Sivrisinek Kanımızı nasıl emiyor?

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1
Hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar; durmayarak insanın yüzüne hücum eder, uzun asâsıyla vurur, âb-ı hayat(kan) fışkırtır, içer.

Hücumdan kaçmakta, erkân-ı harb gibi meharet gösterir. Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahluka bu san'atı ve bu fenn-i harbi(harp sanatı) ve su çıkarmak san'atını kim öğretmiş ve nereden öğrenmiş?

Ben, yani bu bîçare Said itiraf ediyorum ki: Eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım; kerr u ferr harbini(vur kaç taktiği)ve su çıkarmak hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddid ( defalarca ) tecrübelerle ancak öğrenebilirdim.
 
Moderatörün son düzenlenenleri: