Bir Işi Göz Ile Yapma, Akıl Ile Yap

MücTeHiD

Tecrübeli Üye
Süper Moeratör
#1
Göz, terbiye olmamışsa gördüklerini şer’e, terbiye olmuşsa gördüklerini, hayra çevirir.
Bunun için; “Bir işi göz ile yapma, akıl ile yap,” derler.
Bedenimizde görünen göz, gördüklerini akla havale ederek süzgeçten geçirir.
Akıl ise dörde ayrılır:
1.Akl-ı Maaş, yani Geçim Aklı,
2.Akl-ı Maad, yani Ahiret Aklı,
3.Akl-ı Selim, yani Ruhani Akıl,
4.Akl-ı Küll, yani Sultani Akıl.
Göz gördüğü tecellileri Akl-ı Maaş süzgecinden geçirdiyse Bedenin Gıdası; Akl-ı Maad süzgecinden geçirdiyse Günahlardan Sakınma Gıdası; Akl-ı Selim süzgecinden geçirdiyse Ruhun Gıdası, Akl-ı küll süzgecinden geçirdiyse Ruhun ve Bedenin Gıdası olur.
Bir de bedenimizde görünmeyen bir göz vardır ki onun adı “Fuad”dır. Kalpte bulunur. Gönül Gözü de derler... Allah (CC)’dan gelen tecellileri, nura çevirerek Ruhun gıdası olur.
Bunun açılması için, Akl-ı Selim ile Kalb-i Selim’i birleştirmek ve irfan sahibi olmak gerekir.
Bu da ancak Muhammedi yoldan Allah’a teslim olmakla mümkündür.”

Hacı Ahmet Kayhan (k.s)
 

Benzer konular