Sanal alemde selam almanın hükmü

thares

Tecrübeli Üye
Silver
#1
1. Sanal alemde selam almanın hükmü(hanefi mezhebine göre)
Site forumlarındaki verilen SELAM'ları almak Farzı Kifayemidir ?
Bu selamı görüp de selamı almayan yani cevap yazmayan mesul müdür?
SLM -veya sadece selam yazmakla selam verilmiş olur mu?
Böyle selama icabet gerekir mi?
S,A yazmak selam hükmünde olur mu?
Önce selam sonra kelam gelmez mi?
Selamla kaynaşmak gerekmez mi?
Müslüman’ın bu konuda bilgili ve de şuurlu olması gerekmez mi ?

Selamünaleyküm
Fıkıh kitaplarına baktığımız vakit, Selam ve Selam İle ilgili hükümlerde, mektuplara selam başlamanın uygunluğunu, bu okunan selamı almanın farz (aynı anda başka okuyanlar da varsa Farz-ı Kifâye) olduğunu,[1] bu farz yerine geldiği takdirde sonradan bu mektubu okuyanların, bu selama karşılık vermedikleri takdirde mesul olmayacaklarını, selamı ilk okuyan kişi seslice bu selamı aldığında orada bulunanlar da tekrar bu selamın geçtiği mektubu okuduklarında bu selamı almadıkları takdirde onların da bundan dolayı mesul olmayacaklarını, günümüzde telefon, e-posta araçlarının mektup ve mektubun gelişmiş hali olmaları hasebiyle, telefonda da söze selam ile başlamanın meşru olduğunu, verilen selamı almanın farz olduğunu, gelen mektup, e-posta, fax gibi selam ile başlanmış yazılı belgeye cevap yazılacağı takdirde, cevap olarak gönderilecek mektup, fax, e-posta gibi iletişim seçeneklerini kullanırken selamla başlamanın (yani selamla gelen mektuba selam ile başlayarak karşılık vermenin) müstehab [Farz Bkn.2] olduğu belirtilmektedir.
[1]Mektupla gelen selamı dil ile almakla farziyet yerine getirilmiş olur mu?
Bu konuda iki görüş var;
Birincisi: Cübbeli Ahmed Mahmud Ünlü Hocaefendi’nin Selâm Risalesinde geçmektedir. Bu görüşe göre mektup ile gelen selamı mektup ile cevap vererek almak farzdır, bu yükümlülük ancak bu şekilde yerine getirilmiş olur.
Ben, bu noktada Cübbeli Hoca’nın görüşünü tahkik etme ihtiyacı hissettim. Acaba dedim hoca bu kanıya nereden varmış olabilir. Nisa Sûresi 86. Ayetinin tefsirlerini incelediğimde Fahruddin er-Râzi Hazretleri ve bazı müfessirlerin bu görüşü naklettiklerini okudum. Bundaki delilleri ise ayet-i kerimedeki, ‘’Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selam verin veya aynıyla karşılık verin’’ifadesidir. Âyet-i Kerimedeki ‘’aynıyla’’ alma / karşılık verme mevzuunu ulemadan bu görüşte olanlar, tıpkı mektupla verildiği gibi aynıyla, mektupla kabul etmek olarak değerlendirmişlerdir.
İkinci görüşe göre ise; bu selamı dil ile almak yeterlidir, farz yerine getirilmiş olur, bir kişi alınca başkalarının almasına da gerek kalmaz, almadıkları takdirde mesul olmazlar. Bu görüş; Ömer Nasûhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali’nde,Ahmed Davudoğlu Hoca’nın Sâhih-i Müslim Şerhinde ve Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye’de geçmektedir. (Tam İlmihali muteber görmediğimden pek referans almak istemiyorum fakat orada belirtilen görüşü destekleyen görüşler olduğundan dolayı bu konuyla ilgili olarak adını zikrediyorum.) Büyük İslâm İlmihalinde, mektup ile cevap vermek gerektiğine dair bir şey yazmamaktadır.
Dil ile almak yeterlidir diyenlerin dayandığı nokta:‘’En efdali,verilen selamı hemen almaktır’’ beyanıdır. Mektup ile gelen selam hemen dil ile alınabilir, en çabuk alınış şekli budur.
Bu görüşü savunan âlimlerin dayandığı bir diğer husus; Mektup ile gelen selam dil ile de alınabilir, mektup ile cevap vermek suretiyle de alınabilir. Mektup ile gelen selam, bir kimse aracılığıyla gelen selam gibidir o yüzden Ve Aleyke’s Selam şeklinde alınır… Bir aracının getirdiği selamın alındığını, bu selamı getiren aracıyla tekrar bildirmeye lüzum yoktur, (bir görüşe göre ise selam verene alındığını duyurmak gerekir) mektup da bunun gibidir o yüzden ille de mektupla cevaplamaya lüzum yoktur.
[2]Mektupla Karşılık Vermek Farz Diyenler:Yukarıda, 1.dipnotta yapmış olduğumuz açıklamada bu konuya değinilmiştir…
Mektûbla gelen selâmı okuyunca hemen (Ve aleyküm selâm) demek farzdır. Bunu yazıp göndermek müstehabdır. Birisine selâm götürmeği kabûl eden kimsenin, bu selâmı götürmesi farzdır. Çünki, üzerinde emânetdir. Götürmeği kabûl etmemiş ise (Vedî’a) olur. Vedî’ayı götürmek lâzım olmaz. (Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye)
İki görüşü ve bu meselenin içindeki bütün meseleleri göz önünde bulundurarak genel bir değerlendirme yapacak olursak;

Forumlar ve internet siteleri mektup gibidir, yazılı metindir, selamı bir kişinin almasıyla farziyet diğerlerinin üzerinden kalkar, (Bkn. Farz-i Kifaye) eğer ki forumlara eklenmiş olan yazı bir kimseye hitap ediyor ise o kişi bunu yazı ile almış ise sonradan gelenlerin bu selamı almasına gerek yoktur, selamın muhatabı olan kişi dışında bir başkası bu selamı yazarak almışsa yine bu noktada bir sıkıntı yok demektir.
Forumlarda verilen selam bir kişi için değil de umum için verilmişse birinci görüşe uyarak bunu dil ile almak yeterlidir ille de yazmak gerekmez (direkt muhatap alınan birisi yok ama varsa mesela fıkıh bölümüne soru sorulurken selamun aleykum Ra-i Muhmele denilmişse bu durumda Ra-i Muhmele'nin yazılı olarak alması en doğru olandır) fakat yazmak güzeldir lakin alınmış mıdır alınmamış mıdır bu selam, yüz adam girip çıkmıştır sayfayı ve okumuşlardır fakat selamı almamış yahut da bir kısmını okuyup bir kısmını okumamış, selamın olduğu kısmı görmemiş olabilecekleri ihtimaline karşılık ihtiyaten okuduğumuz selamları sadece dil ile de olsa almak en doğru tavır olacaktır.

Kısaltmalarla İlgili: Kısaltmalar aslını ifade eder, selam ya da farklı bir şeye tekabül eden kısaltmalara riayet etmek, karşılık vermek, aslına karşılık vermek gibi olur fakat bu kısaltmanın ne olduğu anlaşılmamışsa bundan bir mesuliyet oluşmaz.
Bunun yanında, ta’zim ifadelerinde (Celle Celaluh, Sall u Aleyhi Ve Sellem, Radıy u Anh, Rahimehullah, Ğaferahullah, Kaddes u Esraruhu’l Âliye) dolayısıyla da selam vs... gibi ibadet niteliğindeki sözcüklerde kısaltma yapmak edeben hoş durmamaktadır, bunları parantez içerisinde ya da antiparantez direkt olarak yazmakta edeben fayda vardır. İnternette klavye kullanılmaktadır, bazı arkadaşlarımız klavye kullanımında yavaştırlar, hızlı yazamayanların bu gibi ifadelerde kısaltma yapmalarını yadırgamak da pek doğru gözükmemektedir. Tercih kişilere ait olup Muvaffakiyet ALLAH Tebareke Ve Tealadandır…

Alıntı
yinede selama yazıyla cevap verilmesi daha faydalı olmazmı en azından ilk okuyup o selamı gören veya ilk o yazıya cevap yazan önce selamı yazıyla alsa ,sonra yazıcanı yazsa daha faydalı olmazmı ?.


Forumlarda verilen selam bir kişi için değil de umum için verilmişse birinci görüşe uyarak bunu dil ile almak yeterlidir ille de yazmak gerekmez (direkt muhatap alınan birisi yok ama varsa mesela fıkıh bölümüne soru sorulurken selamun aleykum Ra-i Muhmele denilmişse bu durumda Ra-i Muhmele'nin yazılı olarak alması en doğru olandır) fakat yazmak güzeldir lakin alınmış mıdır alınmamış mıdır bu selam, yüz adam girip çıkmıştır sayfayı ve okumuşlardır fakat selamı almamış yahut da bir kısmını okuyup bir kısmını okumamış, selamın olduğu kısmı görmemiş olabilecekleri ihtimaline karşılık ihtiyaten okuduğumuz selamları sadece dil ile de olsa almak en doğru tavır olacaktır.
Alıntı
sadece slm bu 3 harfi yazıyor ben burdan ne anlıcam ?. hadi s.a yazsa selamun aleykum anlamına geliyor ama slm yazınca eksik olmuyormu ?,yinede selamun aleykum manasınamı geliyor ?. dolaysıla böyle bir selama icabet gerekirmi *?


Kısaltmalarla İlgili: Kısaltmalar aslını ifade eder, selam ya da farklı bir şeye tekabül eden kısaltmalara riayet etmek, karşılık vermek, aslına karşılık vermek gibi olur fakat bu kısaltmanın ne olduğu anlaşılmamışsa bundan bir mesuliyet oluşmaz.
Sorulmuş sorulara verilmesi gereken cevapların yazıda olduğu düşüncesindeyim. Yine de kısaca açıklama yapayım.
Selam üzerine olsun demek manayı aksettirmekte yeterli olduğu gibi sadece selam olsun demek hoş durmasa da ALLAH Teala sana esenlikler versin dilemek niyyetiyle denilmişse böyle ifade edilmişse maksat yerine gelmiş olur. Selamun Aleykum denilince; Selam üzerine olsun denir, bunun mahiyeti şudur: ''Esenlikler üzerine olsun, ALLAH Teala sana esenlik, rahatlıklar ihsan eylesin'' Selam olsun, Selam Üzerine Olsun, Selam gibi şeyler söylemek bu anlamı yansıtıyor olsa da sünnette ve fıkıh kitaplarında bildirilen şekillerde selam vermek gerekir. Sünnete uymadıktan sonra hal hatır etmenin dahi içi boşalıyor. Bir çok konuda sünnetten uzağız bari böyle ittibası kolay işlerde sünnetten ayrılmayalım. Selamun Aleykum ifadesi zaten Rasulullah Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği en kısa ifadedir! Daha neyi kısaltılabilir!
Selam Almanın sünnet ile ilgili hususlarını El-Turab hoca'nın vermiş olduğu linkten inceleyebilirsiniz, konu güzelce işlenmiş, baştan aşağıya ele alınmış. Ayrıca bu konuyla ilgili orada da bilgi bulunuyor. Bir başka yerden elçi vasıtasıyla veya mektupla gönderilen selâm kişinin hemen (ve aleyhis-selâm) diyerek alması, ayrıca, biriki satır yazıyla o selâma hemen cevap vermesi gerekir.
Şu noktayı net ifade edeyim tekrar sorulmasın:
Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, bu tür ifadeler (selamı yazıyla alın ve selamı iletene yazıyla bildirin) genelde belli bir kişinin muhatap alınarak selam gönderildiği / yazıldığı durumlarda gibi görünüyor yani cevap yazmak ve selam alarak başlama hususu. Umumda bu hüküm yazı ile almak farz çizgisinden dil ile almakla yükümlülük kalkar çizgisine geliyor gibi. İnternet, Sms, ***, İcq gibi anında mesajlaşma servisleri için bu fetva, amel edilirlik bakımından uygun gibi gözüküyor, Diyanete ve bir kaç yere baktım onlar da dil ile almak yeterlidir şeklinde görüş beyan ediyorlar, bir diğer açıdan bakarsak, sms, icq, *** gibi anlık mesajlaşma servislerinde selamı almak daha kolay gibi görünüyor. İki görüşten birisini tercih edene, bir diğer görüşü tercih eden muhalif olmadığı sürece sorun olacağını sanmıyorum, yine de ihtiyat ihtiyat ihtiyat ...
Bu kısaltmalar konusunu aslında genişçe işlemeyi düşünüyordum ama klavyeyi hızlı kullanamıyoruz, böyle arkadaşlarımız çoğunlukta olabilir, bundan dolayı pek işlemek istemedim. Yeri gelmişken kısaca bilgi nakletmeden de geçmek istemiyorum. (içim rahat etmedi saklamış gibi olmayalım, uygun olmadığını belirttik ama ulema hakkaten sert tepki veriyor)

Soru: Peygamberimizin ismi geçtiğinde kısaltma olarak (ASM) veya (SAV) doğru olmadığı yazılıyor. Bu konuda görüşünüzü alabilir miyiz?
Cevap: -Hafız İbn-u Salah “bazı gafil insanlar yazı yazmak esnasında Peygamberin ismini yazarken cimrilik veya tembelliğe kapılarak, avam talebeleri gibi “SallALLAHu aleyhi ve selem” yerine “salalem”(Türkçede de SAV veya ASM) yazmaktadırlar. Bu doğru değildir” demektedir.
Türkçemizde de telifçi yazarlar bu gaflet tolusuna yakalanarak kitaplarında (SAV) yazmaktadırlar. Ne tuhaf.
İmam Şarani de diyor ki; “Böyle yazanlar ya cimriliğe kapılmış, mürekkep ve kâğıdını Peygamberinden daha fazla sevmiştir. Ya da tembelliğe yakalanmış, parmaklarının yorulmasından vazgeçmiş, dolayısıyla o Habib-i Azamı sevmemiştir. Ben (Şarani) her gün bin kere “CezALLAHu anna Muhammedin ma hüve ehluhu” salâvatını okurum” demektedir.
(İsmail Çetin Üstaz İle Yapılan Bir Röportaj’dan Nakledilmiştir)

 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
B Islami Soru ve Cevaplar 6

Benzer konular

#3
Reel alemde selam almanin hükmü ne ise sanal alemde de selam almanin hükmü odur...
Yalan konusmak da öyledir...
Iyiligi emretmek ya da tavsiye etmek de öyledir...
Reel alemde almis oldugumuz tedbirler de öyledir, vs...
 

tahsin___34

Cezalı Üye
#5
Selam almak Fıkhen bir farzı ifade eder...
Lakin ayetlerde ve hadislerde selam vurgulanmış ve ta evvelki müslümanlarda da selam'ın olduğu ifade edilmiştir...
Selam verirsiniz, selamınız alınmazsa kendiniz selamınızı alırsınız...
Sanalda da reelde de aynısır...
Birisinde lisanınızla selamınızı alırsınız diğerinde ise yazınızla...
Selamınızın alınmadığından mütevellit ne reelde ne de sanal alemde bir takım huzursuzlukları da ikame etmek uygun değildir...
Neden selamımı almıyorsunuz falan çıkışmak hoş değildir...