Ben Abdülmuttalibin Oğlu Abdullahın Oğlu Muhammedim.

kalpteniman

Çalışkan Üye
Silver
#1
Ben Abdülmuttalip,in oğlu Abdullahın oğlu Muhammedim.
Allah-u Teala insanları yarattı ve beni onların en hayırlıları arasında kıldı.

Sonra onları iki fırkaya ayırdı ve beni en hayırlısında bulundurdu.
Bu en hayırlı fırkayı kabilelere ayırdı ve beni içlerinde en hayırlısında bulundurdu.
Bu kabileyi de ev ev ayırdı ve beni aile olarak en hayırlı aileden dünyaya getirdi.
En hayırlı ailedenim ve şahıs olarak da insanların en hayırlısıyım.(Tirmizi)

Dikkat ediniz! Ben Allahın habibiyim, bunu övünmek için söylemiyorum.
Kıyamet gününde Livay-ı hamd benim elimde olacaktır bunu övünmek için söylemiyorum.

O gün ilk şefaat eden şefeatı ilk kabul edilen ben olacağım bunu övünmek için söylemiyorum.
Cennet kapılarının halkalarını ilk defa çalan ben olacağım.

Allah-u Teala bana cenneti açacak ve beraberimde müminlerin fakirleri olduğu halde beni cennete
sokacaktır. Övünmek için söylemiyorum.

Geçmişlerin ve geleceklerin en değerlisiyim bunu övünmek için söylemiyorum. (Tirmizi)

Toprağı yarılarak kabirden ilk kalkan ben olacağım.
Üzerime cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek ve sonra arşın sağında duracağım.
İnsanlardan o makamda duran benden başka kimse bulunmayacaktır. (Tirmizi)

Allahümme salli âlâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlâ ali Muhammed..

Kalpteniman
 

Benzer konular