Hutbe:ili : Genel Tarih: 18/09/2015 Kurbanlarimiz Kardeşlik Için!

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#1
İLİ : GENEL TARİH: 18/09/2015 KURBANLARIMIZ KARDEŞLİK İÇİN!
Aziz Müminler!

Okuduğum
âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle
buyuruyor: “De ki: ‘Şüphesiz benim
namazım
da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da,
ölümüm de Âlemlerin Rabbi Allah içindir.’ ”
1

Okuduğum
hadis-i şerifte ise Peygamberimiz
(s.a.s)
şöyle buyuruyor: “Âdemoğlu kurban
bayramı
günlerinde Allah katında kurbandan
daha sevimli bir amel
işlemiş olmaz...”2
Kıymetli Kardeşlerim!

Bizleri bir kurban
bayramına daha yaklaştıran
Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. O’nun izni
ve lütfuyla önümüzdeki
Perşembe günü hep birlikte
yeni bir
bayramı idrak edeceğiz. Kurbanlarımızla
Rabbimize teslimiyet ve sadakatimizi,
yapacağımız
paylaşımlarla kardeşliğimizi,
bir ve beraber
olduğumuzu,
yekvücut olduğumuzu bir kez daha
göstereceğiz.
Kardeşlerim!
Kurban, sadece belirli
şartları taşıyan hayvanın
kesilmesinden ibaret
değildir. Kurban, tarihin
derinliklerinden gelen ve bizlere nice
manaları
haykıran
bir ibadettir. Kurban, insanlığın kendisiyle
Adem’in
evlatlarında ihlas, İbrahim’de sadakat,
İsmail’de
teslimiyet sınavına tabi tutulduğu
hikmetli bir ibadettir. Müminin, mal-mülkten,
makam ve mevkiden, bir anlamda her türlü
esaretten
uzaklaşarak Rabbine yakınlaşmasının
adıdır
kurban. Kurban, Rabbin rızası için nefsin her
türlü heva ve hevesini,
gayr-ı meşru isteklerini terk
ederek Yüce Mevla’ya
İsmail misali kurban oluştur.
Kardeşlerim!
Kurbanla bizden
asıl istenen, elimizle birlikte
gönlümüzü birbirimize açmak, sevgimizi ve
varlığımızı paylaşmaktır.
Kurban, bir tezekkürdür,
tefekkürdür,
hatırlamadır. Kurban, muhtaç kimsenin
hanesine muhabbet ve sevinç
taşıyabilmektir; renk,
dil ve
coğrafya ayrımı gözetmeksizin müminler
topluluğuna kardeşlik
esintisi götürebilmektir.
Darlık,
yokluk ve açlık içerisinde yaşayan, hiç
görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimizin
dertleriyle dertlenebilmek ve onlara bir umut
ışığı
olabilmektir.
Kurbanlarımızla bir taraftan
Rabbimize
yakınlaşırken bir taraftan da
kardeşlerimizle aramıza
köprüler kurabilmektir asıl
olan.
İşte
böylesi ulvi gayelere matuf kurbanlarımız,
beden ülkesine
hapsedilmiş ruhlarımızı yüceltir;
onları geldiği
yüce kaynağa, yani Rabbimize
yakınlaştırır.
Bu yakınlaşma, insanlığımızı daha da
derinleştirir,
merhamet duygularımızı harekete
geçirir ve
sırat-ı müstakim üzerinde sebat etmemize
vesile olur.
Kıymetli Kardeşlerim!
Kurban ibadetinde dikkat edilmesi gereken
hususlar
vardır. Büyükbaş hayvanlar yedi kişiye
kadar
ortaklaşa, küçükbaş hayvanlar ise bir kişi
tarafından
kurban edilebilmektedir. İlke olarak
kurban için
küçükbaş hayvanlar bir, büyükbaş
hayvanlar ise iki
yaşını doldurmuş olmalıdır.
Sağlıklı
olmayan, hasta, topal, tek gözü kör, zayıf
ve
cılız olan hayvanlar kurban edilmemelidir.
Ayrıca kurbanlık
hayvana şefkatli davranılmalı, ona
eza vermekten
sakınılmalıdır.
Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, hiçbir kimseyi
taşıyamayacağı
bir sorumlulukla yükümlü kılmaz.
Bu itibarla, yeterli
şartları taşımayanların kurban
kesmeleri, üzerlerine bir yükümlülük
değildir.
Unutulmamalıdır
ki, imkansızlıktan dolayı kurban
kesemeyenlerin
taşımış olduğu samimi niyetler,
Allah
katında ayrı bir değer ifade etmektedir.
Kardeşlerim!
Diyanet
İşleri Başkanlığımız ile Diyanet
Vakfımızın,
milletimizin emaneti olarak aldığı
vekalet
kurbanları yedi kıtada fakirlere, yetimlere,
mazlumlara,
mağdurlara, aç ve yoksullara taşımak,
onların dualarını,
tebessümlerini, sevinçlerini alıp
tekrar milletimize
ulaştırmak gibi bir görevi
bulunmaktadır.
Bu bayramda da yurt dışında 104
ülke ve 472 bölgede, yurt içinde ise 182
farklı
merkezde “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim
Organizasyonu”
gerçekleştirilecektir. Kurban
bağışları,
23 Eylül tarihine kadar devam edecektir.
Gerekli
şartları taşıyan kardeşlerimizin,
ülkemizdeki muhtaç
kardeşlerimiz başta olmak
üzere Filistin’e Arakan’a, Somali’ye, Kosova’ya bir
kurban
bayramı hediyesi göndermesi, ayrı bir önem
arz edecektir.
Bu duygu ve
düşüncelerle Rabbimizden
hepimizi bayrama
sağ salim eriştirmesini,
kurbanlarımızı
kabul buyurmasını niyaz ediyorum.
1
En’âm, 6/162.
2
Tirmizî, Edâhî, 1.
Hazırlayan:
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü