Allah İnsanlara Hiçbir Şekilde Zulmetmez...Kendilerine Zulmedenler İnsanlardır.

#1
Yunus 44 Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.
-
Bakara 179 Ey akıl sahipleri! Kısasta HAKSIZ YERE ÖLDÜRENİN ÖLDÜRÜLMESİNDE,YARALAYININ AYNI ŞEKİLDE YARALANMASINDA,DÖVENİN AYNI ŞEKİLDE DÖVÜLMESİNDE sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız.
-
Bakara Suresi, 178. ayet: Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas HAKSIZ YERE ÖLDÜRENİN ÖLDÜRÜLMESİ,YARALAYANIN AYNI ŞEKİLDE YARALANMASI yazıldı (farz kılındı).
-
Nisa Suresi, 92. ayet: Bir mü'mine, -hata sonucu olması dışında- bir başka mü'mini öldürmesi yakışmaz
-
Nisa 93 Kim bir mümini kasden HAKSIZ YERE öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

-
Öldürülen,yaralanan,dövülen,malı ,hakkı gasbedilen,zulmedilen mazlum,,
Zulmedilenler kendilerine ...
Kendilerini öldürenin,yaralayanın,hakkını malını gasbedenin zulmedenin zulmettiğini veya Allahın zulmettiğini kendisini cezalandırdığını zannediyor...Kendisinin kendisine zulmettiğinin farkında değil,suçu kendinde aramıyor,başkalarında arıyor..
-
Şimdi zulmedilenlerin kendilerine nasıl zulmettiklerini açıklayalım
Mesela haksız yere öldürülen kişi,katile kısas uygulamayıp,onu öldürmeyip hapse atan,hapiste milletin parasıyla paşalar gibi bakan, ve 3-5 sene sonda çeşitli ceza indirimleriyle hapisten çıkaran iktidarları destekleyen,onu öldürerek öldürmeyi ortadan kaldıraracak islamın halifesini iktidarını desteklemeyenlerden biri de kendisi.
Katiller de hapiste paşalar gibi bakılcaklarını bildiklerinden tekerlerine taş koyan herkesi öldürüyorlar. dövüyorlar..mallarını haklarını gasbediyorlar.
Halbuki İktidarda islam devleti ve halifesi olsa herkesin gözü önünde idam edilirler,kısas uygulanır ve bunu göre insan öldürme heveslisi katilller ,öldürdüklerine kendilerinin de öldürüleceklerini bildiklerinden kimseyi öldüremez. Birini dövdüklerinde yaraladıklarında aynı şekilde dövüleceklerini,yaralayacaklarını bildiklerinden kimseyi dövemez ve taralayamazlar.
Hırsızlar ellerini kesileceğini bildiklerinden kimsenin malını gasbedemezler..
-
Kendimize zuletmemizin 2 nci boyutu...Bu hırsızları,katilleri,yetiştiren LAİK din öğretilmeyen eğitimi uygulanmasını destekleyenlerden biri de kendileri.
Din öğretilmezse dinsiz eğitimle eşkiya hırsız katil yetiştir.. Yani onları yetiştirenler de yetiştirilmesini destekleyenlerden ,öldürülenlerin zulme uğrayanların kendileri.
-
İslam devleti ve Halifesi iktidarda olsa,islam öğretilerek müslüman yetişecek,katil hırsız eşkiya yetişmeyecek. Yani islam öğreterek müslüman yetiştirecek,katil eşkiya yetiştirmeyecek İslam devletini ve Halifesini iktidar etmeyip,katil hırsız yetiştirecek LAİK dinsiz eğitimle,kendilerini öldürecek zulmedecek hırsız eşkiya katil yetiştiren iktidarları destekleyenlerden biri de kendileri.
-
İslamda hata ile öldürmede bile,ölenin eşi ve çocuklarının mağdur olmaması için DİYET verilir yani geçimleri hata ile öldürene sağlattırılır.
İslam dışı günümüz iktidarlarında ölenin eş ve çocuklarına 5 kuruş verilmiyor sefalete mahkum ediliyor..İslamda suçluyu diyet karşılığı bağışlama yetkisi sadece öldürülenlerin eş ve çocuklarına,zulme uğrayan mazlumlara aittir devlete ait değildir.devlet affedemez.
**
Bir misalle anlatayım..Mesela..sağlıklı bedenin düşmanı nedir. Mikroplardır..bedeni hasta eden mikroplardan temizlenmezse,mikroplar öldürülmezse ve beden miroplardan kurtarılmazsa bedeni hasta ederler ve öldürürler.. Ne yaparız. mikropları temizleriz sağlıklı bedeni hasta etmesinler öldürmesinler diye..bedeni hastalıktan ve ölümden kurtarmak için Mikrop yetiştiren yerleri kurutur ortadan kaldırırız bir daha yetişmesinler diye.
-
İslamsız yetişen insanlar,katiller,hırsızlar sağlıklı islami hayatın düşmanı mikroplardır. Önce bunlar gerekli ceza verilerek temizlenir hayattan,sonra da islam öğretilip müslüman yetiştirilerek bir daha bu gibi mikropların yetişmesine .izin verilmez.
-
Haksız yere öldürülüp,,dövülüp,yaralanıp,işsiz ve yoksul kalıp,malı gasbedilip,,bana filanca filanca zulmetti diye suçu ona buna atanlar..
anladınız mı aslında kendimize kendimizin zulmettiğini.
Bir köpeği uysal yetiştirirsen insan dostu olur. vahşi yetiştirirsen katilin olur.
İnsanı İslamı öğreterek müslüman yetiştirirsen,müslüman yetiştirecek devleti yöneticiyi HALİFEYİ desteklersen müslüman yetişir dostun olur,
Laik eğitimle din öğretmeden müslüman yetiştirmezsen ,yetiştirmeyen chp yi,akp, ve diğerlerini desteklersen katilin,hırsızın,eşkiyan olur.
-
Bugün 20 milyon işsiz,40 milyon yoksul bize sefaletle zulmediliyor diye şikayet ediyorlar..Peki islamdışı kapitalist partileri iktidar edip,islamı kardeşçe paylaşımıyla herkesi sefaletten kurtarıp refaha kavuşturacak HALİFEYİ VE İSLAM DEVLETİNİ iktidar etmeyen siz değil öisiniz.. Onlar zulmetmiyorlar sefaletle size..Halifeyi İktidar etmyerek ve kapitalist partileri iktidar ederek siiz kendiniz zulmediyorsunuz kendinize.
-
Kendi kendine zulmedenler ahirette kurtulacaklarını,zulme uğradıkları için ahiretlerinin iyi olacağını zannediyolar.. Halbuki ahiretleri de iyi olmayacak, Zulmeden iktidarları destekledikleri,zulmedecek insan yetiştirilmesine vesile oldukları..zulmedetmeyecek Halifeyi ve islam devletini desteklemedikleri için de ahirette zulmedilecek kendilerine Cehenneme atılarak,zulmedenlerle birlikte.
-
Hud 113 SUÇLULARA GEREKLİ CEZAYI VERMEYEN VE İSLAMSIZ SUÇLU YETİŞTİREREK Zulmedenlere meyletmeyin; ONLARI İKTİDAR ETMEYİN sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız). Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O'ndan da) yardım göremezsiniz!
 

Benzer konular

#2
Halifenin başkanlığındaki İslam devletine bağlı yaşayan herkesin malı, canı ve namusu İslam devletinin ve Halifenin koruması altındadır. İslam devletine bağlı ,İslam devletinde yaşayan birinin malına canına ve namusuna saldırmak İslam devletine,Allaha saldırmaktır,savaş açmaktır,İslam devletine savaş açmanın cezası ölümdür.
 
#3
insanları haksız yere öldürerek,döverek,yaralayarak,haklarını gasbederek zulmeden zalimleri gerekli şekilde cezalandırarak,ÖLDÜRENLERİ ÖLDÜREREK,YARALAYANLARI AYNI ŞEKİLDE YARALAYARAK,islamı öğreterek müslüman yetştirip,zalim yetiştirmeyecek olan İSLAMIN YÖNETİMİNİ VE HALİFESİNİ DESTEKLEMEYİP..
İnsanları haksız yere öldürenleri gerekli şekilde cezalandırmayan,laik dinsiz eğitimle katil despot, eşkiya hırsız yetiştiren islamdışı iktidarları partileri desteklemek KENDİ KENDİNE ZULMETMEK DEĞİL Mİ?