Ruh Çağırmak günah mı?

Konumda haksız mıyım?

  • Evet

    Kullanılan: 0 0.0%
  • Hayır

    Kullanılan: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    0
#1
5D83CA79-7350-4437-937F-E7272A1E29BB.jpeg


Sevgili kardeşlerim, ben hurafe olarak "ruh çağırmak"tan bahsetmek istiyorum.
Bazı insanlar, ruh çağırarak ruhlarla iletişime girmeye çalışıyor. Maalesef bu uy-
gulama ülkemizde bir hayli yaygın durumda. Ruh çağırarak hatta bazen, sihir gi-
bi uygulamalara girişiyorlar. Bunlar son derece boş ve gereksiz şeyler. Ölen kim-
senin adını söyleyip, "Ey ruh! Geldiysen işaret ver" diyorlar. Mevlana'nın ismini
söyleyip ruhunu çağırıyorlar. Mevlana gelse, onlarla sohbet mi eder?

Ruh çağırma eylemlerine kalkışan insanların çoğu, cinni hastalıklara yakalanıyor.
Çünkü ruh çağırınca, ölülerle değil direkt cinlerle muhattap oluyorlar. Ölen kişin-
nin ruhu "Berzah Alemi" denilen bir yerde. Kötü olanlar orada zaten hapsolmuş-
lar. İyiler ise zaten oradaki güzellikleri bırakıp, dünyaya geri gelmezler.

Cinler, bu yolla insanları tuzağa düşürüp onlara musallat oluyorlar. Cin musallat
olmuş insanların çoğu, ruh çağırma girişiminde bulunmuş kişilerdir. Bu hurafe-
den başka bir şey değildir!
 
Moderatörün son düzenlenenleri: