Ya Rabbena

MücTeHiD

Tecrübeli Üye
Süper Moeratör
#1
Zikrin senin fikrin senin
Geldi dile ya Rabbena.
Biz kılalım şükrün senin
Tahmid ile ya Rabbena.

Terk eyleyen dünya işi
Yolunda kor cân ü başı
Tahkîke erer çok işi
Taklid ile ya Rabbena.

Zikrinle bulanlar safâ
Yarın ebed görmez cefâ
‘Ya ümmetî’ der Mustafa
Te’kîd ile ya Rabbena.

Eyle dürüst imanımız
Buyruk senin fermanımız
Sana vara öz canımız
Tevhid ile ya Rabbena.
Tevhid edenler sağ ola
Cennetler ona bağ ola
Dîdenle yüzü ağ ola
Temcid ile ya Rabbena.

Bu Kâimî neyler acep
Olmazsa fazlından sebep
Zira sözü hep bî-edep
Te’yid ile ya Rabbena.

Vardır ümid-i akıbet
Rahmetler bula afiyet
Bir merhamet bir âliyet
Ta’did ile ya Rabbena.

Komaz senin lütfun eğer
Derya kadar cürmü meğer
Bir katre rahmetten değer
Takyid ile ya Rabbena.

Kâimî Hasan Baba k.s. (ö.1691)

 

aysesemra

Acemi Üye
Silver
#2
Eyle dürüst imanımız
Buyruk senin fermanımız
Sana vara öz canımız
Tevhid ile ya Rabbena.

ÇOK GÜZEL ŞİİR EMEĞİNİZE SAĞLIK...