Cinler hakkında Hadisi Şerifler

1Kubra

Çalışkan Üye
Silver
#1
Hz. Aişe anlatıyor “YaResülallah! Kahinler bize bir şeyler sövleıd,, dedikleri gerçek çıkardı." dedim. Bunun üzerine Hz.'Peygaml şöyle buyurdu: "Bu doğru oian sözü bir ün elde eder ve dostununluIagZ fısıldar. O da bunayüzyalan katar!"

(M5816 Müslim, Selam, 122)

Hz. Aişe'den nakledildlğine göre, çocuklar doğduğu zaman kendısine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hz. Aişe çocuğu yatağma yatınrken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da, "Çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz." dediler. Bunun üzerine Hz. Aişe usturayı alip attı ve "Allah'ın Resulü (sav) uğursuzluk düşüncesin! çirkin görür ve bundan nefret ederdi" diyerek bu davranışı yasakladı.

(EM912 Buhari, d-Edehü'l-müfred, 314)

Yahya b. Ca'de'nin naklettiğine göre, Halid b. Velîd, geceleri kılıcım yanina alarak dışarı çıkacak kadar korkar hale gelmişti. Bu durumda birisine zarar verebileceginden endişe edilince, Hz. Peygamber'e (sav) gelerek, yaşadığı durumdan şikayetin! arz etti. Resülullah (sav) şöyle buyurdu: "Cebrail bana demişti ki, 'Cinlerden bir ifrit senin için tuzak ^rmaya çalışıyor, (büyürden) şöyle dua et: Gökten men ve yerden yükselen ^ötülüUerin şerrinden, yeryüzünde yerleşen (yaşayan) ve yerin altından çıkan eylerin şeninden, gece ve gündüzün fltnelerinin şerrinden, hayırlı olanların Işında her türlü aniden ortay a çıkan durumdan, Allah'a ve hiçbir iyinin ^ kötünün ulaşamayacağı Aİlah'm yüce Mimderine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım. Ey Rahman!'

(MŞ23589 lbn Ebü Şeybe, Musanne/, Tıb, 28; MA19831 Abdürrezzak, Musannef, XI, 35)
 

Benzer konular