Vahdeti vücud ne demektir.

kalpteniman

Çalışkan Üye
Silver
#1
Vahdeti vücud nedir?
Vahdeti vücudun ne demek olduğu ilk mesajda vardı. Fakat biz o ilmi anlamadığımız için kabullenemiyoruz.

Bu hali yaşayan buyuruyor ki; Vahdeti vücud nedir? Buna mazhar olanlar kimlerdir. Vahdeti vücud, H.Z. Allahtan başka hiç bir varlık olmadığını görene ve bilene mahsustur.

Yaşamayan bilmeyen konuşsada yanlış konuşur. Vahdeti vücudtan bahseden kimsenin İsm-i Âzam-ı bilmasi lâzımdır.

İsm-i Âzam-ı mı merak edersin? Allah dediğin zaman ve O'ndan başka hiç bir mevcud olmadığını gördüğün zaman onu söylemiş olursun. Lâ ilâhe illallah da ismi Âzamdır.
Fakat ondan başka bir mevcud olmadığını gördüğün zaman. (Kâlp ve akıldan dünya ahiret cennet muhabbeti silindiği zaman) İşte o zaman gerçek manada Kelime-i Tehvidi söylemiş olursun.

Demek ki her kesin bilebileceği bir ilim değilmiş. İman-ı kâmil de budur. O'ndan başka birşey görmediğin zaman iman kemâle erer.

Bu esrar-ı ilâhi'yi ancak marifetullah ehlinden dilediği kimseye bildirmiş, her veli kuluna dahi beyan ettmemiştir.
Yüz senede bir gönderdiği kullarından bazısına açmıştır. Bunun içindir ki bu, pek az kişinin bilebileceği iştir. Bildirdiklerinin dahi teceliyatları ayrı ayrı olduğu için kişi kendi bilgisini ortaya koymuştur.
Bunlar pek az gelmiştir, fakat bunların dahi teceliyatları ayrı ayrıdır.
Kaynak:
Tasavvufun aslı hakikat ve marifetullah incileri.

ÖMER ÖNGÜT Efendi h,z
---------------------------
 

Gözümün_Mavisi

Çalışkan Üye
Silver
#2
Yukarıdaki açıklamadan ben şahsen hiç bir şey anlamadım. İfade edilen bu hususun ilimle uzaktan yakından da hiç bir ilgi ve alakası yoktur. İlim olan şeyde, anlaşımlayan olmaz. İlim denilen şey referansız olmaz, delilsiz olmaz. İlimde ifade edilen her bir şeyin, aklen anlayacağımız bir tarifi bir anlaşılırlığı vardır.

Yukarıda ifade edienin ilimle alakası yoktur, o kişinin kendi özeliyle bir ilgi ve alakası vardır. Falan'ın özeli de beni de, seni de ilgilendirmiyor ama sen Falan'ın özelini buraya yazarsan bizlere de cevap hakkı doğuyor,

Falan'ın özelini yazma, o özel onda kalsın bizler de konuşmayalım.

Gelirsek sadede,

Allah'tan başka bir şey görmeme hali herkeste var olan bir bilgidir zaten... ---))))) ---)))) Zorunludur.. --))) ---))) Müslümanlığın olmazsa olmazıdır... ---)))) ---))) İmanın olmazsa olmazıdır vs... --))) --)))

Allah ezelidir... Dolayısıyla Allah vardı ve O'ndan başka hiç bir eser yoktu...

Şimdi de yok ama Allah Kur'an'ında, gözle gördüğünüz ya da göremediğiniz, bilgisine vakıf olduğunuz ve olamadığınız, her şeyi Yaratan'ın Kendisi'nin olduğunu haber veriyor vahiy'le...

Mesela ağaca baktığımızda... Mesela dağlara, denizlere baktığımızda... Bunların Sahibi ve Maliki Allah'tır deriz...

Ama şunu demeyiz, "Bu ağaç Allah'tır..." Çünkü o ağaç Allah'değildir, ama Allah'ın eseridir..

Basit bir hadiseyi içinden çıkılmaz hale getirmek sanırım Tasavvuf'a mahsus...
 

kalpteniman

Çalışkan Üye
Silver
#3
Anlamamanız doğrudur, O zatı muhterem de herkesin anlıyacağı bir şey değildir buyurmuş.
Fakat anlayabilmemiz için bazı ip uçlarını belirtmiş.
O ise Hakk ta fani olmak, Yani hiç olmak. Hiç olmak ta her kesin harcı değil.
 

kurt26

Çalışkan Üye
Silver
#4
Anlamamanız doğrudur, O zatı muhterem de herkesin anlıyacağı bir şey değildir buyurmuş.
Fakat anlayabilmemiz için bazı ip uçlarını belirtmiş.
O ise Hakk ta fani olmak, Yani hiç olmak. Hiç olmak ta her kesin harcı değil.
Allah (c.c) hiç olabilmeyi nasib etsin inşaAllah.
Allah razı olsun.