Kader hakkında konuşmak tehlikeli midir?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1
Halk arasında, “kader hakkında konuşmanın tehlikeli olduğu” şeklinde yaygın bir kanaat hakim. Bu anlayışta büyük bir yanlışlık söz konusu.

Kader,
cüzi irade ve efâl-i ibad (kulun fiilleri) konularında nice eserler yazılmış. Bunlardan söz etmek, en azından, bir ilim tahsilidir ve yasak olması düşünülemez. Ama, kaderin bir yönü var ki, ondaki ince hikmetleri insan idraki kavrayamıyor. Hastalıklar, musibetler, nice masum insanın ölümüne sebep tabii âfetler gibi... İşte bu sahada insan ne kadar kafa yorarsa yorsun, bir sonuca ulaşamaz. Onun bu âczini ve ümitsizliğini, şeytan en ileri mânâda istismar eder ve onu ilâhî adalet konusunda şüphelere düşürür.

Resulullah Efendimiz (a.s.m.), geçmiş kavimlerin çoğunun kader noktasında sapıklığa düştüklerini ashabına hatırlatmış ve onları kaderin ince ve derin sırları üzerinde fazlaca durmaktan men etmiştir.

Nur Külliyatı'ndan harika bir tespit:

“Hakikat-ı mutlaka mukayyet enzar ile ihata edilmez.”

Yani, insan aklı sınırlı ve kayıtlı; ilâhî hakikatler ise mutlak, yani kayıtsız. Bu sınırlı akıl, kaderin o sonsuz hikmetlerini kavrayamıyor, anlayamıyor. Çoğu tartışmalar da bu sahada cereyan ediyor. İşte, kaderin bu yönü hakkında ileri-geri konuşmak zarardan başka bir şey getirmiyor. Ve yasaklanmış!..


Alaaddin Başar
 

Benzer konular

furkan3629

Acemi Üye
Silver
#2
Kader,(külli irade) Allahu Teala'nın ezeli ilmiyle kainatta olacak her şeyi önceden bilmesi, onların planını yapması, zaman, yer, şekil, vazife, vaziyet ve akıbetini belirleyip Levh-i Mahfuz'da tesbit etmesidir.

Kaza ise, (cuzi irade) Allahu Teala'nın ezelde takdir ve tayin ettiği şeyleri ezeldeki plana göre icra etmesi, yaratması ve ortaya koymasıdır. Kaza cüzi iradenin (insanın seçimlerinin) külli iradeye etkileri Allahın davetine icabet etkisiyle olayın vucud bulması gerçekleşmesidir.

İnananların Kazayı ve cuzi iradenin etkilerini iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#3
Gonul Sızım demiş ki:

Peygamberimiz Kader hakkında konuşulmamasını tavsiye etmiştir.

Madem ki Resuli Ekrem öyle söyledi, sahabeler ne dedi ne yaptı vs şeklinde düşünmeye de gerek yok.


Konu güzel açılmış, konuyu açan kardeşimiz de güzelce başlığa uygun şekilde kaynağı ile beraber cevabını da vermiştir.

Doğru cevabın altına cevaplar verilmesine gerek yok değerli arkadaşlar.

Foruma yazı yazan arkadaşlar;
Her konuya yorum yazmak zorunda değilsiniz. Çok yorum yazmak çok bilmek anlamına gelmez.
Teşekkür edip, güzel başlık seçtiğini, guzel konuya değindiğini ifade edebilirsiniz.

Daha fazlası sıkıcı ve boğucu olacağından konu kilitlenmiştir.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...