kadın ve hamilelik

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1
KADIN VE HAMİLELİK

Bu bölümde 38 cevap vardır.
1- Hamile kadından bir olay veya ağır bir şey kaldırmak gibi bir sebepten kan gelirse bu hayız değildir. Bu sadece damardan gelen bir kandır. O temiz hükmünde olup namazını kılar ve orucunu tutar. (el-Lecnetud Daime)

2- Hayızın hikmeti: Allah Teala bunu, ana karnındaki cenine gıda olması için yaratmıştır. Hamilelik gelişince genellikle hayız kesilir. (İbn Useymin)
3- Hamile hayız olmaz (İbn Baz)
4- Kanaması olan nasıl namaz kılar?: Onun hükmü bu hadiseden önceki adet dönemine göre namaz kılmadan ve oruç tutmadan oturmasıdır. Bu sona erince gusleder, namazını kılar ve orucunu tutar. (İbn Useymin)
5- Namazın şekli: Fercini tam bir şekilde yıkar ve sargı koyar. Farz namaz vakti girdiği zaman abdest alır. (İbn Useymin)
6- Kanaması olan kadının öğle ile ikindi namazını, akşam ile de yatsı namazını cem etmesi caizdir. Cem-i takdim ve cem-i te’hir yapabilir. (İbn Useymin)
7- Doğuma engel olmak için rahim aldırmak: Eğer buna mecbur kalınırsa sakınca yoktur. Aksi halde yapılmaması gerekir. (İbn Baz)
8- Rahimi bağlatmak: Zaruret halinde caizdir. Kordon bağlatılırsa tabii yoldan çocuk olmaz. (İbn Baz)
9- Hamileliği önleyici hap kullanmak: Zaruret halinde geçici olarak kullanılmasında sakınca yoktur. (İbn Baz)
10- Hamileliği düzenleyici vasıtalar kullanmakta sakınca yoktur. Lakin diğer hamileliğe zarar vermemesi için, ilk iki sene emzirme döneminde olmalıdır. (İbn Baz)
11- Sunî hamilelik: Bazı muasır âlimler bazı önemli şartlarla ve Allah’ın haram kıldıklarına düşülmemesi için önlemlerle bunu caiz gördüler. Lakin ben bu konuda tevakkuf edenlerdenim. Zira bundan sonu gelmez kötülük kapısı açılır. (İbn Baz)
12- Kürtaj: Zinadan olsa bile kadının cenini aldırması caiz değildir. Bundan dolayı bu işi ifşa etmeden Allah’a tevbe etmesi gerekir. Çocuk kocanın mesuliyetine girer. (İbn Baz)
13- Özürlü ceninin aldırılması caiz midir?: Doktor uygun görse ve: “kısa zaman sonra ölür” veya “Doğumdan sonra sakat kalır” dese bile ceninin aldırılmaması gerekir, caiz değildir. Haram olmasının sebebi masum bir cana haksız olarak kıymaktır.
14- Fetva Komisyonunun tavsiyesi: Kadın ve erkek Allah Azze ve Celle’ye hüsnü zan etmeli kadın ve bebeği için her kötülükten afiyet istemelidir. (el-Lecnetud Daime)
15- Doğum kontrolü: Kadının hamileliğine zarar verecek hastalık olmadıkça bu caiz değildir. Çocukları çok olup hamilelik kendisine meşakkatli gelirse, bu iş kendisine kolaylaşana kadar ve yetiştirme gücü olana kadar belirli süre için hap kullanmasına bir engel yoktur. (İbn Baz)
16- Tüp bebek: Âlimler, kadının kocası olan erkeğin menisi ile olsa bile, avretin açılması ve ferce dokunulması gibi sebeplerden ötürü bunun caiz olmadığına fetva verdiler. İnsanın Allah Teala’nın hükmüne razı olması gerekir. Allah Azze ve Celle buyurur ki: “Dilediğini de kısır kılar.”(Şura 50) (İbn Cibrin)

Hamileliği Önleyici Şeyler Kullanmak İki Çeşittir:
17- Sürekli önlemek caiz değildir. Bununla hamilelik ve nesil kesilir. Bu ise İslam ümmetinin çoğalması yönündeki Şarî’nin maksadına zıttır. (İbn Useymin)
18- Çok ve peş peşe hamilelik gibi sebeplerden ötürü geçici süre için önlemek veya iki senede bir hamile kalmak üzere düzenlemek: Eğer bunda zarar yoksa kocasının izniyle caizdir. (İbn Useymin)

Çocuk Düşürmek İki Çeşittir:
19- Düşürmekle onun telefi amaçlanır: Bu eğer ruh üflendikten sonra olursa şüphesiz haramdır. Zira bu haram bir cana haksız yere kıymaktır.
20- Ruh üflenmesinden önce olursa bunun cevazında âlimler ihtilaf ettiler:
a- Kimi buna karşı çıktı
b- Kimi buna cevaz verdi.
c- Kimisi, alaka haline gelmemişse yani kırk günlük olmamışsa bunun caiz olduğunu söyledi.
d- Kimisi de açıkça yaratılış gerçekleşmemişse caiz dedi.
— İhtiyatlı olanı: annenin hasta olup hamileliği kaldıramaması gibi bir zaruret olmadıkça buna engel olunmasıdır. Eğer böyle bir durum varsa caizdir. Ancak açıkça insanın yaratılışının gerçekleştiği zaman geçmişse caiz değildir. Vallahu a’lem. (İbn Useymin)
21- Düşürmekle telef edilmesi kastedilmezse: hamilelik süresinin sonunda, anneye ve çocuğa zarar vermemek şartıyla caizdir. (İbn Useymin)
22- Uyarı: Yukarıda geçen, çocuğun alınması caiz olan durumlarda kocanın izni şarttır. (İbn Useymin)
23- Zinadan hamile kalmış bir kadınla evlenmenin hükmü nedir?
Hamile, doğuruncaya kadar evlenemez” Hadisinin kapsamında olmasından dolayı nikâh batıldır. Onunla ilişki haramdır. (el-Lecnetud Daime)
24- Hamile ile cima: Çocuğa bir zarar vermediği müddetçe bunda bir sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)
25- Hamile için talak vaki olur mu? (boşanma geçerli midir): Evet bu talak sahihtir. Hamilelik süresinde nafaka kocaya aittir. (İbn Cibrin)
26- Hamileliğin en az süresi altı aydır. (el-Lecnetud Daime)
27- Geçim sıkıntısından dolayı hamileliğe engel olmak: Caiz değildir. Zira rızık Allah’a aittir. (el-Lecnetud Daime)
28- Hamileliğe engel olmak ve doğum kontrolünde aslolan caiz olmamasıdır. Ancak eğer hamilelikten dolayı kadına bir zarar gelecekse veya mevcut çocuğun emzirilmesi gibi durumlarda caizdir. (el-Lecnetud Daime)
29- Hamile kadının boşanma karşılığı nafaka alması sahih midir?: Bu sahihtir. Bu Hanbelî mezhebinde meşhur görüştür. (Şeyh es-Sa’dî)
30- Kişi, eşini bir talakla boşadıktan sonra onun hamile olduğunu öğrenirse dönebilir mi?: Evet doğurmadan önce ona razı olsa da, istemese de dönebilir. Ama doğurduktan sonra ona dönemez. Fakat mehir, veli izni ve şahitlerle yeni bir evlilik yaparlar. (Şeyh es-Sa’dî)
31- Eğer hamile düşük yaparsa: Yaratılışın başlangıcında düşük yapmışsa o nifas hükümlerine tabi olup oruç tutmaz. Böyle değilse istihazeli (özürlü) hükmünde olup gücü yettiğince orucunu tutar.
32- Doğum sebebiyle ölen kadının sevabı: Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “…ve doğum sebebiyle ölen kadın şehittir.” Buyurmuştur. (Ebu Davud) (el-Lecnetud Daime)
33- Hamileden gelen kan: hayız değil hastalık kanıdır. Her namaz vakti girdiğinde abdest alıp namaz kılması gerekir ve kocasına helaldir. (el-Lecnetud Daime)
34- Hamile doğurur ve ondan kan gelmezse kocası ile cima etmesi caiz midir ve namaz kılabilir mi?: Eğer kadın doğum yaptığında kan gelmezse, gusletmesi gerekir, namazı kılar, orucu tutar ve gusülden sonra eşiyle cima edebilir. Genellikle doğumda çocukla beraber veya akabinde az da olsa kan gelir. (el-Lecnetud Daime)
35- Mecbur kalan kadının kürtaj yaptırması caiz midir?: Kırk günü tamamlamamış nutfenin mübah olan ilaçlarla düşürülmesi caizdir. Bu süreden sonra ise cana ciddi bir risk söz konusu olursa veya muteber doktorların kararı zarar geleceği yönünde olursa caizdir. (İbn Cibrin)
36- Üzerinden dört ay geçip ruh üflendikten sonra çocuğu öldürmenin kefareti nedir?: Bir köle azat etmektir. Buna imkân bulamazsa Allah’a tevbe olarak peş peşe iki ay oruç tutar. (İbn Fevzan)
37- Hamile olup kendisinden iki aydan beri kan gelen kadın: Bu gelen abdesti bozar ancak temizdir, değdiği elbiseyi veya bedeni necis yapmaz. (İbn Useymin)
38- Eğer kadın, ceninin ömrü yarım veya bir aylık iken düşük yapmış, bunun üzerine ameliyat olmuş, ameliyattan on bir gün sonra sürekli kan gelmeye başlamışsa ve bu sürede namazı terk etmişse: Terk ettiği bütün namazları kaza etmesi gerekir. Zira bu kan, geçirdiği kanama sebebiyledir. Eğer düşen çocuğun ömrü 81 günden az olursa, bundan sonra gelen kan sebebiyle namazı terk edemez. Bu bir kanamadır. Ama eğer düşüğün ömrü 81 gün ve daha fazla olursa düşükten sonra gelen kan nifas kanı sayılır. Bu kesilinceye kadar veya kırk gün doluncaya kadar namazı bırakır. Bundan sonra gusleder ve namazı kılar. (İbn Fevzan)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Benzer konular