Tekfir´le ilgili Hadis-i Serifler

ALI25

Çalışkan Üye
Silver
#1
TEKFIR`LE ILGILI HADIS-I SERIFLER

Bismillahirrahmanirrahim
Yüce yaratanin Allah ismiyle baslarim rahman ve rahim
Elhamdulillahi rabbil alemin yüce yaratana her türlü hamd olsun dua ve selamlarin en güzeli onun sevgili peygamberi s.a.v. üzerine ve onun o güzel ashab-i kiraminin üzerine olsun.


Bu konudaki hadis-i seriflere elimdeki kitablara baktim kiymetli alti kitaba basvurdum icindeki gecen bablara ve kitab denilen kisimlara bakarken bastan sona kadar hepsinide taradim bu mevzudaki hadis-i seriflere ulasabildim bunlar bu konuda asillar zaten bircok hadis kitablari da bunlardan birer altinti yapmislardir.

Abdullah b. Mes´ud radiyallahu anh´dan : Söyle demistir : Nebiyy-i Muhterem sallahu aleyhi ve sellem : “Müslümana sövmek fisk, onunla kital etmek küfürdür.” buyurdu. (Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Iman hadis numarasi (45) Ct.1.Sf.56/Ahmed Naim)

Müslümanin agzi temiz olur vede hep olmasi lazim gelir bir kisiye sövmekle agzi pislenmis olmakta bu kisi olarak fark etmek kötü bir sey oldugu icin men edilmistir.
Bir kisiye sövmek pis ise hele de bir müslümana sövmek daha pis olmaz mi bu ilkönce onun bir din kardesi olur misal sen bir kardesine sövemiyorsa o kalkip nasil sana sövebilir sen de oda sövme gibi bir sözü telafuz edemezsin. Bu gibi bir kötü söz o müslüman kardesine yakismaz onun kiymetini düsürür böyle olunca adeta bir sapiklara benzer bu etmis oldugu adi söz ile bu bir müslümanin vasfi degildir.


Ona sövmek sapiklik denilir cünkü bu müslüman da olmasi gerekmeyen adi bir vasiftir. Müslümana sövmek bu kötü söz den dolayi adeta o kisi bir sapik olmus oluyor. Din kardesine sövmek fasik ehlinin etmis oldugu söz den dolayi ve daha da ileri gidip onunla savasmak ise ehli küffarin islemis oldugu bir vasif oldugu icin de buda ona bir örnek olarak verilmis oldu.

Bir müslüman nasil olurda kendisi gibi vede kendisinin oldugu dindeki bir dindasina ve kardesine silah ceker sirf bunu cekmesi onu bir tehdit olur peki onun savasmak karsisindaki adeta bir ehli küffar gibi konuma gelir oysa ki bu onun din kardesi idi. Ona silah cekmek onu vurmak gibi onu vurmak ise sanki bir kafiri öldürmüs gibi degerlendirilemez bunun icin böyle seylerden uzak olmasi vede sakinilmasi gerekir. Her iki hareket de kötü oldugu ve ilkinden daha kötü olur onu öldürmek onun var olup yasamakta iken hayatina son verilmesine bir sebeb olmak olur böyle bir fiil. Bir insani öldürmek bütün insani öldürmek gibi bir insanin yasamasina sebeb olmak bütün insanin yasamasina sebeb olmak gibidir.

Cerir b. Abdullah(el-Beceli) radiyallahu anh´den : Söyle demistir : Nebiyy-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Haccetu´l-Veda´da : “Halki sustur da dinlesinler.”diye emretti. (Halk süküt ettikten sonra) : “Benden sonra biribirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyiniz.” buyurdu.( Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Ilim hadis numarasi (101)Ct.1.Sf.118/Ahmed Naim)

Resulullah s.a.v daha sonrasini bildigi icin bundan dolayi da bu sözü söylemis olmasi mümkün olur. Burdaki yapilmakta olan o fiili ehli küffarin yapmakta oldugu o fiile benzetmis oldugu icin böyle bir örnek vermis oldu bize neden cünkü o fiil cok kötü ve ehli küffar bunu savasta karsi taraftaki düsmanlarina yapmakta oldugu icin, Resulullah s.a.v. de bu konuda ikaz etmis olmakta sizlerde böyle olup bunu yapmayin der gibi adeta kendinden sonra gelecek olan insanlara.

Birbirinin boynunu vurmak iki taife tarafinda olur bunlar birbirine karsi oldugu icin ikiside birbirini düsman gibi görür ve böylede kabul ettigi icinde onun o kanini da akitir. Sayet onu öyle görüp kabul etmeseydi nasil olurda ona karsi bir kilic cekip savasir idi bir baska ifadeyle onunla savasip nasil kanini akitir onun var olan hayatinin sonuna bir sebeb olabilir idi, buda ister istemez onunla savasip sag kalmak icin onun ölümüne sebeb olmaktir. Onun canini helal görmese nasil bir kisi kalkar karsidaki kisinin kanini akitmak ister onun canini helal kabul etmedikten sonra kanini akitmak da o kisiye helal olmaz. Demin ki sözüm de demek istedigim sudur ki onun canini helal görmeyen onun kanina da akitmak icin de kendi acisindan bunuda helal görüp kabul etmez olur.

Ebu Zerr-i Gifari radiyallahu and´den Nebi Sallahullah aleyhi ve sellem´in söyle buyurdugunu isittigi rivayet olunmustur : “Hic bir kisi baska bir kimseyi fisk (sapiklik) isnadiyle (Ya fasik, diye söz) atamaz, (atmaga hakki yoktur) yine böyle küfür de isnad edemez. Sayet (atar da) attigi kimse atilan fiskin veya küfrün sahibi degilse, bu sifatlar muhakkak atan kimseye döner, (dokunur ve fasik veya kafir olur).”( (Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Edeb hadis numarasi (1988) Cl.12.Sf.137/Ahmed Naim)

Bir kisiye adi bir lakab takilamiyorsa yada adi bir söz denilmiyorsa veya yaramaz isimle hitab edilmiyorsa sonra bu gibi seyler cagrilmiyorsa nasil olurda ona fasik denir veya onu bir fasik ehli gibi cagirir. Ona fasik demekle bir kisi ister istemez onu ehli fisk icin koymus olmakta buda o kisinin bir zulüm olur onun o sevyesinide düsürmüs olmaktadir. Bir kisi kalkib din kardesine fasik derse dinden sonra müslüman olmus iken bir kisiye adi bir lakab takmak yada cagirmak o kisi icin kötülükten baska bir sey degildir.

O kisi fasik degil ise bunu söyleyen kisi de kalir o söylemis oldugu söz sayet o kisi bir fasiksa bu sözden dolayi bir sey gerekmez. Her kes insan olmak tabiati ile güzel sözleri sever kötü sözlerden rahatsiz olur böyle bir seyle karsilasan kisi de ister istemez üzülüp ve kirilmis olacak müslüman oldugu icin bunu ben hak etmedim der gibi. Bu söz ayni zamanda o bu insana bir eziyet olur bunun icin böyle bir sözden kesinlikle sakinmak lazim gelir.

Sabit Ibn-i Dahhak – ki, Secere Ashab´indan idi- radiyallahu and´den rivayete göre, Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem söyle buyurmustur: “Her kim Islam´dan baska bir millet adina and icerse, o andigi millet gibidir. Adem-ogluna, malik olmadigi mali nezretmesi de dogru degildir. Her kim de dünyada bir vasita ile kendisini öldürürse, kiyamet gününde intihar ettigi nesne ile azab olunur. Her kim de bir mü´mine lanet ederse, bu da onu öldürmek gibi (günah) dir. Her kim de mü´mine küfür isnad ederse, bu da onu öldürmek gibi (günah) dir.”(Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Edeb hadis numarasi (1989) Ct.12.Sf.139/Ahmed Naim)

Herkesin bildigi gibi yemen tek Allahu teala adina ve bunun yaninda mukaddes seyler adina olur onlarda Allahu teala dan ve dinden olduklari icin direk yoldan yada olmasa dolayi bir yoldan olur, onlara da yemin edilir yüce yaratandan olduklari ve geldikleri icindir. Her bir yemin bir seyi temsil eder bir baska ifadeyle onu bize gösterir misal bir kisi neye yemin ediyorsa o bir onun dini gibi yada rabbi gibi olur. Bir kisi yemin etmekle o kisi ne yapmis oluyor misal olarak inancini ve o var olan serefini ortaya koymakla da ona bagligini ve inancini gösteriyor. Peki böyle bir sey de iman var ise din konusunda bu gibi seylerin haricinde müslüman baska seylere dair yada bir sey adina yemin ediyorsa bu edilen sey de yemin dindeki Allahu teala adina degil ve dinden olan seylerden misal mukaddes den de degil ise onda iman kalir mi yoksa o var olan imani gitmis mi olur.

Bize Ebu Bekir b. Ebi Seybe rivayet etti. (Dedi ki): Bize Muhammed b. Bisr ile Abdullah b. Nümeyr rivayet ettiler. Dediler ki: Bize Ubeydullah b. Ömer, Nafi´den, o da Ibni Ömer´den naklen rivayet etti ki, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Bir adam din kardesini tekfir ederse ikisinden biri o tekfir sebebiyle muhakkak (küfre) döner.” buyurmuslar. (Sahih-i Muslim Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Iman Bab 26 hadis numarasi ( 111) Ct.1.Sf.319/Ahmed Davudoglu)

Bir kisi bir kisiyi tekfir ederse ikisinden biri kafir olur bu söz öyle ise ona gider ondan kalir sayet öyle degil ise bu sözü söyleyen kisi de kalir. Tekfir konusu bir delilden dolayi ise kisi böyle bir söz ile küfre girmez sayet bu tekfir deki söz bir delille dayanmiyorsa kisi karsisindakini tekfir ettigi icin o kisiyide öyle olmadigi icin söylemis oldugu küfür söz kendisine iade olunur. Müslümana kafir demek onu kafir yerine koymak olur bir kisinin onu öyle görmesi ve söylemesi ile de o kiside var olan iman zahil olmaz böyle olunca da onu tekfir eden kiside küfre düsmüs olur. Küfre riza küfürdür kuralinca da bu kiside kafir olmaktadir. Varsa bu konuda bir delilli Iddia eden kisiye isbat etmek düser sayet bu konuda delil de yoksa onada bir süküt etmek düser.

Bize Yahya b. Yayha et-Temimi ile Yayha b. Eyyub, Kuteybetü´bnü Said ve Ali b. Hucr toptan Ismail b. Ca´fer´den rivayet ettiler. Yahya b. Yahya dedi ki: Bize Ismail b. Ca´fer, Abdullah b. Dinar´dan naklen haber verdi ki, kendisi Ibni Ömer´i söyle derken isitmis. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Her hangi bir kimse din kardesine; <ey kafir> derse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eger o kimse dedigi gibi ise ne a´la! Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner.” buyurdular. (Sahih-i Muslim Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Iman Bab 26 Ct.1.Sf.319/Ahmed Davudoglu)

Müslüman din kardesi hakkindaki sözü dogru ise tekfir ettigi kisi den dolayi küfre düsmez sayet bu gibi bir mesele yoksa bir delilli buda tam bunun ziddi ise o zaman tekfir eden kimse etmis oldugu o küfür sözden dolayi küfre düsmüs olur. Bir kisinin tekfir edilmesi icin bu tekfiri gerektirecek seyler nedir kisaca da olsa hic yoktan en azindan bir kisinin bilmesi gerekir. Bir kisi tekfiri meselelerini bilmiyorsa misal buna dair yeterince okuma ve de bunun yaninda bir arastirma yapmamissa böyle bir kimse tekfir etme ve böyle birsey de bulunmasi kendi acisindan saglam bir yol degildir.

Tekfir ederken tekfir meselesine düsmemek icin de ne gibi seyler var kisaca tekfir konusu ne gibi seyler de tekfir konusu degil bilmek gerekir. Bunun icin daha önce yeterli olacak sekilde birseyler okumus olmak ve bir de bunun yaninda bir arastirma yapmis bulunmak herkese lazim gelir.

Bir rivayetde : “Bir kimse din kardesine; <ey kafir> derse ikisinden birine küfür vacib olur.” (Sahih-i Muslim Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Iman Bab 26 Ct.1.Sf.320/Ahmed Davudoglu)

Kafir olmayan birine kafir dersen sen bir kafir olursun bu yukaridaki hadis-i serif´e bakarsak onda öyle bir sey yoksa sense onu küfürle sucluyorsun sayet var ise onda böyle etmis oldugun gibi bir söz sana bir sey gerekmez senin sözün gider onda kalir, o kisi kafir degil ise senin demis oldugun söz geri döner sana gelip sende kalir.

Bana Züheyr b. Harb rivayet etti. (Deki ki) : Bize Abdussamed b. Abdil varis rivayet etti. (Dedi ki) : Bize babam rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hüseyin el-Muallim, Ibni Büreyde´den, o da Yahya b. Ya´mer´den, o da Ebu´l-Esved´den, o da Ebu Zerr´den, o da Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´den söyle buyururken isitmis olmak üzere rivayet etti : “Bile bile babasindan baskasinin oglu oldugunu iddia eden hic bir adam yoktur ki, küfretmis olmasin. Her kim kendinin olmayan bir seyi (Benim diye) iddia ederse o kimse bizden degildir. O, cehennemde oturacagi yere hazir olsun! ve her kim bir kimseyi kafir diye cagirir veya düsman olmadigi halde Ona Allah´in düsmani derse, sözü kendi aleyhine döner.”(Sahih-i Muslim Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Iman Bab 27 hadis numarasi (112) Ct.1.Sf.320/Ahmed Davudoglu)

Bize yine Muhammed b. el-Müsenna rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Muhammed b. ca´fer rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Su´be rivayet etti. Bunlarin hepsi Zübeyd´den, o da Ebu Vaild´den, o da Abdullah b. Mes´ud´dan naklen rivayet ettiler. İbnu Mes´ud söyle demis: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Müslümana sövmek fisktir. Onunla carpismak ise küfürdür.” buyurdular.”(Sahih-i Muslim Tercümesi Ve Serhi Kitabu´l-Iman Bab 28 hadis numarasi (116) Ct.1.Sf.325/Ahmed Davudoglu)

Hz. Ebu Hüreyre´den (rivayet edildigine göre) Rasulullah (s.a.) söyle buyurmustur: “Karsilikli olarak sövüsen her iki kisinin söyledikleri (kötü sözleri)nin günahi, (kendisine küfredilerek haksizliga ugrayan) mazlum kimse (küfrü baslatan kimseden) daha da ileri gitmedigi sürece (küfre) ilk defa baslayan kimsenin üzerinedir.”(Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Serhi Bab 39 hadis numarasi (4894) Ct.16.Sf.106/Heyet)

Nitekim diger bir hadis-i serifte de; “Müslümana sövmek fisktir. Onu öldürmekse küfürdür.” buyurulmaktadir.(Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Serhi Bab 39 Ct.16.Sf.106.122.123/Heyet)

Ebu Hüreyre (R.A.) den rivayet edilmistir; dedi ki Rasulullah (S.A.V.) söyle buyurdu: “Müslüman kardesine hakaret etmesi bir kisiye kötülük olarak yeter.”(Sunen-i Tirmizi Tercümesi (Birr,Bab 18 hadis numarasi (1992) Ct.3.Sf.366/Osman Zeki Mollamehmetoglu)

Abdullah (R.A.) den rivayet edilmistir; dedi ki: Rasulullah (S.A.V.) söyle buyurdu: “Müslümana sövmek füsuk (büyük isyan) ve ona karsi silah cekmek küfürdür.”((Sunen-i Tirmizi Tercümesi (Birr,Bab 51 hadis numarasi (2049) Ct.3.Sf.395/Osman Zeki Mollamehmetoglu)

Abdullah (Ibn-i Mes´üd) Radiyallahu and)´den: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´in söyle buyurdugu rivayet edilmistir. “Müslümana sövmek fisktir ve onunla carpismak küfürdür.”( Sunen-i Ibn-i Mace Tercemesi Ve Serhi Mukaddime Bab 9 hadis numarasi (69) Ct.1.Sf.118/Haydar Hatipoglu)

Sabit bin Dakkak´dan (r.a.) rivayetle: “Sahib olmadigi birseyi adayan kimsenin bu adagini yerine getirmesi gerekmez. Mü´mine lanet okumak onu öldürmek gibidir. Kim neyle intihar ederse, Kiyamet Günü onunla azaplandirilir. Kim Islamdan baska bir dini kastederek yalan yere “Su söyle degilse filan dinden olayim” diye yemin ederse, o dinden olur. Mü´min kisiye “kafir”diye iftira atan onu öldürmüs gibidir.”(Camiu´s-Sagir Muhtasari Tercüme Ve Serhi hadis numarasi (3317) Ct.3.Sf.240/Heyet)

Hazirlayan: Ali Kan
Berlin 8.8.2014
 
Son düzenleme:
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
B İlginç Konular 4

Benzer konular