Bir Nasihat Yazar mısın?

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#1


İnsanlar hakkında ALLAH’tan (c.c.) kork.


Fakat ALLAH (c.c.) hakkında insanlardan korkma.
Said b. Amir (r.a.)
 

Benzer konular

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#2"Ey oğul!
Amel işleme vakti gençliktir.
Akıllı olan bu vakti kaçırmaz; fırsatı ganimet bilir.
Zira iş belli değildir.
İnsan yaşlılık zamanına kalmayabilir.
Kaldığını farzedelim derlenip toparlanmak kolay olmayabilir.
Derlenip toparlandığını farzedelim bir amel işlemeye güç yetmez.
Zira o zaman zaafın ve aczin bastırdığı zamandır."

İmam-ı Rabbânî (k.s.)
 

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#3


Zikir çekilmezse kalbe Allah'ın nuru gelmez.
Ya ne gelir ?
Şeytanın vesvesesi gelir ve
Allah'ı unutturuncaya kadar (vesvese) devam eder..
Gavs-ı Sani (k.s)
 

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#5
Ey oğlum!
Dünyâ derin deniz gibidir.
Çok insanlar onda boğulmuştur.
Gemin takvâ, yükün îmân,
Hâlin tevekkül olsun,
Umulur ki kurtulursun.Lokman Hekim
 

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#6


Herhangi bir işinde,
Allahtan korkanlarla istişâre et.
Zîrâ Allah Meâlen ;
Allahtan, kulları arasında
Yalnız âlimler korkar, buyurur.Hz.Ömer
 

Futbolcu.61

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#7


Senin üzerinde emeği olanın emeğini boşa çıkarma.
Eğer o emeğin karşılığını ödemiyorsan bari nankör olma.
Senin için emek çeken düşmanın ise,
Ona da elinden gelen her iyiliği, ihsanı yap.
 

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#9
Bir kimse ile husumetin olursa tekrar görüşecek ve diyalok kuracak şekilde hareket et.
İpleri tamamı ile koparma.