaaz etmiştir.Abdest olmadıkça namaz kılmanın, Kuran okumanın ve Kabe`yi tavaf etmenin caiz olmayışı; her türlü dini vecibede temizliğin ehemmiyetini aksettirmektedir.
Müslümanın gönlü, ruhu, fikri manen temiz; evi, yolu, meydanları, üstü başı maddeten temiz olcaktır.
Temizlik, sadece ibadetle ilgili bir vazife olmayıp, sıhhi, ictimai ve ahlaki noktalardan temizliğe dikkat etmek mecburiyeti vardır.Temizliği ihmal eden bir kimsenin İslami vazifeleri ikmal etmesi mümkün değildir.Temizlik, hacimde şekil gibi, İslamiyetin her safhasında göze çarpmaktadır.Temizliği İslam`dan ayrı olarak düşünmek bile kabil değildir.
Müslüman, cemiyeti içerisinde, temizliği ile herkese örnek ve önder olmalı; ciltteki ben gibi, bulunduğu topluluğa değer ve şeref bahşetmelidir.
 

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#2
Temizlik Hakkında Kırk Hadis


(2.Hadis) “Allah, noksan sıfatlardan arınmıştır, arınmış ve pak olanı sever.Kerem sahibidir, iyilik edeni sever.Sahidir, cömertliği sever.Evlerinizin etrafını temizleyiniz, kirli tutup da Yahudilere benzemeyiniz.” (Feyz`ül-kadir c.2, s.239)


Açıklama:Bu hadis-i şerif, müminin dışa dönük hasletlerini dile getirmektedir.Maddi ve manevi kirlerden arınmış olan kimseyi Allah`ın seveceğini ifade eden efendimiz, Yahudilere benzememek için kir ve pastan uzak bulunmanın zaruretine işaret etmektedir.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi
 

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#3
Temizlik Hakkında Kırk Hadis


(3.Hadis) -Alanlarınızı temiz tutunuz.Zira alanların en kokmuşu Yahudilerin sahalarıdır. (Feyz`ül-kadir, c.4, s.284)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi
 

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#4
Temizlik Hakkında Kırk Hadis


(4.Hadis) -Kapları yıkamak ve evlerin etrafını temiz tutmak zenginlik imkanı verir. (Feyz`ül-kadir c. 4, s.402)


Açıklama:Kap, kacak ve meydanların pis tutulması mikropların üremesine ve hastalıkların artmasına sebep olur.Bu gibi yerlerin temiz tutulması ise servetin elde kalmasına hizmet ettiği gibi, sıhhatli bir vücutla çok çalışma imkanı doğacağından kazancı artmış olur.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi