Yatma Adabi Hakkinda!!!

el-miskin

Acemi Üye
Silver
#1
Yais el-Gifarî, babasindan rivayet ediyor:

"Bir gün mescidde yüzükoyun yatiyordum. Ansizin birisi ayaGiyla beni dürttü. Ve:

- Bu, Allah´in razi olmadiGi bir yatis seklidir, dedi.

Dönüp baktim, bir de ne göreyim. Bu sözü söyleyen zat, Allah Resûlü imis."

(Ebu Davud)

Uyku üç nevidir (çesittir):

"BIRINCISI: Gayrûledir ki, fecirden sonra, tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardir. (Yâni günesin doGusundan, yaklasik 45 dakika geçinceye kadarki zamandir). Bu uyku, rizkin noksaniyetine ve bereketsizliGine hadisçe sebebiyet verdiGi için, hilaf-i sünnettir. [Sünnete aykiridir.> Çünkü rizik için sa'y etmenin [çalismanin> mukaddematini ihzar etmenin [baslangicini, hazirliGini yapmanini en münasip zamani, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet ariz olur. O günkü sa'ye ve dolayisiyla da rizka zarar verdiGi gibi, bereketsizliGe de sebebiyet verdiGi, çok tecrübelerle sabit olmustur.

Bügün betin ve bereketin kalkmasinin en büyük sebeplerinden bir taneside budur.Aksam geç yatip,sabah namazini bile zor kiliyoruz.

"IKINCISI: Feylûledir ki, ikindi namazindan sonra, maGribe (aksama) kadardir. Bu uyku ömrün noksaniyetine, yâni, uykudan gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömrü nevmâlûd, yari uyku, kisacik bir sekil aldiGindan, maddi bir noksaniyet gösterdiGi gibi, manevî cihetiyle de, o gün hayatinin maddî ve manevî neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür ettiGinden, o vakti uyku ile geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiGinden, güya o günü yasamamis gibi oluyor.

Bunu herkes denemistir.Ikindiden sonra uyuyup,uyananin hali gerçektende o günü geçirmemis gibdir.Denmekte bir beis yoktur,paraylada deGildir.Bunlarin bir hikmeti vardir mutlaka.

"ÜÇÜNCÜSÜ: Kaylûledir ki, bu uyku Sünnet-i Seniyyedir. Duhâ vaktinden, öGleden biraz sonraya kadardir. Bu uyku, gece kiyamina sebebiyet verdiGi için sünnet olmakla beraber, Ceziretü'l Arabda, vaktü'z-zuhr denilen siddet-i hararet zamaninda bir tatil-i esgal, âdet-i kavmiye ve muhitiye olduGundan, o Sünnet-i Seniyyeyi daha ziyade kuvvetlendirmistir. Bu uyku hem ömrü, hem rizki tezyide medardir. Çünkü yarim saat kaylüle, iki saat gece uykusuna muâdil gelir. Demek, ömrüne her gün bir buçuk saat ilâve ediyor. Rizik için çalismak müddetine, yine bir buçuk saat ölümün kardesi olan uykunun elinden kurtarip yasatiyor ve çalismak zamanina ilâve ediyor." (Lem'alar /269)

Allah dostlarinin tavsiyeleri vardir,ömrü uzattiGina dair,Övlen uykusunun.Yeniden doGmus gibi diri oluyor insan.suurlu oluyor,ibadeti daatte gayretkar oluyor.Bu uykuya devam eden müslümanlar.Bizim neden bu durumlarda olusumuzun sebeplerini simdi daha iyi anliyorum.Bizler ne zaman Efendimizden uzaklasiyoruz,her seyimiz tepe takla gidiyor.Ne ömrümüzde bereket,ne kazançlarimizda bereket oluyor.

Demek ki; günesin doGusundan, yaklasik 45 dakika geçinceye kadar geçen zamanda uyumak iyi deGildir. Aslolan erken yatip erken kalkmaktir. Sabah namazini kildiktan sonra uyumamak, Kur'ân, hadis tefsir, ilmihal okuduktan sonra isbasi yapmak lazimdir.

Peygamber Efendimiz söyle buyurmustur: "Sabahin erken saatlerinde bereket ve basan vardir."

Son zamanlarda gittikçe artan bereketsizliGin ve basarisizliGin hikmeti bu hadis-i serifin isiGinda aranip bulunmalidir. Maalesef televizyon, "erken uyumanin düsmani" olarak insanin karsisina dikilmistir. Bu sedit düsmani alt edip, mümkün mertebe erken yatip, teheccüd namazina kalkmak, daha sonra günes doGmadan önce sabah namazina dinç olarak uyanmak ve ondan sonra yatmayip çalismaya baslamak lazimdir. Zinde, dinç, çaliskan oluslarina hepimizin sahit olduGu dedelerimiz ve ninelerimiz böyle yaparlardi. Bu güzel âdet yok olunca, saGlik ta, bereket de, huzur da yok oldu.

Ikindi ile aksam arasinda yatmamak lazimdir. Herkes bu vakitte yatmanin zararini bizzat tecrübe ederek görmüstür. O vakit yatip da kalkan kimse sersem gibi olur, bir türlü kendisini toparlayamaz.

ÖGle namazini kildiktan sonra bir müddet yatmak ise çok faydalidir.

YataGa yatarken

* simdi aksamleyin uyumadan önce neler yapmak gerektiGine bakalim:

* Yatmadan önce atesi söndürmek lazimdir. Günümüzde ise; ocaGin, sobanin, sofbenin, kombinin, vs. nin açik olup olmadiGina bakmak gerektir. sayet kombi gibi cihazlar tam emniyetli deGilse, en iyisi yatarken kapatilmalidir.

Hz. Salim (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) söyle buyurduGunu nakletmistir: "Evinizde uyuyacaGiniz zaman atesi kapatin ve söndürün." (Ramûz, c. 2/467-4)

Bilhassa kömür, odun sobalari yakanlar bu hususa dikkat etmelidirler.

* Yatmadan önce namaz abdesti gibi abdest almak lazimdir.

Berâ bin Azib'den (r.a.) rivayet edildiGine göre Resûlullah (a.s.m.) söyle buyuruyor: "YatacaGin zaman önce namaz abdesti gibi abdest al, sonra saG tarafina uzanip yat. Daha sonra da söyle dua et: 'Allah'im Sana teslim oldum. Isimi de Sana havale ettim. Seni sevdiGim ve Senden korktuGum için Sana dayandim. Ancak Sana siGinirim. Kurtulusum da Sendendir. IndirdiGin Kitaba ve gönderdiGin Peygambere imân ettim.' "EGer bu sekilde hareket edip o gece ölürsen, Müslüman olarak ölmüs olursun. Öyle ise son sözlerin bunlar olsun." (Müslim, Zikir: 56)

* Yatmadan önce okunacak pek çok dua vardir. Bunlardan kolaya gelen okunmalidir. Meselâ, Peygamber Efendimiz; "Allah'im! Kullarini dirilttiGin günde, beni azabindan koru!" diye dua ederdi. (Günlük Hayat, c.2/158)

Yine Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha ile birlikte bir sure okumayi (Ramûz, c. 1/26-1), "La Ilahe Illallah, Vahdehû La serike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli sey'in Kadîr" ve "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi, 33 defa "Sübhanallah", 33 defa "Elhamdülillah" ve 34 defa "Allahu Ekber" demeyi (toplam 100 ediyor),
Kâfirûn sûresini okumayi... tavsiye etmislerdir.

Hz. Huzeyfe (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yatmadan önce nasil dua ettiGini, uyaninca da ne dediGini söyle rivayet etmektedir:

"Peygamber Efendimiz uyumak için yataklarina girdiklerinde su duayi okurlar idi: 'Allahümme bi'smike emûtü ve ahyâ' (Yâ Rabbi senin isminle uyur ve uyanirim) uyandiklari zaman da: 'Elhamdülillâhi'llezî ahyanâ ba'de emâtenâ ve ileyhi'n-nüsûr' (Bizi uyuduktan sonra uyandiran ve kendisine döneceGimiz Allah Teâlâ'yâ hamd olsun) diye dua ederdi." (semâl-i serif/281)
 

arman_halil

Çalışkan Üye
Silver
#4
Çok tesekkürler.Bir seferinde sol tarafima yatmisim,fena bir aGriyla uyandim.Kalbim sikismis aGriyor.Heman saG tarafima dönüp yattim,az sonra aGri geçti
 

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#8
[]Yatağa abdestli gir, Euzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Âyet-el-kürsi, 3 İhlâs, bir Fatiha ve birer defa iki kul euzüden sonra 3 defa (Estağfirullahelazim ellezi lâ ilâhe illâhu) oku, üçüncüsüne (el-hayyelkayyume ve etubü ileyh) ekle On defa da, (Tevekkeltü alellah, Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) oku, onuncusuna (hil aliyyil azim ellezi lâ ilâhe illâhu) ilave et!

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Yatağa girince 3 defa Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur) [Tirmizi]

(Yatarken Fatiha ve İhlası okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur) [Bezzar]
(Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur) [Tirmizi]

(Yatarken Mülk [Tebareke] suresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde sana yoldaş olur) [Ey Oğul İlmihali]

(Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı) [Tirmizi]

Her gece Amenerresulüyü okuyan, gecelerini ibadetle geçirmiş gibi sevaba kavuşur
Gece yatarken Tebareke suresini okuyan, kabir azabından korunur, Kadir Gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur

Her gece Yasin suresini okuyan, affedilmiş olarak sabahlar
Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur alıntı

[/h]
 
Moderatörün son düzenlenenleri: