Cinlerden Allah'a Sığınma Duaları

kurt26

Çalışkan Üye
Silver
#1
Cinlerden Allah'a Sığınma:
Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayete göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Miraç gecesi cinlerden bir ifrit gördüm. Elinde ateşten bir şule ile beni takip ediyordu. Her bakışımda onu görüyordum. Cibril bana 'İstersen sana bir duâ öğreteyim, o duâyı okursan, şulesi söner ve ağzının üstüne düşer.' dedi. 'Peki öğret!' dedim. 'Şu duâyı oku.' buyurdu:


(Euzü bivechillâhil-kerim, ve bikelimâtillâhit-tâmmâtilletî lâ yücâvizühünne berrun velâ fâcirun min şerri mâ yenzilü minessemâi ve şerri mâ ya'ricü fîhâ vemin şerri mâ zeree fil-ardi vemin şerri mâ yahrucü minhâ vemin fitenilleyli ven-nehârî vemin tavârikıl-leyli ven-nehâri illâ târikan yetruku bihayri yâ Rahman)

"Allah'ım! Kerim olan vechi hürmetine, muttakî olsun fâcir olsun hiç kimsenin onu aşıp daha güzelini söyleyemediği eksiksiz mükemmel kelimâtullah hakkı için; belâ olarak semâdan inen, semâya yükselen (cezaya mucip) şerlerden, yeryüzünde yarattığı şerden, yerden çıkan şerden, gece ve gündüz fitnelerinden, hayır getiren hadiseler hariç gece ve gündüz gelen musibetlerden Allah'a sığınırım. Ey Rahman!" (Muvattâ)

Hadis-i şerif'in başka rivayetinde "Bu duâyı okur okumaz ifrit ağzının üzerine düştü, ışığı da söndü." buyurulmaktadır.


Şeytan ve cinlerin şerrinden korunmak için Allah-u Teâlâ'ya sığınmalı, sabah-akşam şu sûre ve duâları okumalıdır:

• 1 Fâtiha Sûre-i Şerif'i,

• 1 Âyet-el Kürsi,

• 1 Amenerresulü (Bakara: 285-286),

• 3 İhlâs-ı Şerif,

• 5 Felâk Sûre-i Şerif'i,

• 6 Nas Sûre-i Şerif'i.


(Euzü bikelimâtillâhit-tammâti min şerri mâ halâkallâhu.)

(Euzü bikelimâtillâhit-tammâti min şerri mâ halâka ve zeraa ve berae.)

(Euzü bikelimâtillâhit-tammeti min külli şeytânin ve hammetin ve min külli aynin lâmmetin.)

"Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın şifâ veren kelimelerine sığınırım.


Allah'ın yarattığı, ektiği ve var ettiği şeylerin şerrinden Allah'ın şifâ veren kelimelerine sığınırım.

Bütün insanların, cinlerin, şeytanların, zararlı şeylerin ve kem gözlerin şerrinden Allah'ın şifâ veren kelimelerine sığınırım."

(Hakikat Dergisi)
 

Benzer konular

kurt26

Çalışkan Üye
Silver
#2
Çok etkili bir duadır Elhamdülillah .Denenmiştir.

Duaya başlamadan önce bunu okuyun.
Allahım kovulmuş şeytanların şerrinden,İnsan şeytanları ve cin şeytanlarının şerinden,büyücülerin,üfürükçülerin,sihir yapanların şerinden ve yaratıklarının şerrinden sana sığınırız .

KÖTÜ RUHLARI ETRAFIMIZDAN DEF ETMEK İÇİN H.Z ALLAHA SIĞINMAK İÇİN OKUNULACAK DUA,
Euzübilllahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.
Hassentü nefsi bil hüsnüllezi esasühü ve babühüLailahe illallah Muhammedürresulullah vehitanehü Selamınkavlenminrabbirrahim ve dairetühü Lehü minbeyni yedeyhi vemin halfehü yahfezünehü Min emrillah Ahfiznı.
Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allahülailahe illahüvel hayyul kayyum.La t,e huzühü sinetivvelanevm
Lehü mafissemavati vema fil erdı Menzellezi yeşfeu indehu illa bi izni, Yağlemu mabeyne eydihim vema halfehüm Vela yuhitune bişey inminilmihi İllabi maşa e vesia kürsüyyühüssemavati vel erdı Vela yehüdühü hıfzühüma vehüvel Aliyyül Azim.
Bismillahirrahmanirrahim
Kul Huvallahü ehad, Allahüssamed lemyelid velem yulet velem yeküllehü kufüven ehad.
Bismillahirrahmanirrahim
Kul Euzübi Rabbil felakı minşeri ma halakı vemin şerri gasiğın iza vegabı vemin şerrinneffaasati fil u kadi. Vemin şerri hasidin iza hasedi.
Bismillahirrahmanirrahim
Kul Euzübi Rabbinnas melikinnas İlahinnas min şerril vesvasil hannas elleziyü vesvisü fisudurinnas minel cinneti vennas.
Hassentü nefsü bil hayyul kayyum Ellezi La yemutu ebeden defasu annissue Vel eza bil elfi elfi elfi La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim Vesallellehu ala Seyyidina Muhammedin veal aAlihi vesahbihi vesellim.
Kalpteniman.