Ticaret ve zanaat ile ugrasanlara

#1
Ölçü ve Yoldaki IsiklarHaram-helâl mülâhazasina baGli olarak alis-veris yapan bir tüccarin, isinin basinda geçirdiGi ve geçireceGi dakikalar dahi ibadet sayilir.

* * *

Is yeri ve ticarethanelerin temizlik ve düzeni veya kirlilik ve düzensizliGi çok defa satici ve isadaminin ruh haletini aksettirdiGinden, bu hususun da, müsteri ve talipler üzerinde, menfi yada müsbet tesir yapacaGi unutulmamalidir.

* * *

Hilekâr tâcir, hilekâr isadami bu davranislariyla önce Rabbi'lerine ve vicdanlarina karsi gelmis olurlar; sonra da hilelerinin sezilmesiyle, halk arasindaki itibarlarini yitirerek kazanç ufkunda kayba uGrarlar.

* * *

Ticaretin ruhu; doGruluk, emniyet, yasanan devri idrâk, müsteriye karsi fevkalâde nazik ve terbiyeli davranmaktir.
Bu hususlarin birinde kusur eden, ticaretin ruhunu hirpalamis, dolayisiyle de kendi kazanç yollarini tikamis sayilir.

* * *

Tacirler, zanaatkarlar tatli dilli, güler yüzlü, oldukça mütevazi, sözlerinde sabit ve asla usanmaz üsenmez olmalidirlar.
Hemen her meslek erbabi için çok ehemmiyetli olan bu hususlar, halkla içlî-disli olmalari ve onlann menfaat ve zararlari ile alâkadar bulunmalari itibariyle bu iki sinif için daha da önemlidir.

* * *

Isyerlerini, alisilagelenden, hergün bir saat önce açip bir saat sonra kapatanlarin, aylan otuzbese, senetleri de dörtyüz yirmi güne ulasir.

Tabii, imkân elverdiGi ölçüde ayni isyerlerinde gerçek vazifenin de ihmale uGramamasi sartiyla...

* * *

Ticaret, para ve emtia diliyle, herseyin dizgini elinde olan Zat'a rizik adina müracaatda bulunmaktir.
Bu müracaat mutlaka yapilmalidir ama; isteklerin yerine getirilme isinin O'na ait olduGu da unutulmamalidir.
Teknik ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin; gelecek adina ticaret ve onun vaad ettiGi seylerin rolü, tahminlerin üstünde büyük olacaktir.
Hatta hükümet ve iktidarlar, onun vesayasi altinda gün-yüzüne çikacak ve onun desteGiyle varliklarini devam ettireceklerdir.

* * *

Asirlardan beri üst üste yiGilmis problemlere çözüm getirmek istiyorsun; azim deyip, ümit deyip o yolda yillarca, asirlarca beklemeye kararli olmadiktan sonra nasil olacak ki!..

* * *

Herseyde olduGu gibi, ticaret ve zanaat da da ilim ve ihtisasin ehemmiyeti büyük olmakla beraber, bilhassa bu iki mesleGin çiraklik esasina dayandiGi da asla hatirdan çikarilmamalidir.
Kitaplarda anlatilan nice meseleler vardir ki, mahir bir kalfa ve çirakliktan gelme bir ustanin meharet prizmasindan geçmedikten sonra katiyyen tatbikat bulamaz.
 

Benzer konular

Hudalfa

Acemi Üye
Silver
#4
rizkin onda dokuzu ticarettedir.(hadis)
durusr tuccarin olumu sehadet mertebesidir.(hadis)
ancak soyle bir zorlugu vardirki-bir ipte bir cok cambazla beraber kosabilmektir