Hutbe::il : Istanbul haramlardan sakınmak

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#1
İL : İSTANBULTARİH : KONU :HARAMLARDAN SAKINMAK
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِيالْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْعَدُوٌّ مُب۪ينٌ
قال النبى (ص): الْحَلَالُبَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَامُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَىالْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
HARAMLARDAN SAKINMAK
Muhterem Müslümanlar!
Dünya hayatında Mü’minin gayesi; Allah’ın emirlerine itaatedip haramlardan sakınmak ve ilahi rızaya uygun yaşamaktır. Cenâb-ı Allah’ınaçıkça yasakladığı şeyler haram, serbest bıraktıkları da helâldir. Bu dünyayabir imtihan için geldiğimize göre, bu sınavı kazanmak için helâl olan şeylerleiktifa edip, haram olan şeylerden de sakınmak mecburiyetindeyiz. Zira haramlarbizim maddî ve manevî dünyamızı tahrib etmektedir. Bundan dolayıdır ki,haramlarla beslenen bir beden, helâl olan şeylere yönelmede zorluk çeker, ibadetlerkendisine ağır gelir. Hayır yapmaya eli varmaz, ahiret işlerini ihmal eder. Kendisininiyi işler yaptığını zanneder. Bu hususta Rabbimiz bizi şöyle uyarmaktadır: “Kim,Rahman’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız.Artık o, onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldansaptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar”[1] DeğerliMü’minler! Şurası muhakkak ki yüce Rabbimiz, hiçbir harama ihtiyaçduyulmayacak şekilde biz kulları için pek çok nimetler yaratmıştır. O, ekonomikhayatı olumsuz etkileyen faizi, insanın aklına ve bedenine zarar veren içki veuyuşturucu maddeleri, fert ve toplum hayatını tahrib eden zinayı, yuvalarıyıkan kumar ve rüşveti, cemiyet hayatını ifsad eden israf ve ölçüsüz eğlenceyiharam; meşru ticareti, evlilikle yuva kurmayı, emek ve alın teri dökerek kazanmayıise helal kılmıştır.Bu emirler Yüce Rabbimizin, kullarının menfaati içinkoymuş olduğu sınırlardır.Nitekim Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:“Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesizkendine zulmetmiş olur.”[2] Aziz Kardeşlerim! Hutbemin başında okuduğum Hadis-işerifte sevgili peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:"Helâlbelli, haram da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır ki, çok kimselerbun­ları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa, ırzını da, dinini de korumuşolur. Her kim de şüpheli şeylere dalarsa, içine gir­ilmesi yasak olan koruluketrafında sürülerini otlatan bir çoban gi­bi, sınırı aşabilir. Haberiniz olsun,her hükümdarın kendine mahsus bir koruluğu vardır. Dikkat edin; Allah'ın yeryü­zündekikoruluğu da haram kıldığı şeylerdir. Bilin ki, bedenin içinde bir et parçası vardır,o iyi olursa bütün beden iyi olur; o bozulursa bütün beden bozulur. İşte o etparçası kalptir."[3] Aziz Mü’minler! Peygamber efendimiz sallallahualeyhi ve sellem şöyle buyurdular: “Bana altı hususta garanti verirseniz bende sizin cennete girmenizi garanti ederim; Daima doğru konuşup, asla yalansöylemeyeceğinize, söz verdiğiniz de sözünüzde duracağınıza, size emanet edilenşeylere ihanet etmeyeceğinize, gözlerinizi, ellerinizi ve ayaklarınızı haramdansakınacağınıza söz verirseniz, (cennete girmeyi de hak etmiş olursunuz.)”[4]Azizpeygamberimizin bu uyarısına kulak verelim. Nefsimizi ve neslimizi haramlardansakındıralım. Hutbemi başta okuduğum ayet-i kerimeninmeali ile bitiriyorum: “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temizolanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık birdüşmandır.”[5]
Abdullah BABAOĞLU
Baş Vaiz Maltepe İST.

[HR][/HR][1] Zuhruf, 43/36-37

[2] Talak, 65/1

[3] Ahmed b. Hanbel, IV, 267

[4] Buhari, İman, 39

[5] Bakara, 2/168


 

Benzer konular