..Meleklerin Duasını Alın...

#1

Din kardeşinin bir işini yapana, melekler dua eder. O işi yapmaya giderken, her adımı için bir günahı af olur ve kıyamette çeşitli nimetlere kavuşur.

İbni Mace

- - - Updated - - -


Bazı kimseler, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratılmıştır. İhtiyaç sahipleri bunlara başvurur.
Bunlar için ahirette azap korkusu olmaz.
[Taberani]


- - - Updated - - -
Babanın oğluna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir.�
(Süyûtî)


- - - Updated - - -Kim müsibete uğramış birini teselli ederse, onun o dert sebebiyle kazandığı sevap kadar sevap kazanır
Hadis(İbn-i Mace).


- - - Updated - - -Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâm buyurdular ki:

Layık olana da, olmayana da iyilik et.
Eğer layık olana iyilik edersen ne iyi.
Eğer o kimse iyiliğe layık değilse,
Sen, iyilik ehlinden olursun.

Hadis-i Şerif [İbni Neccar

- - - Updated - - -Şeytan, malınızı hayra sarf ettirmemek için,
Sizi yoksullukla korkutur, cimri olmanızı ister.
Allah ise, [hayra sarfedene] mağfiret, lütuf, bolluk vaad eder.

(Bakara Suresi, 268)

- - - Updated - - -
"Bir yoksul aç ise, bunun nedeni,
zenginin zevk ve sefa içinde yaşamasıdır..
Nerede bir bolluk görsem,
onun yanı başında mutlaka çiğnenmiş bir hak görmüşümdür.."

Hz. Ali (r.a)


- - - Updated - - -

İnsanların ihtiyaçlarını görmek ve her konuda yardımcı olmak çok büyük bir nimet gerçekten...
Zübeyde kardeşim paylaşımların için ALLAH razı olsun çok önemli bir konuya değinmişsin gerçekten...
“İki nimet var ki, ikisini de çok seviyorum.

Biri, bir adamın ihtiyacını karşılayacağımı düşünerek gelmesi,

benden samimiyetle yardım istemesidir.

Diğeri de, o kişinin arzusunu

Allah’ın benim vasıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırmasıdır.

Bir müslümanın işini görmeyi yeryüzü dolusu param olmasına tercih ederim.â€�Hz. Ali r.a


- - - Updated - - -
Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâm buyurdular ki:

İçine Düştüğü Bir Hatanın Pişmanlığıyla Kıvranan
Bir İnsan Diliyle İstiğfar Etmese De Affolunur.

Müsnedüâ-Şihâb, 1/264; el-Firdevs, 37 558

- - - Updated - - -
“…Melekler,
insanlara iyilik öğreten,kimselere dua ederler..”
H.Şerif../Tirmizi..

- - - Updated - - -Yapılanların Mutlaka Bir Karşılığının Bulunacağını
Bilen Kimsenin Güzel İşler Yapmamasına Şaşarım.

Hz. Ali Radiyallahü anh


- - - Updated - - -Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

"Bir hastanın yanına girdiğin zaman sana dua etmesini ondan iste. Zira hastaların duası meleklerin duası gibidir." (İbn Mâce, İbn Ömer'den rivayet etmiştir.)

- - - Updated - - -
Ebû Derdâ Radıyallahu Anh , Rasûlullah’dan Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle işittiğini bildirmiştir:
“Herhangi müslüman bir kul ki, müslüman kardeşi için, onun bulunmadığı sırada (gıyabında) dua ederse bir melek onun için şöyle der : ‘Sana da aynısı olsun’.”
Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

- - - Updated - - -
Kim bir hastayı ziyaret ederse,
dönünceye kadar Cennet bahçesi
içerisindedir.”

Hadis-i Şerif / Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed


- - - Updated - - -En güzel hicret,
kötü huylardan güzel ve yararlı huylara yapılan hicrettir

Hadis-i Şerif


- - - Updated - - -“Kişi Allah rızası için Kur’an’ı okuduğu zaman,
Melek onun alnından öper.”

-Süfyân-ı Servî Hazretleri

- - - Updated - - -Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâm Buyurdular ki:

Cehenneme girmesi harâm olan
Ve Cehennemin de onu yakması
Harâm olan kimseyi bildiriyorum.
Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık,
Yumuşaklık gösteren [bir müslümân]dır.

Hadîs-i Şerîfte, İmâm-ı Ahmed ve Tirmizî


- - - Updated - - -Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâm Buyurdular ki:

Fakirlerin kıyamette saltanatı vardır.
Onlara: “Allah rızası için sana bir şey vereni,
Lokma veya bir yudum su vereni Cennete götür” denir.
Onlar da alıp götürürler.

Hadis-i Şerif [İ. Asakir]


- - - Updated - - -“Melekler, insanlara iyilik öğreten kimselere dua ederler.”
[Tirmizi]

- - - Updated - - -
Rabbinize (gönülden) yalvararak gizlice dua edin.
Çünkü O, haddi aşanları sevmez.

(7 / Arâf, 55)


- - - Updated - - -Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler kendisine:

- Allahım! Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et, diye dua ederler.”

(Buhârî, Ezân 36. Ayrıca bk. Müslim, Mesâcid 276; Ebû Dâvûd, Salât 20; Tirmizî, Salât 245; Nesâî, Salât 40; İbni Mâce, Mesâcid 19)

- - - Updated - - -Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Her Allahın günü yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri: Allahım malını Allah rızası için infak edene yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de Allahım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder.”
Buhari, Zekat 27, Müslim, Zekat 57


- - - Updated - - -
Bir kimse, gıyabında birine dua ederse, melekler, aynı şekilde ona dua ederler.

HADİS-İ ŞERİF [Müslim]

- - - Updated - - -Kur’an-ı kerimde, “Allah ve melekleri, Resule salat ediyor. Ey iman edenler, siz de salat edin” buyuruluyor.

(Ahzab 56)

Hadis-i şerifte de, “Bana bir salat getirene, Allah ve melekleri 70 salat getirir”buyuruldu.

(İ. Ahmed)


- - - Updated - - -Ebu Hureyre (R.A.)’den ittifakla nakledilen hadis-i şerifte Resûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:“Kişinin cemaatle (camide) kıldığı namazı, evde veya çarşıda kıldığı namazından, yirmi bu kadar derece üstündür. Zira bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe namazda gibi olur. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye eziyet etmediği ve abdesti bozmadığı takdirde (ve yahut da dünyaya ait konuşmadığı) takdirde,melekler ona şöyle duâ ederler:


“Allahım! Sen buna rahmet et; Allahım! Onu yarlığa; Allahım! Tövbesini kabul et” derler.
R. Salihin, H.No: 10.

- - - Updated - - -
Hz. Ömer (r.a.) fakirlere, yetim ve dul kadınlara sırtında un taşırdı. Bir defasında onu un taşırken gören birisi:

“ Ey Müminlerin Emiri, bırakın ben taşıyayım, dedi. Hz. Ömer r.a. ona şu cevabı verdi:

Kıyamet günü günahlarımı kim taşıyacak?

İmam Şaârânî, Tabakâtüâl-Kübrâ

- - - Updated - - -

Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

Şüphesiz ki büyük mükafatlar,

Büyük belalar (dert ve acılar) karşılığında elde edilir.

Hadis-i Şerif, İbn-i Mace, Tirmizi


- - - Updated - - -Müslüman kardeşi kendisinden özür dilediğinde kabul etmeyen,
Dargınlığın günahını yüklenmiş olur.


(Hadis-i Şerif , Ebu Davud)

- - - Updated - - -
Küçüklüğünden beri Allahâ çokca kulluk eden gencin,

Yaşı ilerledikten sonra çokca kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü,

Peygamberlerin diğer insanlara üstünlüğü gibidir.

Hadis-i Şerif, Deylemî, Müsnedüâ-Firdevs


- - - Updated - - -
Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi
Din kardeşi için de arzu edip istemedikçe
Gerçek anlamda iman etmiş olmaz..

Hz. Muhammed (s.a.v)

(Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71“72)

- - - Updated - - -

“Size bereket ayı olan Ramazan ayı geldi. Bu ayda Allah sizi kuşatıp rahmetini indirir. Hatâları siler, bu ayda yapılan duâları kabul eder. Allâhü Teâlâ bu ayda sizin hayır hususunda yarışmanıza bakar ve sizinle meleklerine iftihâr eder...”

(Hadîs-i Şerîf, et-Tergîb ve’t-Terhîb)


- - - Updated - - -Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ana-babanın yüzüne şefkatle bakana, kabul olmuş bir hac sevabı yazılır.)


- - - Updated - - -
Hiç bir Müslüman yok ki sabahleyin hasta bir
Müslümanı ziyaret etsinde ona yetmiş bin melek akşama kadar dua etsin.
Akşam vakti ziyaret edersen ona yetmiş bin melek sabaha kadar dua eder.
Onun için cennette toplanmış yemişlerde vardır


(Tirmizi 902)

- - - Updated - - -Fakirlerin kıyamette saltanatı vardır. Onlara: “Allah rızası için sana bir şey vereni, Bir lokma veya bir yudum su vereni Cennete götür” denir. Onlar da alıp götürürler.” . Hadis-i Şerif [İ. Asakir] . “Fakirlerle dostluk kurun. Zira kıyamette devlet onlarındır.” . Hadis-i Şerif [Ebu Nuaym]

- - - Updated - - -
“Her hangi bir mü’min aç olan bir mü’mini doyurursa, Allâhü Teâlâ kıyâmet günü onu cennet meyveleriyle doyurur.”
(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

- - - Updated - - -Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Buyurdular ki:

Her kim duâlarının kabûlünü,
Gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzu ederse
Sıkıntıda bulunanların imdâdına yetişsin.

Hadis-i Şerif, Müslim, Müsakat, 32; İbn Hanbel, Müsned, 3/32.


- - - Updated - - -“ Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa, ALLAH yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”

(Tirmizi, Birr 75)