Pideden pizza

#52
pişşşşşttt kardelen kız zehirlen mek mi istiyon.. kyamam sana ben yaa...
sr_h için yapıyım bidene.. zehirlensizn ama seninle alpe ben yapmim yazık size:D:D:D