Insanın dışı ins-içi cindir.

#1
Bismillahirrahmanirrahim
rahmanın kaleminden nuru alakı rahimin levhine yazan allahın adıyla
1-el bais esması – velbasü ba’del mevt. Allaha and olsunki evvelin, batinin ahirin, zahirin rabbi olan allahın el bais esması ile ölümden sonra diriltilen ruhlara gaybül gaybındaki gizli ilimlerini bildirendir.

2- insanın yaradılışında ruh ve beden iki ayrı alemdir. Ruhun asliyetinde külli irade arş. Bedenin asliyetinde ise cüzzi irade arz vardır.bu iki alemin arasındaki perde ölümdür.

Ruhun evveli allahta külli iradede var oluş.

Batinda ise rahmanda cevheri ehadiye cüzzi iradede hz ademde sırda oluşu .

Ahirde ise er rahim esmasında allahın besmeleye olan tecellisi ile hz havvanın beden arzında beyti mukaddeste suret giydirilip.


Zahirde el melik esması semayı dünyada ölüm perdesine getirilip bas edilen ruhun el bais esması ile dirilişi. Insanın dışı ins- içi cindir aeo

el bais
 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
1Kubra Cinler 0
1Kubra Cinler 0

Benzer konular

kalpteniman

Çalışkan Üye
Silver
#3

Kardeş sizden cevap bekledim yazmadınız.
Cevap beklememin sebebi yazdığınız metin bize göre
yanlış
Çünkü Ayeti kerimede: Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler bana kulluk yapsınlar diye yarattım .buyurdu. (Zariyat,56)
H.z Allah c.c bizleri Ulvi ve sufli olarak iki kuvvetten yarattı.
Ulvi, h,z Allahın üflediği Ondan gelen Ruhumuz.
Sufli ise, toprak su ve ateşten müteşekkil olan bedenimiz.
Cinne gelince, h.z Allahın müsadesi ile iblisin insanı şaşırtması ile tayin ettiği
şeytandır ki kişi ölünceye Kadar onu günaha sokmak için vazifelidir.
H.Z Allah c.c onun şerinden cümlemizi muhafaza etsin İnşaAllah.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

hilmi34

Acemi Üye
Silver
#4
Bunun neyini açacaksın ki,

Elimizde bir vahiy var mükellef olduğumuz, o vahiy'le özümüzü de (batın) zahirimizi de (bü ef'alimizi) "takva" kılmamız gerekiyor, ibadet, infak, Allah yolunda cihat vs'le...

İnsan, zahirini ve özünü O'ndan (vahiy) uzaklaştırırsa, elbet insanın zahiri de, özü de bir zaman sonra şeytanlaşacaktır!

Vahiyle ittika olunan müslümanlara selam olsun.

Onlar, Allah'ın sevgili kullarıdırlar...
 

hilmi34

Acemi Üye
Silver
#5
"İnsanın içi cin'dir" ifadesi mecazi bir anlatımı ifade eder.

Buradaki "cin"den maksat nedir, onu, yazan ifade edecek,

Ama bu gibi ifadeleri kulanmamak en güzelidir.
 

hilmi34

Acemi Üye
Silver
#8
Yoo neden kafa karıştırsın,
"Cin" ifadesinde, nice güzel ya da ibretlik ne bileyim sizleri tefekküre sevkedecek güzellikler gizlidir, bilemezsin!
Lakin, "hüküm zahire göre kuşanır"dan yola çıkarsak, söylediklerimin de hiç bir anlamı yoktur onu da biliyorum!
Bu da bir gerçek!

---))))
 

kalpteniman

Çalışkan Üye
Silver
#9
Halk dilinde cin gibi insan deyimi var bu doğru.
Fakat Insanın dışı ins-içi cindir. dediğin Zaman İlâhi emre ters düşer
kişi günaha girer tevbe etmezse dinden çıkar.